Çukurova Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 99 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 03.08.2022
Çukurova Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 99 (doksandokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

POZİSYON
SIRA NO
UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
HE1 HEMŞİRE 44 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans
programından mezun olmak.
BY2 BİYOLOG 1 İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Biyoloji bölümünden mezun olmak. (Tercihen Yüksek lisans eğitimi almış olmak. Üniversite Hastanesi Laboratuvarlarında en az 1 Yıl tecrübe sahibi olmak
ve belgelendirmek.)
ST3 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST4 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Eczane teknikerliği veya eczane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST5 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Perfüzyon Teknikleri ön lisans programından mezun
olmak.
ST6 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST7 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
ST8 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Radyoterapi ön lisans programından mezun olmak.
ST9 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
ST10 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans
programından mezun olmak.
ST11 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
RT12 RÖNTGEN
TEKNİSYENİ
2 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans bölümünden
mezun olmak.
DS13 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Perfüzyon (Lisans) Programından mezun olmak veya Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
DS14 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 Orta Öğretim Kurumlarının Tıbbi Sekreterlik, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği (Tıbbi Sekreterlik dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak. (İngilizce ve
Arapça dillerinde sertifika sahibi olmak)
HE15 HEMŞİRE 1 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak. (Diş Hekimliği
Fakültesinde Çalıştırılmak Üzere)
ST16 SAĞLIK TEKNİKERİ 3 Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.(Diş
Hekimliği Fakültesinde Çalıştırılmak Üzere)
DP17 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) 13 1- Ortaöğretim mezunu olmak,
2- Sağlık bakımından destek personeli (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına engel hali bulunmamak,
3- Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.
4- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum
göstermek,
5- 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
DP18 DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 1 1- Otobüs Kaptanlığı veya Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2- Son başvuru tarihi itibariyle Eski E/Yeni D sınıfı sürücü belgesine en az 3 (üç) yıldır sahip olmak,
3- SRC-1 ve SRC-2 Belgelerine sahip olmak,
4- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
5- 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
KG19 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) 5 1- Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans
programından mezun olmak,
2- Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
3- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
4- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık
sorunu bulunmamak,
5- En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
6- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7- 170 cm’den kısa olmamak.
8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
9- Beden kitle endeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil)
arasında olmak.
10- Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşke (ilçeler dâhil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
11- 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak.
DP20 DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) (ERKEK) 1 1- Ortaöğretim Kurumlarının Aşçılık alanından
mezun olmak
2- Alanında en az 1 yıl çalışmış olmak (Belgelendirmek kaydı SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak)
DP21 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK- YEMEKHANE SERVİS ELEMANI) (ERKEK) 9 1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
bölümünden mezun olmak
2- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Merkezi Kafeterya ve diğer tüm birimlerinde temizlik, mutfak işleri, bulaşıkhane vb. destek işlerini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak
3- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kafeterya veya ihtiyaç olması
halinde tüm Birimlerde istihdam edilebilecektir.
DP22 DESTEK PERSONELİ (İNŞAAT) (ERKEK) 2 1. Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanının ( İnşaat Altyapı, İnşaat Üstyap, Mimari Restorasyon, Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım) ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili geçerli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak, (Alçıpan karkas tadilatı, alçıpan duvar tadilatı, boya ve boya tadilatı, altyapı tadilatı, kaba-ince sıva, yalıtım tadilatı, seramik tadilatı ve gerekli durumlarda taşıma, yükleme vb. konularda çalıştırılmak üzere)
2. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak
3. Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde
ilçelerde istihdam edilecektir.
4. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.
5. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık
kurulundan rapor almak.
6. Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
7. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak
DP23 DESTEK PERSONELİ (BAKIM- ONARIM) (ERKEK) 1 1. Ortaöğretim Kurumlarının, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Dalında mezun olmak veya ilgili geçerli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak.( Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım, onarım ve işletmesinde görev almak üzere)
2. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
3. Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde
ilçelerde istihdam edilecektir.
4. En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
5. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık
kurulundan rapor almak.
6. Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.(Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)
7. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
GA24 **GEMİ ADAMI
(Usta Gemici)
1 1. En az \”Usta Gemici\” yeterliliğine sahip olmak.
2. Temel STCW belgelerine sahip olmak.
3. En az ilköğretim mezunu olmak.
4. Küçük ölçekli balıkçılık operasyonlarında deneyimli olmalıdır. Bu kapsamda uzatma ağı atılıp toplanması, paraketa serilmesi ve toplanması, ığrıp çekilmesi operasyonlarını yapabilmelidir.
5. Av araçları yapımı ve donamı konusunda deneyimli olmalıdır. Bu kapsamda uzatma ağ donatabilmeli, ağ tamiri işlemlerini yapabilmeli, paraketa takımını donatarak hazır hale getirebilmelidir.
6. Karataş ve Yumurtalık bölgesindeki balıkçılık sahalarını iyi tanımalıdır. Bölgenin taban yapısını (kumluk, kayalık gibi) ve derinlik değişimlerini bilmelidir.
7. Ağ toplama tamburu ve trol vinci gibi balıkçı
gemilerinin donanımı içerisinde yer alan ekipmanları
kullanabilmelidir.

1. GENEL ŞARTLAR
* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
* Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
* Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
* Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
** GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
* On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
* Nüfus kayıt örneği (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
* 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )
* Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
* Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Başvuru işlemleri 20/07/2022 – 03/08/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir
* Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
* Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Gemi Adamı Unvanı Hariç) başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
* Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
* Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*