Tübitak Personel Alımı ve İş İlanları 2021

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Personel Alacak

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde insan kaynakları ihtiyacının planlaması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, personelin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve eğitim süreçlerinin planlanması, performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve koordine edilmesi, mevzuat hükümleri çerçevesinde resmi yazışmaların yapılması ve insan kaynaklarının farklı fonksiyonlarına ilişkin operasyonel işlerin yürütülmesi süreçlerinde görev alacak personel istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 3. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

 1. Microsoft Office uygulamalarına çok iyi derecede hâkim olmak,
 2. Sonuç ve çözüm odaklı, takım çalışmasına yatkın olmak,
 3. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli ve problem çözme yetkinliğine sahip olmak,
 4. Proaktif olmak, sorumluluk sahibi olmak ve iş takibi konusunda titiz olmak,
 5. Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,
 6. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış/yapıyor olmak,
 7. İnsan kaynağı planlanması, işe alım süreçleri ve kişilik envanteri uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 8. Performans Yönetim Sistemleri ile ilgili teorik ve pratik bilgiye sahip olmak,
 9. Personelin eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve eğitim süreçlerinin planlanması hakkında bilgi sahibi olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Aday Araştırmacı Alacak

Raylı Taşıt Alt Sistemlerinin ve Robotik Sistemlerin geliştirilmesine yönelik projelerde kontrol üniteleri donanımı, kontrol üniteleri için çeşitli seviyelerde gömülü yazılım, sinyal işleme, görüntü işleme, sunucu yazılımları ve makine öğrenmesi konusunda görev almak üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacı istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 3. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 4. Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).

Detaylı bilgi için tıklayın.

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Personel Alımı Yapacak

Raylı taşıtların alt sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde kontrol üniteleri için çeşitli seviyelerde otomasyon ve kumanda yazılımları geliştirme konusunda görev almak üzere Araştırmacı personel istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Nitelikler

 1. PLC sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. PLC sistemler için yazılım geliştirme bilgisine ya da tecrübesine sahip olmak,
 3. Kumanda sistemleri, otomatlar ve durum makineleri hakkında bilgi ya da tecrübeye sahip olmak,
 4. Codesys, IsAGraph gibi yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 5. Dokümantasyon konusunda istekli ve düzenli çalışmak,
 6. Öğrenmeye açık, grup ile çalışmaya hevesli olmak,
 7. Proje geliştirme süreçlerine (ister belirleme, tasarım, versiyonlama, test, devreye alma, bakım) aşina olmak ya da bilgi sahibi olmak,
 8. Agile Scrum gibi ortak çalışma metodolojilerine aşina olmak ya da bilgi sahibi olmak,
 9. Seyahat engeli bulunmamak,
 10. Alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Personel Alımı Yapacak

TBAE Bilişim Sistemlerinin kurulum, bakım ve işletim süreçlerini yürütebilecek ve enstitünün bilgisayar destekli eğitim ve araştırmalarına katkı sağlayacak personel istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fizik, Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • TBTK.TBAE.2021-1.1 referans numaralı iş ilanı kapsamındaki mülakata hak kazanmamış olmak,
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Başkanlık Personel Alımı Yapacak

Başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere memur alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 1. T.C. Vatandaşı olmak.
 2. Alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
 3. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. *Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 5. Genel muhasebe, Vergi Uygulamaları ve Finans Yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.
 6. En az bir muhasebe programını aktif kullanabilmek.
 7. MS Office(Word, Excel, PowerPoint) programlarını etkin kullanabilmek.
 8. Raporlama/analiz, planlama ve organizasyon yeteneği kuvvetli olmak.
 9. Aktif, sorgulayıcı, gelişime açık, insan ilişkilerinde kuvvetli ve ekip çalışmasına yatkın olmak.
 10. Mesai saatleri dışında çalışma konusunda engeli bulunmamak

Detaylı bilgi için tıklayın.

Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Ar-Ge Personeli Alımı Yapacak

Yürütülen projeler kapsamında, seyir füzeleri ve mühimmatlar için döngüde donanım test düzeneklerinin tasarlanması ve geliştirilmesi, canlı, sanal, yapıcı simülasyon altyapıları için donanım ve simülasyon yazılım mimarisinin oluşturulması ve geliştirilmesi, harekat analizi yazılımlarının yazılım mimarisinin oluşturulması ve geliştirilmesi, görev belirleme yazılımlarının geliştirilmesi ve idame ettirilmesi, atış kontrol yazılımlarının geliştirilmesi ve idame ettirilmesi, atış zarfı hesaplama algoritmalarının geliştirilmesi ve idame ettirilmesi, geliştirilecek yazılımların doğrulama ve geçerleme faaliyetlerinin icra edilmesi, geliştirilecek yazılımlarının dokümantasyonunun oluşturulması konularında görev alacak Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyon

 • Ar-Ge Personeli (Uzman Araştırmacı)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Teknik ve Destek Personeli Alımı Yapacak

TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde devam eden ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge Hizmet Binası, Füze Entegrasyon Merkezi ve TÜBİTAK Gölcük Ar-Ge Hizmet Binası kurulumu projelerinde, mekanik yapım, bakım ve işletme faaliyet alanlarında; proje tasarımı, hesap, çizim, keşif, metraj, analiz, planlama ve yapı denetim görevlerini şantiye sahasında yürütecek ve genel kapsamda TÜBİTAK SAGE yerleşkesindeki tesislerin mekanik bakım ve işletmesinde görev alarak, oluşabilecek arızalara karşı çözüm yöntemleri geliştirecek teknik ve destek personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyon

 • Teknik ve Destek Personeli (Mühendis/Başmühendis)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Ar-Ge Teknisyeni Alımı Yapacak

Yürütülen projeler kapsamında, yer ve deniz seviyesi test taleplerinin değerlendirilmesi ve planlanması, test düzeneklerinin tasarımı ve üretiminin takibi; test işin gerekli araç/gereç/aygıtların belirlenmesi ve teknik gereksinimler doğrultusunda satın alma süreçlerinin yürütülmesi; test cihazlarının haberleşme, kablaj ve altyapı kurulum çalışmaları ile altyapıda bulunan elektronik cihaz ve donanımların elektriksel ve fonksiyonel kontrol, bakım ve onarımlarının takibi ve test sonuçlarının raporlanması; söz konusu raporların kalite yönetim sistemi gereksinimleri doğrultusunda muhafazası ve test ekip sorumluluğu/liderliği görevlerinin yürütülmesi faaliyetlerinde görev alacak Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Erkek adayları için askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Ağırlıklı mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

Başvuru Yapılabilecek Pozisyon

 • Ar-Ge Teknisyeni

Detaylı bilgi için tıklayın.

Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Usta Personel Alımı Yapacak

Yürütülen projeler kapsamında piroteknik sistemlerle ilgili geliştirme, prototip üretimi, karakterizasyon, üretim ve kalifikasyon çalışmalarında görev alacak; özel aparatların tasarım ve üretimi konusunda destek sağlayacak; otomasyon-PLC kontrollü tezgahları kullanacak; üretim tezgahlarının kullanım, bakım ve onarımı ile altyapı, işlik ve laboratuvarların idamesi faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Usta personel istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Askerliğini tamamlamış veya muaf olmak (erkek adaylar için).
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyon

 • Usta

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Personel Alımı Yapacak

Kurumun sosyal medya hesaplarının (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Telegram ve BİP) yönetimi, Kurumun sosyal medya hesaplarında içerik planlarının oluşturulması, ilgili merkez ve enstitülerin sosyal medya hesapları için gerekli iletişimlerin kurularak, merkez ve enstitü ile eşgüdüm halinde süreç yönetiminin işletilmesi, sosyal medya hesapları için paylaşım metinlerinin oluşturulması, Dijital Ajans ile kurum arasındaki iletişimin sağlanması, sosyal medya hesapları için raporlama araçları aracılığı ile gelişim takibinin gerçekleştirilmesi ve sosyal medya yorum takibinin gerçekleştirilerek, şikâyet, eleştiri ve soruların ilgili birimlere yönlendirilmesi, çevrim içi etkinliklerin yönetimi konularında görev alacak Dijital Medya/Sosyal Medya Yöneticisi personel istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 1. Haber Yazarı,
 2. Metin Yazarı,
 3. Muhabir,
 4. Video Kurgu ve Montaj,
 5. Kameraman ve Fotoğrafçı,
 6. Metin Yazarı/Editör,
 7. Planlama/Saha,
 8. Grafiker

Detaylı bilgi için tıklayın.

Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Personel Alımı Yapacak

Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı merkezinde yürütülen projeler kapsamında tümdevre tasarımı ve testleri konularında görev almak üzere analog, dijital, mixed-sinyal ve RF tümdevre alanlarında deneyimli veya yetiştirilebilecek Donanım Tasarım Mühendisi istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 1. Donanım Tasarım Mühendisi

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve milli çözümler üreten ulusal Ar-Ge merkezidir.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 2. Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 1. Ses ve Kodek Uzmanı,
 2. Gömülü Yazılım Mühendisi,
 3. Haberleşme Mühendisi,
 4. Yazılım Tasarım Mühendisi,
 5. Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinden Sorumlu,
 6. Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinden Sorumlu- C++,
 7. Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinden Sorumlu- Java

Detaylı bilgi için tıklayın.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Entitüsü (TÜSSİDE) Personel Alımı Yapacak

TÜSSİDE, 1971 yılında üniversite ve sanayi işbirliğinin oluşturulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından önerilmiştir. 1975 yılında tesislerin temeli atılmaya başlanmış ve enstitü yönetmeliği 1980 yılında Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.
 • Organizasyon ve planlama becerisine sahip olmak.
 • Yoğun telefon, randevu ve e-posta trafiğini yönetebilmek.
 • İletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü, diksiyonu düzgün olmak.
 • Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.
 • Yoğun iş ortamına uyum sağlayabilmek ve yönetebilmek.
 • Bilgisayar ofis programlarını (outlook, word, excel vb.) kullanabilmek.
 • En az 1 yıl Yönetici Asistanı olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tübitak Personel Alımı yapacak!

Tübitak iş başvurusu yaparak sizde Tübitak’ın gücünden güç alabilirsiniz. Tübitak personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Tübitak eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Tübitak insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-1.1 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; (örgün öğretim), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Lojistik Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

SAP HR modülünde personel ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi konusunda tecrübeye sahip olmak (PA Modülü, tüm özlük ve bordro işlemleri),

İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının yürütebilecek durumda olmak,

Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak,

İşe giriş ve çıkış işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Aylık E-bildirge işlemleri konusunda tecrübeli olmak,

İnsan Kaynaklarına ilişkin her türlü icmal ve raporlamaları yapabilecek durumda olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + -> 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

3 yorum

 1. Merhabalar. gökhan sözeri ben
  25 yaşındayım askerlık engelım yok.makıne resim ve konstruksyon ogretmenlıgı mezunuyum.Ilerı sevıye AUTOCAD ve SOLIDWORKS kulanıyorum.
  2 yıldır ozelbı fırmada hem proje muduruyum hemde ımalattan sorumlu usta basıyım.sizinle çalışmak istiyorum.

 2. Merhabalar.
  Gazi Üniversitesi 2 yıllık makina mezunuyum.
  4 aydır özel firmada çalışıyorum.
  CNC bilgim var ve çizim proğramlarını biliyorum.
  Sizinle çalışmak istiyorum.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*