Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

 1. İmzalı Başvuru Formu
 2. ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 3. YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)
 4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir onaylı örneği) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/ programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.)
 5. Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.)
 6. Lisans Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 7. Lisansüstü Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği) (Henüz oluşmamışlar için zorunlu değil.)
 8. Özgeçmiş
 9. Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 10. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde eDevletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 11. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
 12. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

 1. İmzalı Başvuru Formu
 2. ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 3. YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (Yabancı dil şartı bulunmayan kadrolara başvurularda bu zorunlu belge değildir.)
 4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir onaylı örneği) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/ programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.)
 5. Lisans Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 6. Lisansüstü Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)(Mezuniyet şartı olmayanlar için için zorunlu değil.)
 7. Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.)
 8. Tecrübe Belgeleri ve SGK Hizmet Dökümü (Aslı veya noter onaylı örneği) (Tecrübe istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler ile birlikte alanda çalışmayı kanıtlayan SGK Hizmet Döküm Belgesi (meslek kodunu ve unvanını gösterir) teslim edilecektir.)
 9. Özgeçmiş
 10. Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 11. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde eDevletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 12. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
 13. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;

Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

 1. Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 2. Doktora mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 3. Doçentlik Belgesinin onaylı örneği
 4. Özgeçmiş
 5. Yayın listesi
 6. Bilimsel çalışma ve yayınlar
 7. Yabancı Dil Belgesi
 8. Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar
 9. Eğitim-öğretim faaliyetleri
 10. Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları
 11. Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini
 12. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli kapsayan dosyalarını 8 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent Adaylarından İstenen Belgeler

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

 1. Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 2. Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 3. Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 4. Doçentlik Belgesinin onaylı örneği
 5. Özgeçmiş
 6. Yayın listesi
 7. Bilimsel çalışma ve yayınlar
 8. Yabancı Dil Belgesi
 9. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
 10. Fotoğraf (2 adet)
 11. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
 12. Adli Sicil Kaydı
 13. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

 1. Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 2. Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 3. Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 4. Özgeçmiş
 5. Yayın listesi
 6. Bilimsel çalışma ve yayınlar
 7. Yabancı Dil Belgesi
 8. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli kapsayan dosyalarını 6 takım halinde ilgili Birime (Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne) aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
 9. Fotoğraf (2 adet)
 10. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
 11. Adli Sicil Kaydı
 12. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*