Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik,  Öncelikli  Alanlardaki  Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına  Atananların Lisansüstü Eğitimleri  ile  Diğer  Hususlara  İlişkin  Usul  ve  Esaslar,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru

 1. Adaylar  başvurularını  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığının  http://pdb.bandirma.edu.tr  internet  sayfasında  yayımlanan  form  dilekçe  ve dilekçede istenen nitelikteki belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).
 2. Başvuru formunda onaylı ve/veya ıslak imzalı olarak istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
 3. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.
 4. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilir. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.
 5.  Belgelerin  ilgili  bir  kamu  kurumu  tarafından  (Aslı  Gibidir)  onaylanmış  olması  yeterlidir.  Belgelerin  aslı  görülmek  kaydıyla,  başvuru  yapılan
  Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
 6. “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  yüksek  lisans  belgelerinin  tezli  olup  olmadığı  belirtilmesi  gerekli  olup  Tezli  Yüksek  Lisans  olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
 7. Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
 8. Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapılması durumunda internet sayfasında duyurulacaktır.
 9. İnternet  aracılığı  ile  yapılacak  başvurular,  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular,  imzasız  başvurular  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate alınmayacaktır.
 10. Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak  ilgili  Birime  ulaşması  gerekmektedir.  (Yanlış  Birime  ve/veya  adrese  teslim  edilmesinden  ve  postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu değildir).
 11. Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50-d maddesine göre yapılacaktır.
 12. Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Araştırma Görevlisi Kadroları için

 1. İmzalı Başvuru Formu
 2. ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 3. YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)
 4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir onaylı örneği) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik
  belgesi) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
  (Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.)
 5. Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
  (Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.)
 6.  Lisans Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 7. Lisansüstü Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği) (Henüz oluşmamışlar için zorunlu değil.)
 8. Özgeçmiş
 9. Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 10.  Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 11. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
 12.  İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

Öğretim Görevlisi Kadroları için

 1. İmzalı Başvuru Formu
 2.  ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 3. YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (Yabancı dil şartı bulunmayan kadrolara başvurularda bu zorunlu belge değildir.)
 4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı Gibidir onaylı örneği) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.)
 5. Lisans Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)
 6. Lisansüstü Transkripti (Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)(Mezuniyet şartı olmayanlar için için zorunlu değil.)
 7. Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.)
 8. Tecrübe Belgeleri ve SGK Hizmet Dökümü (Aslı veya noter onaylı örneği) (Tecrübe istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler ile birlikte alanda çalışmayı kanıtlayan SGK Hizmet Döküm Belgesi (meslek kodunu ve unvanını gösterir) teslim edilecektir.)
 9. Özgeçmiş
 10. Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 11. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 12. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
 13. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuru Belgeleri

Doçent

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

 1. Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 2. Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 3. Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 4. Doçentlik Belgesinin onaylı örneği
 5. Özgeçmiş
 6. Yayın listesi
 7. Bilimsel çalışma ve yayınlar
 8. Yabancı Dil Belgesi
 9. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak Belgeler

 1. Fotoğraf (2 adet)
 2. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
 3.  Adli Sicil Kaydı
 4. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

Doktor Öğretim Üyesi

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

 1. Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 2. Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 3. Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği
 4. Özgeçmiş
 5. Yayın listesi
 6. Bilimsel çalışma ve yayınlar
 7. Yabancı Dil Belgesi
 8. Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli
  kapsayan dosyalarını 6 takım halinde ilgili Birime (Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne) aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak Belgeler

 1.  Fotoğraf (2 adet)
 2. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
 3. Adli Sicil Kaydı
 4. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

Önemli Bilgiler

İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

Personel Daire Başkanlığı http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir.

İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Son  başvuru  tarihi  ilanın  yayınlandığı  tarihten  itibaren  15  gündür.  Postaya  verilen  başvuruların  süresi  içinde  ilgili  birime  ulaşması  adayların sorumluluğunda olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Not

 1. Onaylı  istenen  belgelerini,  yayın  listelerini  ve  ortak  belgeleri  yazılı  olarak  teslim  etmek  kaydıyla;  adaylar  isterlerse  *  işaretli  belgelerini istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (USB Bellek / Flash Bellek) verebilirler.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
 3. Ortak Belgeler ve hizmet cetvelinde e-Devlet üzerinden alınanlar kabul edilmektedir.
 4. Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.
 5. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*