Çukurova Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Çukurova Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Çukurova Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Çukurova Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Çukurova Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ilgili  maddeleri  ile  bu  Kanuna  dayanılarak  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı’nca  yayınlanan  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ve Çukurova Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları

 • Profesör kadroları için, adayların başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalınıbelirten  dilekçelerine  (http://personel.cu.edu.tr/tr/#  adresinden  temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik belgesinin onaylı sureti (e-Devlet  üzerinden  Barkod/Karekodu  okunaklı  olmak  kaydıyla  alınabilir.),  yayın  listelerinin  eklenmesi  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  kapsayan  salt okunur altı (6) adet CD ile Çukurova Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Doçent  kadroları  için,  adayların  başvurdukları  birim/bölüm/anabilim dalını  belirten  dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/#  adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı  sureti  (e-Devlet  üzerinden  Barkod/Karekodu  okunaklı  olmak  kaydıyla  alınabilir.),  yayın  listelerinin  eklenmesi  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Çukurova Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Doçent  kadrolarına müracaat  eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini  sınavsız  almış  adaylardan  Doçentlik  kadrosuna  başvuru  yapacaklar,  Üniversitelerarası  Kurulca  belirlenen  jürilerce  Çukurova Üniversitesi tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

Önemli Bilgiler

 • 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  24.ve  26.  maddelerinde  belirtilen  asgari  koşulların  yanında  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütlerine  uymaları  ve  belirtilen  koşulları  sağlıyor  olmaları  gerekmektedir.  Bu  kriterlere  uymayan  adayların  başvuruları  kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
 • Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu  ve  Doçentlik  belgelerinin  Üniversitelerarası  Kurul  Başkanlığınca  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılmış  olsalar  dahi)  çalıştığı  kurumdan  alacakları  onaylı  ayrıntılı  hizmet  belgesini
  müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.
 • Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.
 • Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Başvurular,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içinde  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Çukurova Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular  internet  sitemizde  örneği  bulunan  başvuru  form  dilekçesine  uygun  olarak  Çukurova Üniversitesi Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*