Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Adiyaman Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Kurum Denetçi Alım Sınavları (İç-Bağımsız-Kamu) yapılacak. Son başvuru tarihi: 13.09.2022
Adıyaman Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:
İÇ DENETÇİ ALIM İLANI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 2 (iki) adet iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.
3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak.
4- İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

III- BAŞVURU TARİHLERİ:

İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.08.2022 (Mesai Başlangıcı)
SON BAŞVURU TARİHİ : 13.09.2022 (Mesai Bitimi)
ÖN DEĞERLENDİRME YAYIMLAMA TARİHİ : 16.09.2022

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların;
1- Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50’ si
2- Yabancı Dil Sınav Puanının %30’ nun
3- Lisans Mezuniyet Notunun (100’ lük sisteme göre) %20’ sinin Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası (www.adiyaman.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)’dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.adiyaman.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

– Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
– Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:
– Başvuru dilekçesi.
– Nüfus kimlik fotokopisi.
– Özgeçmiş.
– Mezuniyet belgesi ve Transkript belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
– Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
– 2 adet fotoğraf.
– Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP).
– Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı)
– Yabancı Dil Belgesi (barkotlu)
Adres: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
İlanen duyurulur. 
Detaylar için tıklayın.

1 Comment

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*