Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamalarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
 3. ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuruda İstenen Belgeler ve Başvuru Yeri

 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Bölüm, adres, telefon no, e-mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).
 2.  Özgeçmiş (YÖK formatında).
 3. Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla mezun belgesi).
 4. Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi
  (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
 5. Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla not döküm belgesi).
 6. ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır).
 7. Yabancı dil belgesi.
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 10. Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
 11. Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
 12. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Başvuru Adresi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ
Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Detaylı bilgi için tıklayın.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ilgili dekanlıklara teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doçent  kadrosuna  başvuracakların,  bir  dilekçenin  ekinde,  özgeçmiş  (YÖK  formatlı), yayın  listesi,  noter  veya  resmî  kurumlarca  onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgeleri, doçentlik  belgesi,  doçentlik yabancı  dil  başarı  belgesi,  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için denklik  belgesi,  nüfus  cüzdanının  tasdikli  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  bilimsel  çalışmalarını  ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

1 Comment

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*