Kadir Has Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Kadir Has Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kadir Has Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kadir Has Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

 1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında Doktora yapıyor olmak. Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
 2. 1 adet fotoğraf
 3. Kimlik Belgesi
 4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. Öğrenci Belgesi
 6. ALES belgesi (en az 75 puan)
 7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
linkinden kabul edilecektir.

Notlar

 1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.
 3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kadir  Has  Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

 1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
 2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 3. Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.
 4.  Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları,
 5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7. Kimlik belgesi,
 8. 1 adet fotoğraf.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Fakültesi Ekonomi Bölümünde görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
 2. İngilizce Ekonomi/İktisat lisans mezunu olmak ve Ekonomi/İktisat alanında İngilizce Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
 2.  1 adet fotoğraf
 3.  Kimlik Belgesi
 4.  Akademik  unvanının  gerektirdiği  onaylı  diploma  ve  belgeler  (Lisans,  Yüksek  Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. Öğrenci Belgesi
 6.  ALES belgesi (en az 75 puan)
 7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 80 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 8.  Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar

 1.  Ön   değerlendirme    ve   değerlendirme    aşamalarında    lisans   mezuniyeti   notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.
 3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*