Toros Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Toros Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Toros Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Toros Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Toros Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Toros Üniversitesi aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması ile başvuru süreci başlar.
Son Başvuru: İlanın Resmi Gazetede yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.
Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi (https://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-formlar – İKDB – FR-019 – Öğretim – Araştırma Görevlisi
  Başvuru Dilekçesi.docx)
 • YÖK formatlı Özgeçmiş
 • Diploma Örnekleri (Aslı Gibidir Onaylı) (Lisans, Yüksek Lisans ve İlan şartında isteniyorsa Doktora diploması)
 • ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • YDS / YÖKDİL veya muadili dil sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • Lisans transkript belgesi (Asıl ya da onaylı kopyası)
 • Nüfus Cüzdanı Onaylı Örneği
 •  2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
 • 2 yıl süre ile çalışma şartı olan ilanlara başvuru için çalışma belgesi veya hizmet dökümü.

Açıklamalar

 1.  Adayların istenilen belgeleri başvuru süresinin bitiş günü saat 17.00’a kadar “Toros Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Bahçelievler
  Kampusu 1857 Sokak No.12 33140 Yenişehir Mersin” adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
 2.  Eksik evrak gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Postada geciken evrakların sorumluluğu adaylara aittir, posta sürecinden dolayı başvuru süreci dışında teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 5. Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Toros Üniversitesi aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

Başvuru Koşulları

 • 2547   sayılı   Yükseköğretim  Kanununun   23,   25.   ve  26.   maddesi   ile  Öğretim  Üyeliğine   Yükseltilme  ve   Atanma   Yönetmeliği’nin   ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.
 • 5772  sayılı  Kanun  uyarınca belirlenmiş olan  Toros Üniversitesi  Öğretim Üyesi  Yükseltme  ve  Atama Ölçütlerinde yazılı  şartları  taşıyor olmak.
  (link: https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051–Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)
 • Eğitim  Öğretim  dili  İngilizce  olan  bölümlere  başvuracak  olan  adayların  23.03.2016  tarihli  ve  29662  sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanmış  olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru dilekçesi,
 • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 • Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
 • Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olarak
  gönderilecektir.)
  Link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS-DD-051–Toros-universitesi- Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf
 • Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim- Öğretim dili İngilizce olan bölümler için
  – bilgi www.toros.edu.tr)
 • Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
 •  Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
 • Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren  yükseköğretim  kurumlarının  birinde  toplamda  en  az  bir  yıl  (iki  yarıyıl)  öğretim  elemanı  olarak  çalışmış  ve  ders  vermiş  olması,  bu  durumu  ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
 •  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan  üzerinden  asgarî  seksen  beş puanla başarılı  olması.  (Çalışılan  yükseköğretim kurumundan  ayrılan ve iki  yıldan  fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,
 • Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,
 • Dr.  Öğr.  Üyesi  adaylarının  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliğinin  8. Maddesinde yazılı  bilgi  ve belgeleri  kapsayan  4  adet dosyayı
  başvuru evrakları ile birlikte ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*