Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Personel Alımı 2023

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Personel Alımı

Başlıklar

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İş İlanları

No Pozisyonlar
1 Yüzme Eğitmeni
2 Öğrenci Hizmetleri Yetkilisi
3 Güvenlik Görevlisi
4 Kalite Yöneticisi
5 Mekanik Teknisyeni
6 Kalite Yöneticisi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fen  Edebiyat  Fakültesi  Psikoloji  Bölümüne  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete, 03 Ekim 2019 tarih  ve  30907  sayılı  Resmi  Gazete  ve  18  Mayıs  2021  tarih  ve  31485  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  uyarınca  unvanı  ve  nitelikleri  belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 85, Türkçe eğitim veren diğer bölümlerde 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Özgeçmiş
 2. Dilekçe
 3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi
 6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 7. Yabancı Dil Belgesi
 8. ALES Belgesi
 9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

Detaylı bilgi için tıklayın.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî  Gazete’de  ve  03  Ekim 2019  tarih,  30907  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  ve  bazı  maddelerinde değişiklik  yapılan  “Öğretim Üyesi  Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70*, Yükseköğretim Kurulunca kabul  edilen  bir merkezi  yabancı  dil  sınavdan  en  az 50  veya bu  puan  muadili  bir puan  almış olmak.  Yabancı  dil  şartı  Meslek Yüksekokulu  kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1.  Özgeçmiş
 2. Dilekçe
 3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi
 6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 7. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

Detaylı bilgi için tıklayın.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimleri  için  2547  sayılı  Kanunun  23.  24.  ve  26. maddelerinde  belirtilen  asgari  koşulların  yanında,  Üniversitemiz  web  sayfasında  yayınlanan Acıbadem   Mehmet   Ali   Aydınlar   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör  kadrosu  daimi  statüde  olup,  başvuracak  adayların  Anabilim  Dalı  ile  “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  yönettiği  doktora  çalışmalarını,  Üniversiteye katkılarını   kapsayan   ve   belgeleyen   6   takım   yayınlarını   USB   taşınabilir   belleğe   ekleyerek Rektörlüğümüze   ilan   tarihinden   itibaren   on   beş   (15)   gün   içinde   bizzat   başvurmaları gerekmektedir.
 • Doçent  kadrosu  daimi  statüde  olup,  atanmak  isteyen  adayların  özgeçmişlerini,  noterden tasdikli  doçentlik  belgelerini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  USB  taşınabilir  belleğe  4  nüsha halinde   dilekçelerine   ekleyerek   ilan   tarihinden   itibaren   on   beş   (15)   gün   içinde   bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları  için  ayrı  ayrı  belirlenen  ve halen  yürürlükte olan  Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.
 • Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  özgeçmişlerini,  noter  tasdikli doktora  belgelerini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  USB  taşınabilir  belleğe  4  nüsha  halinde dilekçelerine  ekleyerek  ilan  tarihinden  itibaren  on  beş  (15)  gün  içinde  ilgili  birime  bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*