Osmangazi Edaş Personel Alımı ve İş İlanları 2022

oedas

Osmangazi Edaş personel alımı yapacak!

Osmangazi Edaş iş başvurusu yaparak sizde Osmangazi Edaş’ın gücünden güç alabilirsiniz. Osmangazi Edaş personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Osmangazi Edaş eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Osmangazi Edaş insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04.2005 tarihli ve 2004 / 22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 4046 sayılı Kanunun 20 / A Maddesine istinaden bu Kanun Hükümlerine uygun olarak 01.03.2005 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirketin Merkezi Eskişehir’dir..

a- Elektrik enerjisi dağıtımı, parekende satışı ve parekende satış hizmeti yapmak,
b- Faaliyet konuları ile ilgili etüd, planlama ve projeleri yapmak, buna bağlı olarak, gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlamak,
c- Elektrik dağıtımının tesislerini kurmak, işletmek,
d- Faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
e- Faaliyet konuları ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik etmek,
f- Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makinaları bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinalar ile insan gücü kapasitelerini değerlendirmek,
g- Faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek
h- Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrımenkuller ile her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek, menkul ve gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek, kamulaştırma islemlerini gerçekleştirmek,
i- Faaliyetlerini gerçekleştirirken hizmet alımı yapmak
j- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek,
k- Faaliyetlerinin gerektirdiği diğer mevzuattan kaynaklanan işleri yapmak.

Başvurmak için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*