Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Endüstri Mühendis Alımı Yapacak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 3. Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,
 5. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
 6. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 8. 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık problemi olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

İlanda belirtilen belgeler 12.04.2021–25.04.2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden e-devlet başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bünyesinde İstihdam Olmak Üzere 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvurmak isteyen adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun, 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Genel şartlara göz atıldığında üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olma şartları da görülüyor. İlanda bunlar şöyle belirtiliyor;

 1. Bilgisayar Mühendisliği
 2. Yazılım Mühendisliği
 3. Elektrik Mühendisliği
 4. Elektronik Mühendisliği
 5. Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 6. Endüstri Mühendisliği

İlanda adayların mezun olması gereken böyle görülmekte. Ayrıca bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul görmüş, yurt dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olma da fark edilmekte.

Şartlar arasında yazılım tasarımı ve geliştirmesi, yazılım ile söz konusu sürecin yönetimi üzerine ya da büyük ölçekli olan ağ sistemlerinin kurulması, yönetimi hususunda ücret tavanı geçmeyeceklerde minimum 3 yıl, diğerlerinde de minimum 5 sene mesleki tecrübe görülmekte.

İstenen Belgeler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda, bir takım belgeler de aranmakta. Adaylar başvuru için bunlar hazırlama durumunda. Duyuru incelendiğinde belgeler şöyle görülmekte;

 1. Fotoğraflı İş Tecrübesini Gösteren Ayrıntılı Bir CV
 2. Adli Sicil Kaydını Gösteren Belge
 3. SGK Hizmet Dökümü
 4. Genel Şartlar Başlığında Belirtilen, Mesleki Deneyimi Gösteren Evrak
 5. Genel Şartlar Başlığında Belirtilen, Minimum 2 Güncel Programlama Dilini Bildiğini Gösterir Evrak.
 6. Her Pozisyon Adına Özel Şartlar Bölümünde Talep Edilen Sertifikalar, Mesleki Tecrübe Ya Da Deneyimi Gösteren Evrak.

10 sözleşmeli personel ilanına başvurmak isteyen adayların, bunları önceden hazırlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru öncesinde eksiklerin olup, olmadığı yönünde kontrol de önerilmekte.

Başvuru Şekli ve Tarihleri

Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanın başvuru şekli ve tarihleri nasıl? Burada öncelikle ilgilenen kişilerin, duyuruda ilanı yapılan pozisyonların, sadece bir tanesine başvurabileceğini bilmesi gerekli.

Söz konusu ilanda geçen belgeler doğru ve eksiksiz doldurulmakta. Ardından başvuru formu ekinde yer alan evrakları da alarak, 08.03.2021 – 14.03.2021 arasında tarihlerinde elektronik ortamdan başvuru yapması gerekli. Bunun için başvuru linki https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu olarak gösteriliyor. İlana başvurmak isteyen adayların, kaçırmaması tavsiye edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*