Tübitak Personel Alımı ve İş İlanları 2021

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Entitüsü (TÜSSİDE) Personel Alımı Yapacak

TÜSSİDE, 1971 yılında üniversite ve sanayi işbirliğinin oluşturulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından önerilmiştir. 1975 yılında tesislerin temeli atılmaya başlanmış ve enstitü yönetmeliği 1980 yılında Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak.
 • Organizasyon ve planlama becerisine sahip olmak.
 • Yoğun telefon, randevu ve e-posta trafiğini yönetebilmek.
 • İletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü, diksiyonu düzgün olmak.
 • Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.
 • Yoğun iş ortamına uyum sağlayabilmek ve yönetebilmek.
 • Bilgisayar ofis programlarını (outlook, word, excel vb.) kullanabilmek.
 • En az 1 yıl Yönetici Asistanı olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tübitak Personel Alımı yapacak!

Tübitak iş başvurusu yaparak sizde Tübitak’ın gücünden güç alabilirsiniz. Tübitak personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Tübitak eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Tübitak insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-1.1 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; (örgün öğretim), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Lojistik Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

SAP HR modülünde personel ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi konusunda tecrübeye sahip olmak (PA Modülü, tüm özlük ve bordro işlemleri),

İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının yürütebilecek durumda olmak,

Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak,

İşe giriş ve çıkış işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Aylık E-bildirge işlemleri konusunda tecrübeli olmak,

İnsan Kaynaklarına ilişkin her türlü icmal ve raporlamaları yapabilecek durumda olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + -> 3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

2 yorum

 1. Merhabalar. gökhan sözeri ben
  25 yaşındayım askerlık engelım yok.makıne resim ve konstruksyon ogretmenlıgı mezunuyum.Ilerı sevıye AUTOCAD ve SOLIDWORKS kulanıyorum.
  2 yıldır ozelbı fırmada hem proje muduruyum hemde ımalattan sorumlu usta basıyım.sizinle çalışmak istiyorum.

 2. Merhabalar.
  Gazi Üniversitesi 2 yıllık makina mezunuyum.
  4 aydır özel firmada çalışıyorum.
  CNC bilgim var ve çizim proğramlarını biliyorum.
  Sizinle çalışmak istiyorum.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*