Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Kahramanmaraş’ta iş arayan vatandaşlar, ilk olarak belediyedeki iş ilanlarına göz atmaktadır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerektiği durumlarda iş ilanı yayınlayarak personel alımı yapmaktadır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alımı konusu üzerine araştırmalar yapan bireyler, belediye bünyesinde faaliyet gösterebilmek için ilanları kontrol etmeli ve belirtilen süreler içerisinde başvurularını tamamlamalıdır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. İlan  edilen  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için başvuracak  adayların   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinin   birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Türk vatandaşı olmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 6. Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli
  bulunmamak.
 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuruda Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan   “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış  barkotlu  mezuniyet  belgesi  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  sureti  Belediyemizce  tasdik edilebilir)
 4. Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
  örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 6.  Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.
 7.  2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 8. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
 9. Erkek   adaylar   için   askerlikle   ilişiği   olmadığına   dair   belge.   (E-devlet   üzerinden alınabilir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birçok pozisyona eleman aramaktadır. Çalışanlar sadece memurlardan oluşmamaktadır. Belediye, sadece memur alımı yapmakla kalmayıp, şoförler gibi çeşitli çalışanlar da aramaktadır.

Belediyede çalışan herkes için iyi bir çalışma ortamı sunulur. Bu listeyle personellerin hangi olanaklarından faydalanabileceği belirlenmiştir.

 1. Yıllık izin
 2. Haftalık tatil
 3. Sağlık olanakları
 4. Sigorta
 5. Ek çalışmalarda ek ücret

Belediyede çalışan bir personel olarak, pek çok avantajdan yararlanma şansına sahip olabilirsiniz. Ancak, belediyelerdeki pek çok pozisyon için KPSS’ye girip 70 puan ve üzeri almanız gerekmektedir. Bu bilgiyi de göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerektiğinde personel alımı yaparak halkı bilgilendiriyor. Çalışanlar ise ihtiyaç doğrultusunda alınıyor. Bu önemli bir nokta.

Her zaman iş pozisyonları açık değildir. Bu sebeple Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş ilanlarına düzenli olarak bakmalı ve mümkünse başvuru yapılmalıdır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde işe girmek isteyen herkes CV bırakabilir. Ama bu CV’ler sadece iş başvurusu yapılırken değerlendirilir. En uygun zaman, iş ilanlarının açıldığı zamandır. Kendi CV’ni hazırlamak istersen, belediyenin web sitesindeki iş başvurusu sayfasını ziyaret edebilirsin. Orada ihtiyaç duyulan çalışma pozisyonlarını ve gereklilikleri bulacaksın. Daha sonra, başvurmak istediğin pozisyona uygun şekilde CV’n hazırlayabilirsin.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • Zabıta
 • Temizlik İşleri Görevlisi
 • Şoför
 • Güvenlik
 • Park ve Bahçe İşçisi
 • İşçi
 • Memur
 • Arşivci

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçi alımları iki şekilde yapılmaktadır. İlk grup çalışanlar kadrolu olarak alınır ve belediyede kalıcı bir işe sahip olurlar. İkinci grup çalışanlar ise sözleşmeli olarak alınır ve belirli bir süre için geçici olarak çalışırlar. Belediye işçi alımlarının nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermektedir.

İşçi alımları hakkında bilgi almak isteyenler, resmi gazetelerde ve internet üzerinde ilanlar görebilir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde açık olan pozisyonları öğrenmek için resmi internet sitesine göz atabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizi takip ederek en güncel personel alım bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, zabıta alımı yapacaksa, birçok kişi bu konuda bilgi edinmek istiyor.

zabıta alımları

Zabıtalar, düzeni sağlamak ve izinsiz afiş veya ilan asan, izinsiz seyyar satış yapan kişileri durdurmaktan sorumdur. Zabıta olmak isteyenlerin ise mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekir.

Zabıta olmak isteyenlerin suç kaydı olmamalı. Bu özelliklere sahip olan zabıtalar 7.000 ila 9.000 TL arasında bir maaş alarak iş hayatına başlayabilirler.

Kahramanmaraş’ta job arayan ve zabıta alımı hakkında bilgi edinmek isteyenler, yeni iş ilanlarını takip etmeli. Yoksa son tarihleri kaçırıp başvuru yapamayanlar, bir sonraki alımı beklemek zorunda kalabilir.

Web sitemiz veya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden alım tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgilere göre başvurularınızı yapabilirsiniz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bekçi Alımı

Kahramanmaraş’ta yaşayanlar, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bekçi olarak çalışmak istediklerinde öncelikle Kahramanmaraş bekçi alımı hakkında araştırma yaparlar. Bekçiler gece vardiyasında çalışarak, şehrin güvenli bir şekilde kalmasını sağlarlar. Silahlı bekçiler, gerektiğinde silahlarını kullanabilirler. Bekçilerin ortalaması aylık kazancı ise 4.000 ila 5.000 TL civarındadır.

bekçi alımları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bekçi alımı yapacak. Peki, nasıl başvurulur? Bekçi olmak isteyenler, öncelikle bekçilik kriterlerine uymaları gerektiğini bilmeliler. Eğer kriterleri karşılıyorsanız, başvuru yapabilirsiniz. Fakat, aranan özelliklere sahip olmayan kişilerin işe alınma ihtimali maalesef düşüktür.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde iş arayanların tercih edebileceği birkaç pozisyon var. Bu yüzden başvurular her pozisyon için farklı olabilir. Başvuru yapmak isteyenlerin şartları önceden öğrenmeleri önemlidir.

Kahramanmaraş’ta iş başvurusu yapmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki duyuruları takip etmeli. Başvuruların çoğu için önceden bir form dolduruluyor ve sonra da CV’nizle birlikte belediyeye gidilip, gerektiği zaman mülakata davet ediliyorsunuz. Bu süreçte, belediyenin yayınladığı iş ilanlarını takip etmek önemlidir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş ilanlarına başvurmak isteyenler için bilgilendirme yazıları ekliyor. Bu sayede herkes kolaylıkla başvuru yapmanın yolunu öğrenebiliyor ve bilgiler ışığında hareket edebiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş başvuruları hakkında bilgi aldıktan sonra, başvurularınızı ilan süresi dolmadan ve alımlar kapanmadan yapmanız önemlidir. Çünkü alımlar ihtiyaç doğduğunda yapıldığı için başvuru tarihlerini kaçırırsanız beklemek zorunda kalabilirsiniz. Başvurularınızı hemen yaparak fırsatı kaçırmamalısınız.

Kendinizi bu tür sıkıntılı durumlardan korumak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin memur alım duyurularını düzenli olarak takip etmenizi öneriyoruz.

Kahramanmaraş  İş İlanları

Kahramanmaraş’ta iş bulmak isteyenler için güzel bir haberimiz var! İş ilanları sayfamızda özel işletmelerin ilanlarını bulabilirsiniz. Bu sayede, yeni bir iş fırsatı yakalayarak hayatınıza devam edebilirsiniz. İlanlar sık sık güncelleniyor, bu yüzden yakından takip etmenizi öneririz. Başvuru süreci hakkında bilgi almak isterseniz, ilgili işletmelere sorabilirsiniz. Haydi iş arayanları bekliyoruz!

İş hayalinizi gerçekleştirmek için Kariyer, Yenibiriş ve SecretCV gibi sitelerde bulunan ilanlara göz atabilirsiniz. Burada size en uygun pozisyona başvurarak kariyer hedefinize adım atabilirsiniz.

Kahramanmaraş’ta iş arayanlar için birçok farklı şirkette çalışabileceğiniz iş ilanları var. Vasıflı ya da vasıfsız olmanızın önemi yok, herkes için uygun fırsatlar var. İş arayanlar için güzel bir haber!

Başvuru yapacak insanların dikkatine! Başvuru şartları her ilana göre değişebilir. Yani, genel kriterler yoktur. Hangi pozisyon için başvuru yapacaksanız, ilanda belirtilen şartları dikkatlice okumanız gerekiyor.

Kahramanmaraş’taki yeni iş fırsatlarını keşfetmek için buradayız! Sana iş arayışında yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kahramanmaraş iş ilanlarına göz atarak yeni iş fırsatlarına erişebilirsiniz. Kahramanmaraş’ta birçok işletme işçi arıyor, böylece senin için de bir şeyler olabilir. Yeni bir kariyer arayışındaysanız, Kahramanmaraş’taki iş ilanlarına göz atmanızı öneririz. İş arama sürecinde size iyi şanslar!

Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de Kahramanmaraş iş ilanlarına bakabilirsiniz.

8 Comments

 1. Silahlı özel güvenlik sertifikam var ayrıca B sınıfı ehliyetim var önlisans mezunuyum bana uygun iş varsa çalışmak isterim 05397997675

 2. Silahlı özel güvenlik sertifikam var ayrıca B sınıfı ehliyetim var önlisans mezunuyum bana uygun iş varsa çalışmak isterim 05497997675

 3. Merhaba ben fen edebiyat mezunuyum. Bilgisayar sertifikam var,B sınıfı ehliyetim var. Bana uygun bir pozisyonda iş arıyorum. Uygun gördüğünüz işte de çalişirım.

 4. Kahramanmaraş merkezde ikamet ediyorum c sınıfı ehliyetim var src piskoteknik belgelerim eksiksiz belediye bünyesinde iş aramaktayım teşekkürler

 5. Merhabalar ben 4 buçuk yıl uzm çvş yaptım. Kendi isteğimle fest ettim Kahramanmaraş merkezde oturuyorum. Her türlü size yardımcı olacağıma güveniyorum.Saygılarımla

 6. Slm kahramanmaras büyük sehir belediyesi iş arıyorum yas26 lise mezunuyum saygılarımla 05075536387

 7. silahli ozel güvenlik sertifikam ayrica B sınıfı ehliyetim vardir.yasim 26 projenizde bana uygun is varsa calismak isterim. 0537 898 04 08

 8. Turk telekom mutehit elamaniyim her turlu kablo ek ve kazi islerinde uzmanim saygilarimla05367043701

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*