Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı 2022

Ankara Haci Bayram Veli̇ Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 61 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Alımı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 61 adet sözleşmeli personel alınacaktır.  

UNVAN ADET İLAN BAŞVURU KODU CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 12 KG01 Erkek Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 KG02 Kadın Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak.
Destek Personeli 2 DP01 Meslek Liselerinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanının Servis veya Mutfak dalından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Destek Personeli 1 DP02 Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak veya herhangi bir ön lisans programından mezun olup Seslendirme ve Işıklandırma Sistemleri Kurulum Bakım Onarımcısı sertifikasına veya Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı sertifikasına sahip olmak ve bu alanda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Destek Personeli (Temizlik) 5 DP03 Erkek Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikasına
sahip olmak.
Destek Personeli (Temizlik) 4 DP04 Kadın Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikasına
sahip olmak.
Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Temizlik) 3 DP05 Erkek Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak, son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak, hijyen sertifikası ve en az 266 saatlik Bahçe Bakımı sertifikalarına
sahip olmak.
Büro Personeli 2 BP01 Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme veya Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, Bilgisayar İşletmenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak ve bu alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli 4 BP02 Maliye veya Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Büro Personeli 2 BP03 Maliye veya Finans ve Bankacılık lisans programlarının birinden mezun olmak, en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Büro Personeli 1 BP04 Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak, alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli 2 BP05 Adalet ön lisans programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli 1 BP06 Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olmak, Grafik Tasarımı ve Sosyal Medya Uzmanlığı alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 Ticari kullanım belgesine sahip olmak.
Büro Personeli 1 BP07 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Grafik ve Animasyon (en az 128 saat) ve Fotoğraf Çekimi (en az 96 saat) kurs programı sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli 2 BP08 Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.
Büro Personeli 2 BP09 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Bilgisayar İşletmenliği ve en az 500 saatlik Bilgisayar Destekli Muhasebe sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli 3 BP10 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Üst Düzey Yönetici Asistanlığı ve en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli 3 BP11 Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Bilgisayarla Daktilografi, Bilgisayar Bakım Onarım ve en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.
Büro Personeli 2 BP12 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programından mezun olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
Programcı 6 P001 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
-Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda sertifika sahibi olmak,
-Yazılım Geliştirme konularında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,
-JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript,
HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,
-Veri tabanı sistemleri ve SQL bilgisine sahip olmak,
-Web servisleri, XML, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan \”Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri\” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

 • Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.
• İlgili kadro pozisyonu için teslim edilecek sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 
B) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
C) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda \”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85. Cadde No: 8 06570 Çankaya/ANKARA

Başvuru Tarihleri:

Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür.
Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz
doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/ personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
6) Tecrübe belgesi (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)
7) İstenen unvana ait sertifika belgesi
8) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Adayların KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Programcı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava girecek aday listesi, sınavın şekli ve tarihi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır.

Diğer sözleşmeli pozisyonlar için atanmaya hak kazanan adayların listesi KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenerek başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://hacibayram.edu.tr) yayımlanacaktır. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.

Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Tel: 0312 546 03 06 – 0312 546 03 09 – 0312 546 03 17
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*