İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 20.12.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
 • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
 • Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
 • Süresi içinde başvurmak.

Özel Şartlar

1 – YAZILIM TAKIM LİDERİ-1 (1 Kişi – 3 Katına Kadar)
1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalıdır.
2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.
4. Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.
5. Nesne tabanlı programlamanın mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
6. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
7. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
8. .Net Framework ve MVC teknolojilerine hakim olmalıdır.
9. .Net Core ve Web Api teknolojilerine bilgi sahibi olmalıdır.
10. React.Js veya Angular kütüphanelerinde bilgi sahibi olmalıdır.
11. Microsoft SQL veritabanları hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmalıdır.
12. NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
13. Javascript diline ve uygulamasına hakim olmalıdır.
14. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
15. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.
16. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
17. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
18. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
19. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
20. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
21. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
22. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

2 – YAZILIM TAKIM LİDERİ-2 (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmalıdır.
2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme süreçlerine dahil edebilmelidir.
4. Çok katmanlı yazılım mimarisine göre proje oluşturabilmelidir.
5. Nesne tabanlı programlamanın mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
6. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
7. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
8. .Net Framework ve MVC teknolojilerine hakim olmalıdır.
9. Web Api teknolojisinde bilgi sahibi olmalıdır.
10. React.Js kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
11. Microsoft SQL veritabanları hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmalıdır.
12. Javascript diline ve uygulamasına hakim olmalıdır.
13. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
14. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.
15. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
16. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
17. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
18. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
19. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
20. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
21. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

3 – İŞ ANALİSTİ, EĞİTİM DOKÜMANTASYON DESTEK PERSONELİ (2 Kişi – 1,5 Katına Kadar)

1. Çevik prensiplerine adapte olarak yazılım geliştirme sürecinde görev almış olmalıdır.
2. İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış olmalıdır.
3. İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlamış olmalıdır.
4. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerinin koordine etmiş olmalıdır.
5. İş akışı süreçlerinde tecrübe sahibi olmalıdır ve UML diyagramlarla modelleme yapabilmelidir.
6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni iş uygulamaları, yazılım geliştirme araçları ve yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilmelidir.
7. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmelidir.
8. Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmalıdır.
9. Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmelidir.
10.İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
11. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
12.İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
13.Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular 15.11.2021 ile 15.12.2021 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr:81/Bilisim PersoneliBasvuru adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15.12.2021 saat 17:30’dur. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen
hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu
 2. Özgeçmiş
 3. Onaylı Mezuniyet Belgesi : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 4.  Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek
  QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
 5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
 6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
 7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi
 8.  Varsa Yabancı Dil Belgesi
 9. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 10. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 17.12.2021 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Konuları, Sınav Tarihi ve Yeri

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 20.12.2021 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

Sınav Şekli

Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

Sınavların Dğerlendirilmesi

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 21.12.2021 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Ücret

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Diğer Hususlar

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  Madde  38  uyarınca  50/d  maddesi  ile  31.  maddesi  kapsamında  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayın.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar

 1. Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir
 2. Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 4. Tıp Fakültesi Kadrolarına sadece Tıp Fakültesi mezunu olanlar, Eczacılık Fakültesi kadrolarına sadece Eczacılık Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.
 5. Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini “Başlıca Eser” olarak belirtmeleri zorunludur.
 6. Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.
 7. Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
 8. İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.
 9. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
 10. Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*