İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

İzmi̇r Kati̇p Çelebi̇ Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamı yapılacak.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

BAŞVURU TARİHLERİ: 18.07.2022 – 19.08.2022
 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan \”Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik\”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 01.09.2022 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İş Tanımı

Adet

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Çalışma Süresi

Y1-Kıdemli Yazılımcı

1

3,0 katına kadar

Tam Zamanlı

Y2-Back-End Yazılım Geliştirme Uzmanı

2

2,0 katına kadar

Tam Zamanlı

Y3-Front-End Yazılım Geliştirme Uzmanı

2

2,0 katına kadar

Tam Zamanlı

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)         Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)         (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç)         Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d)        Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e)         Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f)         Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel  bir durumu bulunmamak,
g)         Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 3,0 Katına Kadar)
1.         Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2.         .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3.         Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
4.         .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5.         HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
6.         Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7.         Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8.         T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9.         Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10.       Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11.       Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
12.       Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
13.       Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
14.       Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
15.       İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
16.       Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
17.       İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
18.       Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – BACK-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1.         Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2.         .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3.         Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)
4.         .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5.         Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
6.         Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7.         Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8.         T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9.         Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10.       Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11.       Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12.       Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13.       İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14.       Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15.       İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16.       Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y3 – FRONT-END YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1.         Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2.         Asp.Net MVC hakkında tecrübe sahibi olmalıdır.
3.         Bootstrap 5 hakkında tecrübe sahibi olmalıdır.
4.         Responsive arayüz hazırlamada tecrübeli,
5.         Tercihen VueJS, ReactJS, AngularJS frameworklerinden birinde uzman,
6.         HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
7.         .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
8.         Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.
9.         Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
10.       Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
11.       Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
12.       İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
13.       Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
14.       İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
15.       Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular 18.07.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında https://bilisimbasvuru.ikc.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19.08.2022 saat 17:30’dur. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler
1.         Fotoğraflı Başvuru Formu
2.         Özgeçmiş
3.       Onaylı Mezuniyet Belgesi: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4.         Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler: e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
5.         Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6.         En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
7.         Varsa KPSS Sonuç Belgesi
8.         Varsa Yabancı Dil Belgesi
9.         Adli Sicil Belgesi: Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
10.       Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge: QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 24.08.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 01.09.2022 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav   sonucunda   başarılı   olanlar,   05.09.2022   tarihinde   personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.

 

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*