Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Personel Alımı 2023

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Personel Alımı ve İş İlanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Büro Personeli unvanlı pozisyona 3 (üç), Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyona ise 6 (altı) ve ek 2’nci maddenin (c) fıkrası gereğince, yazılı ve/veya sözlü sınavla KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 5 (beş) olmak üzere toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alınacaktır.
Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonu için giriş sınavı, sözlü usulü ile ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Kadro Sayısı 6 (Erkek) 

Aranan Nitelikler

 1. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
 2. 2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puana sahip olmak.

Genel Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 3. Adayların 170 cm’den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’ten fazla 13’ten az olmaması,
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
 5. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
 6. Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 7. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
 8. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1-Fotoğraflı başvuru formu, (Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4-Askerlik durum belgesi,
5-2020 KPSS sınav sonuç belgesi,
6-Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi,
7-Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; 23/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi

 1. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve şartları/ nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 2. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adaylar (ais.osym.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
 3. Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler
  Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
 4. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Büro Personeli

Kadro Sayısı: 3 (Kadın/Erkek)

Genel Şartlar

 1. -2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
 2. Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 4. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

Başvuru için Gerekli Belgeler, Şekli ve Yeri

2020- KPSS Lisans sınavı sonucunda, 100 puan üzerinden KPSSP3 puan türünden asgari 70 puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23/12/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi

 1. 2020-KPSS (B) grubu P3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Sonuçlar, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek olup sonuçlar Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır.
 2. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Sınav Hizmetleri Uzmanı

Kadro Sayısı: 5 (Kadın/Erkek)

Sınava Başvuru Şartları

 1. 2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 70 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına alınacaktır.)
 2. Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 3. Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla, yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir.
 4.  Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak

Başvuru için Gerekli Belgeler, Şekli ve Yeri

 1. 2020-KPSS (B) grubu sınavı sonucunda, 100 puan üzerinden KPSSP3 puan türünden asgari 70 puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23/12/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.
 2. Eşdeğer sınav belgesi ile müracaat eden adayların başvuru süresi içerisinde belgelerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sözlü Sınav

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların bildirileceği duyuruda belirtilecek tarihe kadar; e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış mezuniyet belgelerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların,

 1.  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2.  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir

Sınav Sonucu

 1. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
 2. Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Ortak Hususlar

 1. 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya sözleşmeli personel
  pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 2. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir, kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 3. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 4. Başvuru yapan adaylar bir pozisyona müracaat edebileceklerdir.
 5. Asil adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

ÖSYM’den Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 •  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,
 • İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
 • “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
 •  Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 • Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
 •  Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Özel Şartlar

JAVA YAZILIM UZMANI (2 kişi)
Genel Nitelikler

 1. Java ortamında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
 2. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
 3. Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
 4. JQuery, CSS, JavaScript, ReactJS, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
 5. Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
 6. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
 8. Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. MSSQL Server, MySQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
 11. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak,
 12. Docker, Kubernetes bilgisine sahip olmak,
 13. Sonatype nexus, Jenkins bilgi sahibi olmak,
 14. RabbitMQ ve Redis kullanmış olmak.

Tercih Sebepleri

 1. Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,
 2. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
 3. İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı

 1. Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
 2. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
 3. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

.NET YAZILIM UZMANI (1 kişi)

Genel Nitelikler

 1. Net ortamında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
 2. C# ve Visual Basic .NET ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 3. ASP.NET, ASP.NET MVC, Web API ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
 4. Windows Servislerinin geliştirilmesi konusuna hâkim olmak,
 5. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
 6.  JQuery, Javascript, AJAX, HTML, CSS vb. Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
 7. WPF, MVVM, Prism Framework ve IoC(Inversion Of Control) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 8. MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak, Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
 9. T-SQL bilgisine hâkim olup ileri seviye deneyim sahibi olmak,
 10. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 11. RabbitMQ sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 13. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
 14. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında bilgi sahibi olmak,
 15. Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
 16. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 17.  Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,
 18.  Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT veya SVN) kullanmış olmak,
 19.  Visual Studio kullanımında en az 3(üç) yıllık deneyime sahip olmak.

Tercih Sebepleri

 1. En az 1.000.000 (bir milyon) kullanıcısı olan C#, ASP.NET MVC ile geliştirilen büyük sistemlerin yazılım geliştirme sürecinde aktif olarak en az 3 (üç) yıl bulunmuş olmak,
 2. WPF ile geliştirilen projelerde aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
 3. Entity Framework konusunda en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak,
 4. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak.

İş Tanımı

 1. .Net teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,
 2. Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,
 3. Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

İstenilen Belgeler

 1. Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”,
 2. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 3.  KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir,
 4.  İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
 5. Detaylı özgeçmiş belgesi,
 6. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,
 7. Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır)
 8. Sahip olunan sertifikalar,
 9. Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

Başvuru Şekli

Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 01.10.2021 – 15.10.2021 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 15.10.2021 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar tüm sınav duyurularını http://osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 3 (Üç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 24/10/2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Sınava Başvuru Şartları

 1.  2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 70 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020 veya 2021 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).
 2. Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 4. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 5. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak

Başvuru için Gerekli Belgeler, Şekli ve Yeri

2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 04/10/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda verilen öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

Sözlü Sınav

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet
sayfasında duyurulacaktır.

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin aslını veya Başkanlığımızca onaylı suretlerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı
Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
Sözlü sınav, adayların,

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 •  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 •  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Sınav Sonucu

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır.
Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir.
Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara
bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında,
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*