Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Necmetti̇n Erbakan Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı yapılacak.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2020 KPSS (P3) puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS 2020 (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri kabul etmek,

B- ÖZEL ŞARTLAR
B.1. Yazılım Geliştirme Uzmanı Tam Zamanlı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)
a
. Çok iyi derecede .NET CORE , Web API, C# .NET, ADO.NET, Entity Framework, LinQ bilmek, bu teknolojilerle 2 farklı uygulama geliştirmek ve geliştirdiği projeleri ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
b. Çok katmanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak geliştirdiği projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
c. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
d. Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak ve geliştirdiği projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
e. RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak ve geliştirdiği projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
g. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
h. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git, vb) kullanmış olmak,
i. UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
j. Uygulama sunucusu (IIS, Apache vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
k. Bilgi güvenliği politikalarına hâkim olmak,
l. Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu ve performans artırımı ile uygulama performansı konusunda bilgi sahibi olmak,
m. React veya Angular Framework ile SPA(Single Page Application) mimarisinde bilgi sahibi olmak, bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve geliştirdiği uygulamayı ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,

B.2. Yazılım (Front – End) Uzmanı Tam Zamanlı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)
a
. Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık tecrübesi olmak ve bu konudaki çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,
b. Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak ve geliştirdiği projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
c. SPA (Single Page Application) mimarisi ile React, Vue veya Angular Frameworklerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak, bu teknolojilerin herhangi biriyle uygulama geliştirmek ve geliştirdiği uygulamayı ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
d. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, (Sunulan portfolyo dosyasına göre değerlendirilecektir.)
e. Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak, (Sunulan portfolyo dosyasına göre değerlendirilecektir.)
f. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
g. Tercihen TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Tercihen grafik tasarım programlarını kullanabilmek,
i. Tercihen React Native ve/veya Flutter konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Tercihen .Net veya .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak,

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru Başlangıç Tarihi :
17 Haziran 2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 1 Temmuz 2022
Başvurular, https://www.erbakan.edu.tr sitesinde yer alan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 1 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar “Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mh. Yeni Meram Cd. Kasım Halife Sk. No:11/1 A Blok Meram/ KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 katına kadar) veya Yazılım (Front – End) Uzmanı (2 katına kadar) pozisyonundan birine başvuruda bulunacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
a
. Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.)
b. İki adet vesikalık fotoğraf
c. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
ç. Özgeçmiş belgesi
d. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
e. GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
f. GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler)
g. ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
ğ. KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)
h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.) ı. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
i. Adli sicil kaydı,
j. Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü v.b. belgeler) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

Şahsen başvuruda bulunacak adaylar başvuru belgelerini, asılları ibraz etmek şartıyla Üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS (P3) puanının %70’i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30’u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.
Sözlü/uygulamalı sınav 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri başvurular değerlendirildikten sonra https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü/uygulamalı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılarak kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek aday şeklinde sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları (2 katına veya 3 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs) başkaca bir ödeme yapılamaz.

İlan olunur.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*