Kırklareli Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Kırklareli Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kırklareli Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kırklareli Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kırklareli Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kırklareli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Kırklareli Üniversitesi çeşitli  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere, 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”ın  Ek  2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde www.klu.edu.tr internet adresinden ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapabilecektir.

Posta ile yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  ulaşması  gerekmektedir.  Eksik  belgeli  veya  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  değerlendirmeye alınmayacaktır.  Yanlış birime  ve/veya  adrese teslim edilmesinden,  posta ile başvuran  adayların  başvurularının,  postadaki  gecikmelerinden  Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri: 09/11/2021-23/11/2021 (Mesai sonu)
Başvuru Adresi: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası D-E Blok Kat: 3 Kayalı Kampüsü / KIRKLARELİ

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilanda indirme linki verilecektir)
 2. Fotoğraf (Forma yapıştırılacak)
 3. Kimlik fotokopisi
 4. Öğrenim  belgesi  (Başvuruda  bulunacak  olan  adaylar  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler  ile  başvuru  yapılabilecektir.  Yabancı yükseköğretim kurumu   mezunlarının   diplomalarının   Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığınca   denkliğini   gösteren   belgesinin   başvuruda   ibraz   etmesi gerekmektedir.)
 5. KPSS sonuç belgesi
 6. Onaylı   Hizmet/Tecrübe   Belgesi   (Hizmetin   yerine   getirildiği   kamu   kurum   ve   kuruluşu/şirket   hizmet   belgesi   veya   onaylı   bir   yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.)
 7. Sertifika talep edilen ilanlar için ilgili sertifika fotokopisi
 8. Özgeçmiş

Başvuruların Değerlendirilmesi, Atanmaya Hak Kazanma ve Sonuçların İlanı

KPSS puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri ile atama için talep edilen belgeler, atanma için son başvuru tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler www.klu.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan son başvuru tarihine kadar başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Diğer Hususlar

Gerçeğe  aykırı  belge  verenler  ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal  işlem  yapılacak,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecek,  idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre daha önce istihdam edilmiş olup yeniden istihdam edilmek üzere başvuru  yapanların  başvurusu  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1’inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca değerlendirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Kırklareli Üniversitesi  birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

İstenen Evraklar

 1.  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi İlanına Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulacaktır.),
 2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 3. Lisans ve (varsa) yüksek lisans diplomalarının fotokopileri,
 4. İlan tarihi itibari ile düzenlenmiş yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi (Yüksek lisans/doktora yapıyor olma şartı bulunan kadrolar için),
 5. Lisans not ortalamasını gösteren transkript fotokopisi (Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.),
 6. Yüksek lisans ve/veya doktora transkript belgesi fotokopisi,
 7. ALES belgesi fotokopisi,
 8. Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç),
 9. Bir (1) adet fotoğraf (Fotoğrafın başvuru formuna yapıştırılması zorunludur.)
 10. Özgeçmiş ve (varsa) bilimsel çalışmalarını içeren dosya.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Kırklareli Üniversitesi  birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 6 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

 • Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-devlet çıktıları,
 • Doçentlik belgesi fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi veya e-devlet çıktısı,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),
 • Yayınlar,
 • Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 • Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu” nun doldurulması gerekmektedir.
 • Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

 • Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları,
 • Doçentlik belgesi fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Yayınlar,
 • Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 • Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ve Aday Etkinlik Puan Tablosu hariç aşağıda istenen tüm evraklar 4 takım CD/USB Bellek halinde hazırlanacaktır.)

 • Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Dokümantasyon/Formlar/Akademik Personel Şb. Md. Formlar/Akademik İlanlarla İlgili Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-devlet çıktıları,
 • Yabancı dil belgesi,
 • Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi veya e-devlet çıktısı,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Yayınlar,
 • Bir (1) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılması zorunludur),
 • Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”nun doldurulması gerekmektedir.
 • Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı (Varsa mecburi hizmeti gösterir).

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*