TCDD Personel Alımı ve İş İlanları 2022

TCDD’de çalışmak isteyen adaylara müjde. TCDD bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve TCDD personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

TCDD olarak kısaltılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, ülkemizdeki demiryolu taşımacılığında hizmet veren, resmi niteliği olan kurumdur. İş ilanlarını da resmi bir şekilde duyurmaktadır.

TCDD Personel Alımı ve İş İlanları

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstasyon Operasyon İşçisi Alım İlanı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İş yerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır.

İş gücü talebimiz 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır

 1. Alınacak işçiler İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği – Gar Müdürlüğü iş yerlerimizde çalıştırılacaktır.
 2. İlan edilen iş gücü talebine erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
 3. İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.
 4.  İş gücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.
 5.  İlan edilen iş gücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların evrakları; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evraklarla kontrol edilerek teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

İstenilen Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
 2. T.C Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
 3.  Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)
 4. Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),
 5. e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
 6. e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
 7.  KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),
 8. TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular ( aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Sınav kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; öz güvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alandan da 50 puan üzerinden olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü Sınav Sonucunda İstasyon Operasyon İşçisi Olarak İşe Başlatılacak Adaylardan

 1.  Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar/hastaneden alınan uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin “negatif” olduğunu gösterir rapor istenecektir.
 2. Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” kararı bulunan 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar

 • Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 • Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
 • İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
  Görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar ile renk körlüğü olanlar işe başlatılmayacaktır.

İşe başlatılacak İstasyon Operasyon İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçileri, başladıkları iş yerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecek tir.

İşe başlayan İstasyon Operasyon İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece  gündüz çalıştırılabilecektir.

İstasyon Operasyon İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

TCDD Genel Müdürlüğü 11 Daimi Engelli İşçi Alacak

Genel müdürlüğümüz 11 daimi engelli işçi alınacak olup adayların aşağıda yer alan hususları dikkatle okumaları gerekmektedir

Genel Bilgi

 1. İlanlarımız İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2.  Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen iş gücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
 3.  İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.)yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No: 2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir.
 4.  İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrakları incelenecek ve sözlü sınava katılıp katılamayacaklar evrak teslimi sonucuna göre belirlenecektir. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran, okul bölümü raylı sistemler olmayan adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 5.  Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
 6.  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü iş yerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktırİşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
 7.  Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden öz güvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
 8.  7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.

İstenilen Belgeler

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan1-

 1. Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
 4.  Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
 5. İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
 6. Başvuru Formu
 7. Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli rapor oranı olmalıdır)
 8.  EKPSS Sonuç Belgesi

Detaylı bilgi için tıkayın.

TCDD Genel Müdürlüğü 21 Daimi Eski Hükümlü İşçi Alacak

 Genel müdürlüğümüz 21 eski hükümlü daimi işçi alınacak olup adayların aşağıda yer alan hususları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Genel Bilgi

 1. İlanlarımız İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
 3.  İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tradresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No: 2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
 4.  İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 5. Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
 6.  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü iş yerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
 7.  Sadece 18-35 yaş arası erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İş yerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamındadır ve işçilerimiz kol gücüyle çalışmaktadır)
 8.  Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden öz güvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
 9.  Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
 10.  7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
 11.  İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

 İstenilen Belgeler

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan

 1.  Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)
 2.  Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3.  TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
 4. Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
 5. KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli)
 6.  İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
 7.  Başvuru Formu
 8.  Eski Hükümlü Belgesi fotokopisi (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)
 9. Detaylı bilgi için tıklayın.

Devlet Demir Yolları Daimi İşçi Alacak

Genel müdürlüğümüze 128 daimi işçi alınacak olup adayların aşağıda yer alan hususları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Genel Bilgi

 1. İlanlarımız İŞKUR İnternet sitesi üzerinden 20.12.2021-24.12.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
 3. İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No: 2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
 4. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 5.  Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)
 6.  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü iş yerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
 7.  Sadece 18-35 yaş arası ve Sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İş yerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)
 8. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden öz güvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
 9. Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.
 10.  7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
 11. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir

İşkur Nihai Listede Yer Alıp, Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonra www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan

 1.  Öğrenim belgesi (Diploma fotokopisi)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3.  TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
 4.  Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
 5.  KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli)
 6. İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
 7. Başvuru Formu

Nihai Listedeki Kaynakçı Adaylarından
“Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)” veya “Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi (12UY0053-3)” belgesi istenecektir.
Nihai Listedeki Vinç Operatörü Adaylarından;
C (M B1 B D1 C1 C F) sınıfı ve G sınıfı ehliyet istenecektir.

Detaylı bili için tıklayın.

TCDD İş İlanları

TCDD personeli olmak istiyorsanız, ilanları güncel olarak takip etmeniz gerekir. Bunun için kurumun kendi sayfası her gün takip edilmelidir. Ayrıca Resmi Gazete ve İŞKUR da aynı şekilde incelenmelidir.  Zira ilanlar belirli günler arasında olduğu için, geç fark etmek bir ilanı kaçırmaya neden olabilir.

TCDD 25 Demiryolu Trafik Operatörü Alacak

İşgücü Taleplerimiz 19.10.2021 – 25.10.2021 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacaktır.

Genel Şartlar

 1. Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.
 2. Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 3. Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü (Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü (Vatman)) veya 2 yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik Baş Kontrolörü (Demiryolu), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacaktır.
 5. İŞKUR’ca gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.
 6. Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Nasıl Başvurulur? 

TCDD içerisinde çok sayıda pozisyon vardır. Kurum yılın farklı dönemlerinde iş ilanı paylaşarak, gereksinimlerini karşılama yoluna gider. Duyuru paylaşıldığında,

 1. Hangi pozisyona alım olacağı,
 2. Kaç kişi alınacağı,
 3. Başvurunun nasıl yapılacağı,
 4. Başvurunun nereye yapılacağı,
 5. Başvuru şekli,
 6. Genel şartlar,
 7. Özel şartlar,

Gibi bilgiler adaylar ile paylaşılır. Dolayısıyla adayların ilanı gözden geçirip, nasıl başvuru yapılacağını incelemesi yeterli olur. Burada evrak talep ediliyorsa da istenen tüm belgeler, eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Çünkü eksik hazırlarsanız, başvuru işlemleri de tamamlanamaz.

Her iş ilanında olduğu gibi, TCDD de adaylardan bir takım nitelikler ister. Ancak bu her pozisyonda farklıdır. Dolayısıyla başvuru öncesinde mutlaka bu duruma dikkat edilmelidir. Eğer adaylar kendi bilgi ve tecrübelerini bu alanla karşılaştırırsa, daha iyi sonuçlar alabilir.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

TCDD içerisinde çok sayıda departman bulunur. Bu durum, bünyesinde farklı pozisyonların da olduğunu gösterir.  Bunlardan bazıları şöyledir;

 1. Tezgâh makine ve talaşlı imalat işçisi
 2. Elektrikçi
 3. Vagon imal ve tamircisi
 4. Kaynakçı
 5. Mekanik vasıta tesis
 6. Cihaz ve vinç operatörü 

Yılın herhangi bir zamanında bunlara alım yapılabileceği için, ilgilenen kişiler takipte kalmalıdır.

Pozisyon Açıklamaları

TCDD için yukarıda verdiğimiz pozisyonlardan, bazılarında açıklamalar şöyledir;

 • Kaynakçı: Metalleri kesen, ardından ergitme yaparak birleştiren elemanlardır.
 • Elektrikçi: Bina içlerine veya dışlarına elektrik tesisatı döşeme gibi görevleri vardır.
 • Cihaz ve Vinç Operatörü: Demir yolu alanları, sanayi-inşaat sahaları gibi yerlerde ağır ve büyük unsurları kaldırmak, yerleştirmek için kullanılan vinçleri kullanan elemandır.

Temel Bilgiler

Minimum Çalışma Yaşı: 18

21 Comments

 1. Merhaba %40 engelliğim iş kaybım yok.duzenlı ve aktif olarak çalişabilirim. çalişma yönünden bir sıkıntım yok.ilgilenirseniz iltibat no 05061138268 saygılarımla

 2. iyi günler ben tokatan mekatronık bölümü okudum ve ayrıca endüstri meslek motorlu ve makanık bölümünü okudum panodanda bıraz bılgım var ……

 3. SLM DİYARBAKIR MERKEZ DE OTURMAKTAYIM VE İŞ ARIYORUM NE OLURSA NE İŞ OLURSA ÇALIŞA BİLİRİM HER İŞ TE DE TERCÜME LİYİM TELEFON NUMARAM 0535 446 35 70 BU NUMARADAN BANA ULAŞA BİLİRSİNİZ LİZE MEZUNUYUM

 4. Merhaba ben işitme engeliyim tcdd ısparta çalışmak
  Olmak İstiyorum geçen sene emekli oldum mesaj no: 0505-601-
  8436 mesaj yazabilirsiniz cevap bekliyorum

 5. Merhaba ben 1.70boyunda 65kilo m.e.bakanlığından onaylı kaynakçılık dalında kalfalık ustalık belgem ve b a2 ehliyeti m mevcut t.c.d.d kurumunda personel olmak istiyorum 05304966524

 6. Mrh ben Fatih 33 yasindayim. Ben hollandada devlet demir yollarinda (bunun 5 senesini hangarda trenlerin elektrikli cihazlarin bakiminda calistim) 11 senedir calismaktayim. Suanki yaptigim iş trenlerin günlük teknik kontrolunu ve eletrik ve meganik agrizalarini temir ve analiz ediyorum. Elektrik diplomam var. Suanda megatronik 3 bolümünü bitirmek üzeriyeyim. TCDD calisa bilme imkanim var mi. Veya nereye basvuru yapa bilirim? Saygilarimla

 7. mrb endüstri meslek lisesi yapı inşaat böülümü mezunuyum ünv 2 sınıf terk maddı sıkıntıdan bölumumu okuyamadım ama kucuk hayalımdı tcdd sizlerle çalışmak bnimicin bir onur olaçagını düşünürüm evliyim suan işsizim yardımcı olmanızı temenni ederim şimdiden tşk kolaygelsin

 8. 1990 Eskişehir doğumluyum . kimya teknikeriyim efendim işe ihtiyacım var saygılarımla…

 9. benim %40 özür oranım var ne yapmam gerekiyor tekirdağ/malkarada ikamet ediyorum

 10. elektronık teknisyeniyim %60 engeliyim fiziksel ve zihinsel herhangi bir engelim yok teşekkür ederim

 11. merhabe yüzde 52 engelimvar fiziksel engelimyok istanbul anadoluyakasında oturuyorum pendikteyim teşekkür ederim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*