Uşak Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Uşak Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 61 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 15.08.2022
Uşak Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
 

UNVAN KODU UNVAN KPSS PUAN TÜRÜ ADET ARANILAN NİTELİKLER
SP2022- 05 BÜRO PERSONELİ KPSS P93 2 -Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe veya Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 06 BÜRO PERSONELİ KPSS P3 1 -Yükseköğretim kurumlarının İşletme lisans bölümü mezunu olmak. -İlan tarihi itibariyle Hızlı (F) Klavye Sertifikasına sahip olmak. -En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 07 BÜRO PERSONELİ KPSS P3 1 -Yükseköğretim kurumlarının İletişim Fakültesi veya İletişim Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. -Gazetecilik alanında(Haber Editörlüğü, Muhabirlik ve Haber Yazımı) en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 08 BÜRO PERSONELİ KPSS P93 1 -Yükseköğretim kurumlarının Grafik veya Grafik Tasarımı önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. – İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 09 BÜRO PERSONELİ KPSS P3 1 -Yükseköğretim kurumlarının İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. -Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce e-YDS, YDS veya YÖKDİL belgesine sahip olmak. -Üniversitemiz Avrupa Birliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde görev yapacaklardır. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 10 BÜRO PERSONELİ KPSS P3 1 -Yükseköğretim kurumlarının Okul Öncesi Öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak. -İlan tarihi itibariyle Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. – 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 11 BÜRO PERSONELİ KPSS P93 1 -Yükseköğretim kurumlarının Adalet önlisans programı mezunu olmak. -İlan tarihi itibariyle Hızlı (F) Klavye Sertifikasına sahip olmak. -En az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 12 BÜRO PERSONELİ KPSS P93 2 -Yükseköğretim kurumlarının İşletme Yönetimi önlisans programı mezunu olmak. -İlan tarihi itibariyle Kişisel Gelişim Eğitimi, Proje Yazma ve Yürütme Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri ve Bilgisayar sertifikalarına sahip olmak. *En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 13 KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ KPSS P93 5 -Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak -Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak. -01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir. -Başvuru yapacak erkek adaylar için; askerlik görevini yapmış olmak. -170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 14 TEKNİSYEN KPSS P94 1 -Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü mezunu olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 15 TEKNİSYEN KPSS P94 1 -Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak. -İlan tarihi itibariyle ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 1(bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 16 TEKNİSYEN KPSS P94 1 -Ortaöğretim kurumlarının Makine bölümü mezunu olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 17 DESTEK PERSONELİ KPSS P94 12 -Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak. -Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 18 DESTEK PERSONELİ KPSS P94 5 -Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik, Tarım Teknolojileri veya Tarım bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 19 DESTEK PERSONELİ KPSS P94 1 -Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi(Sıhhi Tesisat) bölümü mezunu olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 20 DESTEK PERSONELİ KPSS P94 2 -Ortaöğretim kurumlarının İnşaat bölümü mezunu olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -Temizlik yapmaya engel durumu bulunmamak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 21 DİYETİSYEN KPSS P3 1 -Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümü mezunu olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış olmak.
SP2022- 22 HEMŞİRE KPSS P3 3 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik lisans bölümü mezunu olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -Klinik Destek Görevlisi olarak görev yapacaklardır. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 23 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KPSS P93 2 -Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı veya İlk ve Acil Yardım(Paramedik) önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -Klinik Destek Görevlisi olarak görev yapacaklardır. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 24 MİMAR KPSS P3 2 -Yükseköğretim kurumlarının Mimarlık lisans bölümü mezunu olmak. -İlan tarihi itibariyle Üç Boyutlu Mimari Modelleme ve Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Üç Boyutlu Görsel Tasarım, Taş Restoratörü, Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Güneş Enerjisi Sistemleri Temel Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. -En az 1(bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 25 KÜTÜPHANECİ KPSS P3 2 -Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 26 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS P93 3 -Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Diş Protez Teknolojisi ve Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -Klinik Destek Görevlisi olarak görev yapacaklardır. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 27 SAĞLIK TEKNİKERİ KPSS P93 2 -Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görünteleme Teknikleri/Teknolojileri, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri/Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. -İlan tarihi itibariyle Sedimantasyon Cihazı Operatör Eğitimi, Tıbbi Cihaz Temel Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 28 TEKNİKER KPSS P93 1 -Yükseköğretim kurumlarının Radyo ve Televizyon Programcılığı/Teknolojisi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. -Kamera veya Kurgu alanlarında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 29 TEKNİKER KPSS P93 1 -Yükseköğretim kurumlarının Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi/Teknikerliği önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 30 MÜHENDİS KPSS P3 2 -Yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği lisans bölümü mezunu olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış olmak.
SP2022- 31 MÜHENDİS KPSS P3 2 -Yükseköğretim kurumlarının Makine Mühendisliği lisans bölümü mezunu olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış olmak.
SP2022- 32 MÜHENDİS KPSS P3 1 -Yükseköğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. -İlgili mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan almış olmak.
SP2022- 33 SPOR UZMANI KPSS P3 1 -Yükseköğretim kurumlarının Antrenörlük veya Antrenörlük Eğitimi lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. -İlan tarihi itibariyle en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesi’ ne sahip olmak. -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 01.08.2022 – 15.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

IV- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr

V- DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*