Kars Şeker Fabrikası Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Kars Şeker Fabrikası’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Kars Şeker Fabrikası bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kars Şeker Fabrikası personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kars Şeker Fabrikası Personel Alımı ve İş İlanları

Kars Şeker Fabrikasına Personel Hizmeti Alınacaktır

T.Ş.F.A.Ş. KARS ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

2021/2022 Yılı Kampanyası Üretime Destek T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre (4734/3-g) açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, ihale tüm katılımcılara açıktır.

Genel Bilgiler

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir.
  2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
  3. İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dâhil 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  4. Teklifler, 07.10.2021 saat 10:30’a kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne elden verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  5. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
  6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
  8. İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir.
  9. İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*