Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Kahramanmaraş’ta iş arayan vatandaşlar, ilk olarak belediyedeki iş ilanlarına göz atmaktadır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerektiği durumlarda iş ilanı yayınlayarak personel alımı yapmaktadır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alımı konusu üzerine araştırmalar yapan bireyler, belediye bünyesinde faaliyet gösterebilmek için ilanları kontrol etmeli ve belirtilen süreler içerisinde başvurularını tamamlamalıdır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. İlan  edilen  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için başvuracak  adayların   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinin   birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Türk vatandaşı olmak.
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 6. Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli
  bulunmamak.
 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuruda Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan   “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış  barkotlu  mezuniyet  belgesi  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  sureti  Belediyemizce  tasdik edilebilir)
 4. Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı
  örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 6.  Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.
 7.  2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 8. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
 9. Erkek   adaylar   için   askerlikle   ilişiği   olmadığına   dair   belge.   (E-devlet   üzerinden alınabilir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pek çok pozisyon için alım yapmaktadır. Bu bağlamda belediyede yalnızca memurların çalışmadığını bilmek gerekmektedir. Memurlara ek olarak Kahramanmaraş Belediyesi şoför alımı gibi pek çok personel alımı yapılmaktadır.

Üstelik belediyeye bağlı olarak çalışan her personele iyi olanaklar sağlanmaktadır. Aşağıdaki listede belediyede çalışan personellerin faydalandığı durumlar belirtilmektedir.

 1. Yıllık izin
 2. Haftalık tatil
 3. Sağlık olanakları
 4. Sigorta
 5. Ek çalışmalarda ek ücret

Belediyede çalışan bir personel olmanız durumunda yukarıda belirtilen olanaklar da dâhil olmak üzere pek çok avantajdan yararlanabilmeniz mümkün olacaktır. Ancak bilinmesi gerekir ki, belediyelerde açılan pozisyonların pek çoğunda KPSS’ye girme ve 70 puan ve üzeri bir derece alma zorunluluğu bulunmaktadır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir personel açığı olması durumunda iş ilanı yayınlayarak halkı bilgilendirmekte ve çalışan alımlarına başlamaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi de, çalışanların ihtiyaç doğrultusunda alındığıdır.

Yani, her dönem tüm pozisyonlar açılmayabilmektedir. Bu nedenle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş ilanları araştırması yapılmalı ve düzenli takip edilerek başvurular gerçekleştirilmelidir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlamak isteyen bireyler, istedikleri herhangi bir zaman diliminde CV bırakma işlemi gerçekleştirebilmektedir. Ancak bu CV’ler yalnızca çalışan alımlarının başlaması ile birlikte değerlendirmeye alınır. Bu nedenle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu yapmak isteyen bireyler için en uygun zaman, iş ilanlarının açıldığı zamandır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • Zabıta
 • Temizlik İşleri Görevlisi
 • Şoför
 • Güvenlik
 • Park ve Bahçe İşçisi
 • İşçi
 • Memur
 • Arşivci

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işçi alımlarını temel olarak iki grupta yapmaktadır. Birinci grup kadrolu çalışan personellerdir. Bu tür personeller kalıcı olarak belediye bünyesinde çalışmaktadır. İkinci grup olan sözleşmeli personeller ise belirli bir süre karşılığında geçici olarak çalışmaktadır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçi alımı yapılırken alımın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi verilmektedir.

İşçi alımları, hem resmi gazetelerde hem de internet üzerinde yer almaktadır. İşçi alımları ile ilgili detaylı bilgi almak ve açıktaki pozisyonları öğrenmek isteyen bireyler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresine göz atarak bilgi alabilmektedir. Buna ek olarak web sitemiz üzerinden en güncel personel alım bilgilerini edinebilmeniz mümkündür.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, açık olması durumunda zabıta alımı yapmaktadır. Bu nedenle pek çok birey Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı konusu üzerine araştırma yapmaktadır.

zabıta alımları

Zabıtalar, izinsiz bir şekilde afiş veya ilan asan, izinsiz seyyar satışlar yapan bireylerin durdurulması ve düzenin sağlanması adına görev yapmaktadır. Zabıta olarak faaliyet göstermek isteyen vatandaşlar, mutlaka TC vatandaşı olmalıdır.

Buna ek olarak herhangi bir yüz kızartıcı suç kaydının bulunmaması gerekmektedir. Bu özellikleri taşıyan ve zabıta olarak işe alınan bireyler 7.000 ila 9.000 TL arasında bir maaş ile çalışma hayatlarına başlayabilmektedir.

Kahramanmaraş’ta çalışmak isteyen ve Kahramanmaraş zabıta alımı konusunu araştıran bireyler, iş ilanlarını düzenli olarak takip etmelidir. Zira alımların yapıldığı tarihi kaçıran ve başvuru yapmayan bireyler, bir sonraki alım sürecine kadar beklemek durumunda kalabilmektedir.

Web sitemiz üzerinden ya da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden alım tarihleri ile ilgili bilgi alabilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Bekçi Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir bekçi olarak çalışmak isteyen bireyler, Kahramanmaraş bekçi alımı araştırması yapmaktadır. Bekçiler, gece vardiyasında çalışmakta ve şehrin güneş doğana kadar güvenli kalmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda silah taşıyan bekçiler, gerekli durumlarda silahlarını kullanabilmektedir. Bekçilerin ortalama maaşları ise 4.000 ila 5.000 TL arasındadır.

bekçi alımları

Bekçi olabilmek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bekçi alımı konusunu araştıran bireyler, bekçilik kriterlerini yerine getirmeleri durumunda başvuruda bulunabileceklerini bilmelidir. Ancak aranan vasıfların bulunmadığı bireylerin işe alınma şanslarının oldukça düşük olacaktır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermek isteyen bireylerin çalışabileceği birden fazla pozisyon bulunmaktadır. Bu nedenle her pozisyonun başvurusu aynı şekilde olmayabilmektedir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu işlemi yapmak isteyen bireyler, belediyenin resmi internet sitesinde yayınlamış olduğu duyuruları mutlaka takip etmelidir. Başvuruların çoğu için ön başvuru yapılmakta ve daha sonrasında belediyeye bizzat gidilerek CV bırakılmakta ve gerekli olduğu zaman mülakata girilmektedir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, iş başvurularının nasıl yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını, her bir iş ilanına eklemektedir. Bu sayede başvuru yapacak olan her birey kolayca bilgi alabilmekte ve bu bilgiler ışığında hareket edebilmektedir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş başvuruları hakkında bilgi aldıktan sonra, başvuru adımlarını ilan süresi dolmadan ve alımlar kapanmadan önce yapmanız gerekmektedir. Zira daha önce de belirttiğimiz üzere alımlar ihtiyaç anında yapıldığı için başvuru tarihlerini kaçırmanız durumunda beklemeniz gerekebilecektir.

Bu tarz durumlar ile karşı karşıya kalmamak adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi memur alımı duyurularını düzenli olarak kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir.

Kahramanmaraş  İş İlanları

Kahramanmaraş iş ilanları sayfasında güncel olarak çeşitli özel işletmelerin aradıkları personellere dair duyuruları bulabilmeniz mümkün.

Hedeflediğiniz kariyer planı doğrultusunda bu ilanlar arasından sizler için en uygun olan pozisyona Kariyer, Yenibiriş ve SecretCV sitelerinin herhangi birinden başvuru yapabilirsiniz.

Kahraamanmaraş iş ilanları, hem vasıflı hem de vasıfsız personellere yönelik çeşitli şirketlerin bünyesinde çalıştırılmak üzere düzenlenmektedir.

Bu nedenle başvuru şartları ile ilgili genel kriterler söz konusu değildir. İlanların, alım yapılacak olan pozisyona göre başvuru şartları farklıdır.

Güncel Kahramanmaraş iş ilanları

Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de Kahramanmaraş iş ilanlarına bakabilirsiniz.

8 Comments

 1. Silahlı özel güvenlik sertifikam var ayrıca B sınıfı ehliyetim var önlisans mezunuyum bana uygun iş varsa çalışmak isterim 05397997675

 2. Silahlı özel güvenlik sertifikam var ayrıca B sınıfı ehliyetim var önlisans mezunuyum bana uygun iş varsa çalışmak isterim 05497997675

 3. Merhaba ben fen edebiyat mezunuyum. Bilgisayar sertifikam var,B sınıfı ehliyetim var. Bana uygun bir pozisyonda iş arıyorum. Uygun gördüğünüz işte de çalişirım.

 4. Kahramanmaraş merkezde ikamet ediyorum c sınıfı ehliyetim var src piskoteknik belgelerim eksiksiz belediye bünyesinde iş aramaktayım teşekkürler

 5. Merhabalar ben 4 buçuk yıl uzm çvş yaptım. Kendi isteğimle fest ettim Kahramanmaraş merkezde oturuyorum. Her türlü size yardımcı olacağıma güveniyorum.Saygılarımla

 6. Slm kahramanmaras büyük sehir belediyesi iş arıyorum yas26 lise mezunuyum saygılarımla 05075536387

 7. silahli ozel güvenlik sertifikam ayrica B sınıfı ehliyetim vardir.yasim 26 projenizde bana uygun is varsa calismak isterim. 0537 898 04 08

 8. Turk telekom mutehit elamaniyim her turlu kablo ek ve kazi islerinde uzmanim saygilarimla05367043701

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*