Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan \”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar\”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.
 

İLAN KODU

UNVANI

ADET

CİNSİYET

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

S-1

Mühendis

1

Erkek

Lisans

KPSSP3

1-  İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak,
2-  Mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,
3-  İyi derecede Autocad kullanabilmek,
4-  Statik analiz tasarım ve modelleme programlarından en az bir tanesini aktif olarak kullanabilmek,
5-  Metraj, keşif, yaklaşık maliyet oluşturma ve hakediş konularında tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek,
6- Askerliğini yapmış olmak,
7- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-2

Tekniker

1

Erkek

Ön Lisans

KPSSP93

1-     Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2-     Sahne ve ses sistemleri ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,
3-    Askerliğini yapmış olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-3

Büro Personeli

1

Kadın

Ön Lisans

KPSSP93

1-  Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2-  Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-4

Büro Personeli

1

Erkek

Ön Lisans

KPSSP93

 1-    Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2-    Askerliğini yapmış olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-5

Büro Personeli

1

Erkek

Ön Lisans

KPSSP93

 
1-    Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2-    Bilgisayar teknik servis (bakım, onarım, kurulum, destek, vb.) alanında en az 2 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,
3-    Askerliğini yapmış olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-6

Büro Personeli

1

Ön Lisans

KPSSP93

 1-    Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
2-    Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,
3-    Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
4-    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-7

Büro Personeli

1

Lisans

KPSSP3

 
1- Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak,
2- Mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-8

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

Erkek

Lise ve Dengi

KPSSP94

Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
1-  Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-  Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
3-  10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
4-  Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
5-  En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek,
6-  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
7-  Askerliğini yapmış olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-9

Destek Personeli

4

Erkek

Lise ve Dengi

KPSSP94

Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
1-  Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-  Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
3-  İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
4-  Askerliğini yapmış olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

S-10

Destek Personeli

1

Lise ve Dengi

KPSSP94

 Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
1-   Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-   Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
3-   Bahçıvanlık, peyzaj, park/bahçe/çevre düzenlemesi veya bitki yetiştiriciliği alanıyla ilgili en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,*
4-  Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
5-  Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
* Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.

S-11

Destek Personeli

1

Lise ve Dengi

KPSSP94

 
Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2-  Sulama sistemleri, inşaat tadilat ve tamiratları (dış cephe, çatı, çevre tanzimi, bina içi inşaat tamirat işleri ve boya badana) işlerini yapacak,
3-  Üniversitemiz bünyesinde yürütülen inşaat, onarım, peyzaj vb. her türlü çalışmaların insan gücü ile yapılabilecek olanlarından kendisine verilen beden gücüne uygun işleri, gösterildiği yerde ve anlatıldığı gibi yapacak,
4-  Tadilat ve tamirat işlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
5-  İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
6-  Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
7-  Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecektir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI:
-Üniversitemiz bünyesinde yürütülen inşaat, onarım, peyzaj vb. her türlü çalışmaların insan gücü ile yapılabilecek olanlarından kendisine verilen beden gücüne uygun işleri, gösterildiği yerde ve anlatıldığı gibi yapmak,
-Sulama sistemleri, inşaat tadilat ve tamiratları (dış cephe, çatı, çevre tanzimi, bina içi inşaat tamirat işleri ve boya badana) işlerini yapmak,
-Tesisatların tekniğine uygun tamiratını yapmak/yapılmasını sağlamak,
-Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak ve bunları fiilen kullanmak,
-Kendisine teslim edilen makine, alet, avadanlık, giyim eşyası, malzeme vb. muhafaza ederek hasara uğratmadan ve israf etmeden kullanmak, gerekli bakım ve temizliklerini yapmak, yapacağı taşıma işlerinde nakledilen makine malzeme vb.nin hasara uğramamasına dikkat etmek,
-Mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını, iş ve işlemlerini yapmak ve takip etmek,
-İş talep sistemine düşen işlerin bakım, onarım ve ilgili tamir ve tadilatlarını yapmak,
-Çalıştığı yerin düzenine göre alınmış olan iş yeri ve iş ve işçi güvenliği önlemlerine uymak
-Çalıştığı yerde ihtiyaç olduğunda temizlik işleri ve bahçe işleri vb. amirinin verdiği her türlü işte çalışmak,
-Temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları ilgili amire bildirmek,
-Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak takip etmek, görevi gereği yaptığı iş ve işlemleri zamanında, ilgili mevzuata ve amirlerinin talimatlarına uygun olarak yapmak,
-Yürütülen hizmetler ile bilgi sahibi olduğu iş ve işlemlerden gizliliği olanları korumak için gerekli önlemleri almak,
-İzin taleplerini, aynı görevi yapan arkadaşları ile anlaşarak, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde en uygun zamanlarda talep etmek ve kullanmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1-         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-         Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3-         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4-         Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5-         Erkek adayların   askerlikle   ilişkisi   bulunmaması   (Askerliğini   yapmış   olunması gerekmektedir).
6-         657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7-         Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8-         Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9-         Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10-       Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
11-       Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12-       Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
13-       Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-         Fotoğraflı başvuru formu. (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)
2-         Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-         Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
4-         2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
5-         Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.
6-         Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devletten barkodlu alınacaktır.)
7-         Erkek adaylar için terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge.
8-         S-8 kadrosu için Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM:
Adres  : Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1 Selçuklu/KONYA
Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585
 

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*