Gerede Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Gerede Belediyesi personel alımı yapacak

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, adedi, cinsiyeti, eğitim durumu ve aranan şartları aşağıda belirtilen 2(iki) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOS KADRO:

SIRA

NO

UNVANI SINIFI ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU VE ARANAN ŞARTLAR
1 İnşaat

Mühendisi

T.H. 1 Erkek Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.(KPSS 2014′ den KPSSP3 75 puan ve üzeri almış olmak)
2 Harita

Mühendisi

T.H. 1 Erkek Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Bölümünden mezun olmak.(KPSS 2014’den KPSSP3 60 puan ve üzeri almış olmak, En az 3 yıl iş tecrübesi olmak, Netcad Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikasına sahip olmak)

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5-Son müracaat tarihi itibariyle en az 4 ay süredir Gerede İlçesinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

1-Adayların 25/03/2015 Çarşamba günü saat: 08.00 ile 27/03/2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Gerede Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Faks, posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

2-Birden fazla müracaat olduğu takdirde 31/03/2015 tarihinde saat 10.00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda sözlü mülakat yapılacaktır.

3-Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluk gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

4-Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru Dilekçesi

2-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Nüfus Kayıt Örneği

5-Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir)

6-Adli Sicil Belgesi

7-Askerlikle İlgili durumunu gösterir belge

8-Özgeçmiş (cv)

9-İş Tecrübesine ilişkin Belge, İstenilen Sertifikalar

10-KPSS Puanını gösterir belge

11-Fotoğraf (4 Adet) (İSTENEN BELGELER ŞEFFAF DOSYA İÇİNDE SIRALI BİR ŞEKİLDE TESLİM

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*