Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

fatgpt

İş arayan vatandaşların çoğunun ilk tercihi devlet bünyesinde işe girmektir. Bu bakımdan belediyeler, sıklıkla iş ilanları sebebiyle araştırılmaktadır. Bu sebeple Antalya Büyükşehir Belediyesi işçi alımı, özellikle bu şehirde ikamet edenler tarafından sıkça incelenmektedir. Her ne kadar buna yönelik kariyer siteleri birçok insan tarafından araştırılsa da, burada resmi ilanlara bakılmalıdır.

Zira belediyeler resmi bir kurum olduğu için, ilanlar da bu çerçevededir. Adaylar bu sebeple resmi sayfaları her gün incelemelidir. Nitekim bunlar belirli günlerde açılarak kapatılmaktadır. Eğer bunlar atlanırsa, zamanında başvuru yapılamazsa fırsatlar da kaçırılmaktadır.

Her ne kadar ilerleyen dönemlerde de ilan açılacak da olsa, arzu edilen pozisyonun tekrar açılması zaman alabilir. Bu durum yaşanmaması için, adaylar günbegün takip ederek, kendini güncel tutmalıdır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda iştirak yer almaktadır. Bu sebeple işçi alımları, bunlara da gerçekleştirilmektedir. Ancak bu durum, Antalya Büyükşehir Belediyesi iş ilanları takip yöntemlerini değiştirmez. Adaylar, istenen vasıfları yerine getirdiği müddetçe başvuru yapabilir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

 • 40 Temizlik Personeli,
 • 108 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı,
 • 5 Büro Personeli,
 • 9 Aşçı Yardımcısı,
 • 10 Aşçı,
 • 8 Erkek Çocuklukta Öğretmen yardımcısı ( karşılama personeli ),
 • 2 Sosyal Hizmet Uzmanı,
 • 18 yardım Dağıtım Elemanı ( Erkek ),

Detaylar için tıklayın.

Eğer taşeron bir firmada çalışmak istiyorsanız, Antalya’da bulunan ve buna yönelik ilan veren firmaları araştırmanız gerekir. Böylece bularak, gerekli başvurular yapılmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesinde işçi maaşları değişkenlik göstermekte olup, bunun temel sebebi farklı iştiraklerde değişikliklerin olabileceğidir. Ayrıca her ilde bulunan işçi maaşları da aynı değildir.

Bu bakımdan genel olarak değerlendirildiğinde 3,000 ile 7,000 arasında aldıkları görülmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesinde bulunan personelin çalışma saatleri de oldukça uygun olup, sosyal haklardan tatmin edici şekilde yararlandırılmaktadır.

İşçi olmak istiyorsanız ve sahip olduğunuz hakları merak ediyorsanız bunlardan bir kısmı,

 1. Hafta Tatili Ücreti Hakkı,
 2. Yıllık İzin Hakkı,
 3. Ayrımcılık Tazminatı Hakkı,
 4. İşe İade Hakkı,
 5. Fazla Çalışma Ücreti Hakkı,
 6. Kıdem Tazminatı Hakkı,
 7. İhbar Tazminatı Hakkı,
 8. AGİ Hakkı,

Şeklindedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın farklı dönemlerinde gereksinimlerine göre farklı pozisyonlarda alım yapmaktadır. Bunlar sadece işçi olarak değil, Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı da bunlar içindedir.

Eğer belediye kapsamında çalışmak istiyorsanız, her şeyden önce iş ilanlarını nasıl takip edebileceğiniz bilinmelidir. Zira aksi durumda ilanlar kaçırılabilir. Bunun için bir kaynak Resmi Gazetedir. Dijital ortamlarda yayınlanmakta olup, belediye iş ilanları da bulunabilir.

İkinci kaynak ise Antalya Büyükşehir Belediyesinin kendi sitesidir. Zira buradan da kurum tarafından açılan ilanlar verilebilmektedir. Son olarak İŞKUR kullanılarak da takip yapılabilir. Özellikle Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı ve Kamu Memur Alımı İlanları, dikkatli biçimde takip edilmelidir.

Çalışılabilecek Pozisyonlar 

Antalya Büyükşehir Belediye içerisinde, çalışılabilecek çok sayıda pozisyon vardır. Bunlardan bir bölümü,

 1. Çaycı, 
 2. Yardımcı,
 3. Şoför,
 4. Arşivci,
 5. Temizlikçi,
 6. Güvenlikçi,
 7. Park ve bahçe işçisi,
 8. İşçi,
 9. Zabıta
 10. Memur gibidir.

Sitemizden de güncel iş duyuruları yayınlanmakta olup, düzenli olarak takip ederek kendinizi güncel tutabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Türk Vatandaşı olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağma gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş  olmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
fatgpt

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alman doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Günümüzde her belediye, yılın farklı zamanlarında çok sayıda ilan vermektedir. Dolayısıyla Antalya içerisinde de Antalya Belediyesi şoför alımı duyuruları verilmektedir. Bunlar ihtiyaca göre ilan edilmekte olup,  bu şekilde müracaatlar kabul edilmektedir.

Bu ilanlara başvurmak için tek yapmanız gereken, resmi ilanları takip etmedir. Eğer yukarıda verdiğimiz kaynakları günaşırı incelerseniz, bir ilan çıktığında anında haberiniz olabilir. Böylece vakit geçmeden başvuru da yapılabilir.

Ancak iş alımlarında bazı vasıflar da aranmakta olup, müracaat öncesinde adaylar mutlaka bunları de incelemelidir. Zira bir tanesi bile taşınmıyorsa, adayların başvurusu kabul edilmeyebilir. Burada özellikle KPSS’den bahsedilmelidir. Nitekim devlet kurumlarında çalışmak isteyen adaylardan bu sınava girmiş, en az 70 almış olması gibi koşullar istenebilmektedir.

Her ne kadar bu sınav olmadan alım yapılabilse de, istenebileceği düşüncesiyle hareket edilip söz konusu sınava girilip, yeterli puan alınmalıdır. Böylece ilan verilirse ve KPSS isteniyorsa, koşulu sağlayabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ilanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı da vardır. Bunlar da resmi ilanlar üzerinden rahatlıkla takip edilmektedir. İnsanlar bununla benzer olarak zabıta alımlarını da sıklıkla merak etmektedir.

 • zabıta alımları
 • Burada aranabilecek bazı vasıflar şöyle verilebilir;
 1. Kişinin kamu haklarından mahrum olmaması
 2. C. Vatandaşı olunması
 3. Kişinin yüz kızartıcı suç işlememiş olması
 • Ayrıca adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan diğer koşulları da yerine getirmelidir. Çalışma ve mesai saatleri uygun olup, sorumlulukları oldukça farklıdır. Bunların bir kısmı şu şekildedir;
 1. Bulunduğu yerde halkın sağlığını tehlikeye sokan işlemlere son verme
 2. İlgili belediyeden izin almaksızın satış yapan, afiş ve ilan asan kişileri belirleme ve gerekli işlemleri uygulama
 3. İlgili semt pazarlarında denetleme gerçekleştirme
 • Görevleri ve sorumlulukları oldukça geniş olup, kamu düzeni ve huzur da bunlar arasındadır. Aylık 7 ile 9 bin TL arasında maaş bulunmaktadır.
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi Bekçi Alımı
 • bekçi alımları
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya zabıta alımı dışında da ilanlar vermektedir. Bunlardan biri de bekçidir. Bu pozisyonda bulunan kişiler akşam 10:00 ile sabah 06:00 arasında çalışmakta, bulundukları yerin güvenliğini sağlamaktadır. Silah taşıma ve gerekirse kullanma yetkileri mevcut olup, aylık 5000 ile 5400 Türk Lirası arasında kazanmaktadır.Antalya bekçi alımı, resmi ilanlar ile takip edilebilmektedir.
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • Eğer Antalya Büyükşehir Belediyesine iş başvurusu yapmak istiyorsanız, ilanları takip etmeniz yeterlidir. Zira resmi ilanlarda hangi pozisyona alım yapıldığı, kaç kişi alınacağı, başvuruların yeri ve saati, nasıl ve nerede gerçekleştirileceği gibi bilgiler yer almaktadır.
 • Dolayısıyla adaylar dikkatli bir şekilde tüm ayrıntıları da okursa, konu hakkında tüm detayları öğrenebilir.
 • Antalya Güncel İş İlanları
 • Eğer Antalya’da iş arıyorsanız ve bu çerçevede Belediye’deki pozisyonları inceliyorsanız, başvurabileceğiniz özel sektör pozisyonları da vardır. İnternet üzerindeki kariyer siteleri inceleme ve başvuru işlemleri için kullanılabilir. Bu anlamda Kariyer.net, SecretCV.com ve Yenibiris.com gibi sayfalar düzenli takip edilmelidir.
 • Antalya içerisinde açık bazı pozisyonların şöyle olduğu görülür;
 1. Satış Danışmanı
 2. Bölge Müdürü
 3. Satın Yöneticisi
 4. Mağaza Satış Danışmanı
 5. Vardiya Şefi
 6. Mağaza Sorumlusu
 7. Satış Destek Uzmanı
 8. Müşteri Temsilcisi
 9. Güvenlik Görevlisi
 10. Satış & Kasa Personeli
 • Kariyer sitelerinde başvuru yapılabilecek çok sayıda pozisyon vardır. Adayların taşıması istenen nitelikler de buradan bulunabilir. İlgilenen kişilerin tek yapması gereken kariyer sitelerine girip, başvuru gerçekleştirmektir.
 • Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de Antalya iş ilanlarına bakabilirsiniz.
fatgpt

8 Comments

 1. Lale çil temizlik kreşlerde temizlik çay işi aşçı yardımcısı servis elemanı olarak çalışmak istiyorum

 2. Belediye şoför alımı için başlamak istiyorum bana yardımcı olsanız sevinirim daha önce. Toplu ulaşıma da çalışmıştım

 3. çalışmıyorum..(temizlik işçisi beden işçisi park bahçeler işçisi) ne iş olursa yaparım lütfen yardımcı olur musunuz, bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Saygılar

 4. Yaşım 36 antalya kepez bölgesinde ikamet etmektediyim belediyenizin bünyesinde beden işçisi olarak çalışmak istiyorum bekarım anne ve babam yok yalnız yaşıyorum yardımcı olursanuz sevinirim

 5. ANTALYA beledyesinde calışmak istiyorum 30 yaşındayım evliyim E sınıfı ehliyetim var kamyon otobüs kullanıyorum harita kadastro TOPOĞRAFIYIM imar parselasyon 2B YOL ENH İŞLERİNDE BİLGİM VAR TOTAL STATİON GPS ALETLERİ OPERATÖRÜYÜM AYNI ZAMANDA YANGIN SERTİFİKAM VAR SAYGILARIMLA 0543 342 88 45

 6. ulaştırma ve trafik bölümü mezunuyum Antalya ulaştırma daire başkanlığında calişmak istiyorum 05416242717

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*