Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Belirli aralıklarla Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı yapmakta ve ülke vatandaşlarına büyük oranda istihdam sağlamaktadır.

1845 yılında temelli atılan Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı ve memur alımı yaparak, o günden bu yana organizasyon yapısını genişletmeye devam etmiştir. Kurumda mevcut 300 bini aşkın kişi çalışmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış olduğu duyurusuna göre, bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amaçlı personel alımı yapacağını belirtti. Yayımlanan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 15 kişilik boş kadro ile aşçı alımı yapacak.

Alımlar farklı illerde yapılacak olup başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Ayrıca adaylardan en az lise mezunu olmaları ve KPSS den en az 65 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Bu personellere ek olarak Emniyet Genel Müdürlüğü eleman alımı yapılacağı açıklandı. Yazımız içerisinde açık pozisyonları, çalışma koşullarını, güncel EGM ilanlarını ve iş başvuru formunu bulabilirsiniz…

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1) öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat Şekli, Yeri ve Zamanı

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; 17.09.2021 – 01.10.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI, İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, Gölbaşı/ ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 01.10.2021 tarihi saat 17:00’dan sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
 2.  Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
 4. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,

İstenilen Belgeler

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan;

 1. Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu**
 2. Dört adet vesikalık fotoğraf,
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 5. Özgeçmiş,
 6. Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli* birer örneği,
 7. YDS sonucunu (en az 80) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı takım dosya,
 9.  Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
 10. Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı,
 11. YDS- KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak barkodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.
 12. Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elem anı İş Talep Formuna Polis Akademisi Başkanlığı web sitesi “www.pa.edu.tr” adresinde yayımlanan ilan metninden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Uçak Pilotu Alacak

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına (1) Uçak Pilotu alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen şartları taşımak,
 3. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
 4. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
 5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Başvuru Yeri ve Şekli

 1. Kimlik belgesi,
 2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. Pilotluk Lisansı belgesi,
 5. www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form, (2 nüsha olarak doldurulacak olan formun bir nüshası başvuru yapılan birime teslim edilecek ve diğer nüshası adayda kalacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar gelirken yanında getirecektir.)
 6. Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri ve sağlık raporu örneği, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1 inci pilotluk belgeleri, her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve havacılıkla ilgili kişisel tüm belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınava gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.) ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Alacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ile Trafik Enstitüsü Müdürlüğüne, Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Araştırma Görevlisi unvanında (2) öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar

 • Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü: Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Siyaset Bilimi alanında ingilizce lisans, İstihbarat Araştırmaları alanında yüksek lisans yapmış olmak, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
 • Trafik Enstitüsü Müdürlüğü: Uluslararası İlişkiler alanında ingilizce lisans mezunu olmak, Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Emniyet Genel Müdürlüğü Çalışma Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü çalışma şartları, yasalar gereği memur statüsüne göre düzenlenmektedir. Kurumda görev aldığınız pozisyona göre çalışma koşullarınız değişiklik gösterebilmektedir.

EGM şubelerinde görev alacaksınız, sabah 08:30 ile 12:30 arasında, öğleden sonrada 13:30 ile 17:30 arasında mesai yapmak durumundasınız. Memurlara tanınan tüm sosyal ve yan haklardan yararlanabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü başvuru formunu taşra teşkilatı için dolduracaksanız, taşra teşkilatınıilçe emniyet amirlikleri ile il emniyet müdürlükleri oluşturmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü İş İlanları

Yıl içerisinde çok sayıda Emniyet Genel Müdürlüğü iş ilanları yayınlanmaktadır. Açılan pozisyonlara göre ilköğretim mezunlarının, üniversite bitirenlerin ve lise mezunlarının Emniyet Genel Müdürlüğü iş başvurusu yapabilmesi mümkündür.

Her sene çok sayıda alım yapan kurum, bu konuda ülkedeki işsizlik oranını düşürülmek için aktif rol oynamaktadır. İlanlar aşçı, hizmetli, komiser yardımcısı, sıhhi tesisat teknisyeni, polis, elektrik elektronik mühendisi, koruma memuru, bekçi ve pilot gibi farklı kadrolar ve pozisyonlar için açılabilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü başvuru için https://www.egm.gov.tr/ adresini takip etmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen adres, EGM’nin resmi web sitesi olduğu için Emniyet Genel Müdürlüğü engelli alımı ve normal personel alımı ile ilgili birinci kaynaktır.

Yayınlanan ilanlarda koşulları taşıyor olmanız ve başvuru tarihlerini kaçırmamanız önem arz etmektedir.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*