Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Süleyman Demirel Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Yeri, Şekli ve Zamanı

 1. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (On beş) inci günü saat 23:59’da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı İlanı için müracaat işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.
 3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
  Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.
 4. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı özgeçmiş formu’na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

Kadrolara Başvuracak Adayların Siteme Yükleyeceği Belgeler

 1. Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.)
 2. Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi
 3.  Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
 4. Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)
 5. Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste
 6. Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)
 7.  Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.
 8.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren başlar. Başvurular aşağıda sınav takviminde belirtilen son başvuru tarihinde 23:59’da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Elemanı Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.
 3.  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
  Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

 Başvuru Sonuçları ve Atama

 1. Adaylar başvuru sonuçlarını (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) başvuru yapılan https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2.  Asil olarak atamaya kazanan adaylar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde https://persdb.sdu.edu.tr adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Dokümanlar Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK(Öğretim Elemanı)) Öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu (Dilekçe) doldurularak ve imzalanarak atamaya hak kazandığı birime başvuru yapacaktır. Çevrimiçi (online) başvuru sırasında yüklenilen evrakın onaylı suretleri başvuru dilekçesi ekine eklenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek aday için atama işlemleri başlatılacaktır.
 3. Adayın online başvuru sırasında sistemden kaynaklanan aksaklık olması halinde, fiziksel evrak temini istenilebilecektir.

Önemli Notlar

 1. Başvurular https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 3.  İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 4. Çevrimiçi başvuru sırasında adayın tüm bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde ilgili tüm Kurumlardan alınacak olup normal şartlarda sisteme bu belgelerin ayrıca yüklenmesine gerek yoktur. Ancak aşağıda Adayların Sisteme Yükleyeceği Belgeler bölümünde belirtilen durumlarda e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu belgeler sisteme yükleme/başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilecektir.
 5. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

Kadrolara Başvuracak Adayların Siteme Yükleyeceği Belgeler

 1. Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)
 2.  Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)
 3. Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti ekleyecektir (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). (Aday atamaya hak kazandığı takdirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)
 4. Lisans Transkripti bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, lisans transkripti bilgilerinin eksik veya yanlış olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin(onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) belgeye ekleyecektir. (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde müracaat dilekçesine ekleyecektir.)
 5.  ALES bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, ALES bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. ALES Belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)
 6. Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir)
 7. Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)
 8. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir).
 9. İlan şartında tecrübe ispatı istenildiği takdirde Özel Sektörde Çalışmış/Çalışıyor Olanlar İçin Sigortalı Hizmet Cetveli (e-Devlet Kapısından alınan Sigortalı Hizmet Cetveli Dökümü) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışmış/Çalışıyor Olanlar İçin Onaylı Hizmet Belgesi/Görev Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ:

İlan İlk Başvuru Tarihi : 23.08.2021
Son Başvuru Tarihi : 06.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.09.2021
Sınav Giriş Tarihi : 10.09.2021
Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 13.09.2021

Detaylı bilgi için tıklayın.

SDÜ Sözleşmeli Hemşire, Laborant ve Röntgen Teknisyeni Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 4. Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 5. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir.
 2. Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri)
 3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

 1. Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir.
 2. İlan edilen 1. ve 2. ilandan kadro sayısının 1 katı yedek aday; diğer numaralı ilanlardan kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
 3. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*