İstanbul Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 9 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
İstanbul Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI
Üniversitemiz Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesine göre 9 (Dokuz) adet Gemi Adamı Kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN/YETERLİK KİŞİ SAYISI BÜTÇESİ UNVAN KODU GÖREV YERİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI
GEMİ ADAMI (KAPTAN) 1 ÖZEL BÜTÇE GA1 ALEMDAR II GEMİSİ 2.KAPTAN -En   az   1.   Zabit   ve   eski   Y.Y.   Klas   IV intibaklı 1.Zabit olması
-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen BRM sertifikası olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
GEMİ ADAMI (BAŞMAKİNİST) 1 ÖZEL BÜTÇE GA1 ALEMDAR II GEMİSİ BAŞMAKİNİST -En   az   eski   Y.Y.   Klas   II   den   intibaklı Başmakinist
-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen ERM sertifikası olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
GEMİ ADAMI (USTA GEMİCİ) 1 ÖZEL BÜTÇE GA2 ALEMDAR II GEMİSİ BALIKÇI REİSİ -En az Usta Gemici Yeterliğine sahip olmak
-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Trol     gibi     Ağ     Balıkçılığında     ve    ağ onarımlarında tecrübeli olmak.
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
– En az lise ve dengi mezunu olmak
GEMİ ADAMI (USTA GEMİCİ) 1 ÖZEL BÜTÇE GA3 ALEMDAR II GEMİSİ USTA GEMİCİ -En az Usta Gemici Yeterliğine sahip olması
-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen  daha  önce  Araştırma  gemilerinde çalışmış olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
-En az lise ve dengi mezunu olmak
GEMİ ADAMI (GEMİCİ) 1 ÖZEL BÜTÇE GA4 ALEMDAR II GEMİSİ GEMİCİ – En az Gemici Yeterliğine sahip olması
-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen  daha  önce  Araştırma  gemilerinde çalışmış olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
-En az lise ve dengi mezunu olmak
GEMİ ADAMI (AŞÇI) 1 ÖZEL BÜTÇE GA5 ALEMDAR II GEMİSİ AŞÇI -En  az  Aşçı  ve  Gemici  Yeterliğine  sahip olması
-Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen  daha  önce  Araştırma  gemilerinde çalışmış olması
-Tercihen hizmet belgesi sunmak
-En az lise ve dengi mezunu olmak
GEMİ ADAMI (KAMAROT) 3 ÖZEL BÜTÇE GA6 ALEMDAR II GEMİSİ KAMAROT -En az kamarot belgesine sahip olup, gemici ve yağcı yeterlikleri de dikkate alınacaktır.
– Cüzdan ve yeterlik süresinin geçerli olması
-Tercihen     Turizm     Fakültelerinin     ilgili bölümlerinden mezun olmak
– Tercihen daha önce Araştırma gemilerinde çalışmış olması
– Tercihen hizmet belgesi sunmak
– En az lise ve dengi mezunu olmak
TOPLAM 9

ARANAN ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi Deniz İş Kanunda belirtilen çalışma saati olan haftalık 48 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma(gece dâhil) şartını kabul etmek
4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5.fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeden başvuruda bulunamazlar.
5- Gemi Adamı ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.
6- Bahse konu pozisyonlarda çalışanlar ihtiyaç duyulması ve işlerin aksamaması için birim amiri tarafından, zabitan ve personel arası kategorik geçiş hariç kendi içlerinde ihtiyaç duyulan pozisyonlarda çalıştırılmasını kabul etmek.
7- Yukarıda belirtilen pozisyonlar, geminin sefere göre uygun hale getirilmesi için Asgari Gemi Adamı Donanımı Belgesi’nde ihtiyaç duyulan pozisyonlara göre değiştirilmesini kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru başvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI YERİ VE TARİHİ
Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonların teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı Sınav; 24/10/2022 tarihinde saat 10.00-13.00 arasında yapılacak olup, Sözlü Sınava 27/10/2022 tarihinde saat 10.00’da, Uygulamalı Sınava ise 31/10/2022 tarihinde saat 10.00’da başlanacaktır. Sınavlara ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr.adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Her bir unvan için atanmaya hak kazananların başarı sıralaması; yazılı sınavın %40’ı sözlü sınavın %30’u ve uygulamalı sınavın %30’u hesaplanarak oluşacak sıralamaya göre belirlenecektir. Sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr. adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılamaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*