Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

İş arayan vatandaşların çoğunun ilk tercihi devlet bünyesinde işe girmektir. Bu bakımdan belediyeler, sıklıkla iş ilanları sebebiyle araştırılmaktadır. Bu sebeple Antalya Büyükşehir Belediyesi işçi alımı, özellikle bu şehirde ikamet edenler tarafından sıkça incelenmektedir. Her ne kadar buna yönelik kariyer siteleri birçok insan tarafından araştırılsa da, burada resmi ilanlara bakılmalıdır.

Belediyeler resmi kurumlardır ve ilanlar da resmi sayfalarda paylaşılır. Adaylar her gün bu sayfaları kontrol etmeli çünkü ilanlar belirli günlerde açılıp kapanır. Geç kalındığında fırsatlar kaçırılabilir, bu yüzden dikkatli olmak gerekir.

Arzu edilen iş pozisyonu, ileride açılacak olmasına rağmen tekrar açılması için biraz zamana ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, adaylar sürekli olarak iş ilanlarını takip etmek ve kendilerini güncellemek için çaba göstermelidirler.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin birçok iştiraki bulunmaktadır ve bu nedenle işçi alımları da yapılmaktadır. Ancak, iş ilanlarını takip etme yöntemi değişmez. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen vasıfları karşıladığı sürece başvuruda bulunabilirler.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

 • 40 Temizlik Personeli,
 • 108 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı,
 • 5 Büro Personeli,
 • 9 Aşçı Yardımcısı,
 • 10 Aşçı,
 • 8 Erkek Çocuklukta Öğretmen yardımcısı ( karşılama personeli ),
 • 2 Sosyal Hizmet Uzmanı,
 • 18 yardım Dağıtım Elemanı ( Erkek ),

Detaylar için tıklayın.

Eğer taşeron bir firma için iş arıyorsanız, Antalya’da ilan veren firmaları araştırmalısınız. Başvurularınızı yapmak için bu firmalara ulaşın. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçi maaşları değişebilir çünkü farklı iştiraklerde çalışanlar için değişiklikler olabilir. Ayrıca her ildeki işçi maaşı farklıdır.

Genel olarak söylenirse, ortalaması 3,000 ve 7,000 arasında maaş alan çalışanlar var. Antalya Büyükşehir Belediyesindeki personelin ise iş saatleri uygun ve sosyal hakları tatmin edici düzeyde.

Eğer işçi olmak isterseniz ve hangi haklara sahip olduğunuzu merak ediyorsanız, size bazıları hakkında bilgi verebilirim.

 1. Hafta Tatili Ücreti Hakkı,
 2. Yıllık İzin Hakkı,
 3. Ayrımcılık Tazminatı Hakkı,
 4. İşe İade Hakkı,
 5. Fazla Çalışma Ücreti Hakkı,
 6. Kıdem Tazminatı Hakkı,
 7. İhbar Tazminatı Hakkı,
 8. AGİ Hakkı,

Bu, şekillere ve formlara referans olarak kullanılan bir terimdir. Basitçe söylemek gerekirse, bu terim, nesnelerin belirli bir şekle ya da tasarıma sahip olması anlamına gelir. Bu, birçok farklı sektörde kullanılır, özellikle de tasarım, mühendislik ve mimarlık gibi alanlarda.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarına göre farklı zamanlarda farklı iş pozisyonları için işe alım yapmaktadır. Hem işçi hem de memur pozisyonları dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlar mevcuttur.

Eğer belediye kapsamında çalışmak istiyorsanız, her şeyden önce iş ilanlarını nasıl takip edebileceğiniz bilinmelidir. Zira aksi durumda ilanlar kaçırılabilir. Bunun için bir kaynak Resmi Gazetedir. Dijital ortamlarda yayınlanmakta olup, belediye iş ilanları da bulunabilir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesi de iş arayanlar için ikinci bir kaynaktır. Burada da belediye tarafından açılan iş ilanları mevcuttur. Ayrıca, İŞKUR da kullanılarak iş arama sürecinde takip yapılabilir. Özellikle kurum dışı kamu işçi ve memur alımı ilanlarına dikkat ederek, arama sürecini daha başarılı hale getirebilirsiniz.

Çalışılabilecek Pozisyonlar 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde birçok farklı iş pozisyonunda çalışma imkanı bulunuyor. Bu işlerden birkaçı, belediye hizmetlerinin ve yönetiminin farklı alanlarında yer alıyor. Çalışabileceğiniz pozisyonlar arasında, belediye işçisi, memur, mühendis, teknisyen ya da yönetici gibi seçenekler yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde kariyer yapabileceğiniz çok sayıda çeşitli iş alanları mevcut!

 1. Çaycı,
 2. Yardımcı,
 3. Şoför,
 4. Arşivci,
 5. Temizlikçi,
 6. Güvenlikçi,
 7. Park ve bahçe işçisi,
 8. İşçi,
 9. Zabıta
 10. Memur gibidir.

Web sitemizde yeni işler hakkında güncel bilgiler yer almaktadır. Sık sık kontrol ederek, kendinizi yeniliklerden haberdar edebilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin istihdamı için, Devlet Memurları Kanunu’nun 657 sayılı maddesine tabi olarak, İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak aşağıdaki pozisyonlar için açık itfaiye eri atamaları yapılacaktır: pozisyonun adı, sınıfı, derecesi, sayısı, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşıyan adaylar kabul edilecektir.

Başvuru Genel Şartları

 1. İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Türk Vatandaşı olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,  Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağma gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş  olmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Başvuru Özel Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alman doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Bugünlerde şehirlerimizin belediyeleri, sık sık pek çok ilan yayınlıyorlar. Bu yüzden Antalya Belediyesi de şoför alımı ilanları yapıyor. İhtiyaca göre ilanlar veriliyor ve başvurular bu şekilde kabul ediliyor.

Başvuruda bulunmak istiyorsanız resmi ilanları takip etmeniz yeterlidir. Her gün kaynaklarımızı kontrol ederseniz, ilanlar hemen fark edilir ve hemen başvuru yapabilirsiniz. Çok zaman kaybetmeden adaylığınızı sunabilirsiniz.

İşe alımda bazı özellikler aranmaktadır ve başvurmadan önce adayların bunları kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü herhangi bir nitelik karşılanmadığı takdirde başvuru reddedilebilir. Özellikle KPSS sınavı da önemlidir. Devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin bu sınava girmesi ve en az 70 puan alması gerekmektedir.

Sınav yapılmasa bile işe alınabileceğiniz düşünülse de, sınava girip geçerli bir not almak akıllıca olacaktır. Bu sayede, KPSS şartına uygun olup ilan açılırsa başvuru yapabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Alımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, memur alımı dahil birçok ilan veriyor. Bu ilanlar resmi olarak yayınlanıyor ve insanlar rahatlıkla takip edebiliyorlar. Zabıta alımları da ilgi çekiyor ve sık sık merak ediliyor.
zabıta alımları

Burada aranabilecek bazı vasıflar şöyle verilebilir;

 1. Kişinin kamu haklarından mahrum olmaması
 2. C. Vatandaşı olunması
 3. Kişinin yüz kızartıcı suç işlememiş olması

Ayrıca adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan diğer koşulları da yerine getirmelidir. Çalışma ve mesai saatleri uygun olup, sorumlulukları oldukça farklıdır. Bunların bir kısmı şu şekildedir;

 1. Bulunduğu yerde halkın sağlığını tehlikeye sokan işlemlere son verme
 2. İlgili belediyeden izin almaksızın satış yapan, afiş ve ilan asan kişileri belirleme ve gerekli işlemleri uygulama
 3. İlgili semt pazarlarında denetleme gerçekleştirme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bekçi Alımı

bekçi alımları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya zabıta alımı dışında da ilanlar vermektedir. Bunlardan biri de bekçidir. Bu pozisyonda bulunan kişiler akşam 10:00 ile sabah 06:00 arasında çalışmakta, bulundukları yerin güvenliğini sağlamaktadır. Antalya bekçi alımı, resmi ilanlar ile takip edilebilmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer Antalya Büyükşehir Belediyesine iş başvurusu yapmak istiyorsanız, ilanları takip etmeniz yeterlidir. Zira resmi ilanlarda hangi pozisyona alım yapıldığı, kaç kişi alınacağı, başvuruların yeri ve saati, nasıl ve nerede gerçekleştirileceği gibi bilgiler yer almaktadır. Dolayısıyla adaylar dikkatli bir şekilde tüm ayrıntıları da okursa, konu hakkında tüm detayları öğrenebilir.

Antalya Güncel İş İlanları

Eğer Antalya’da iş arıyorsanız ve bu çerçevede Belediye’deki pozisyonları inceliyorsanız, başvurabileceğiniz özel sektör pozisyonları da vardır. İnternet üzerindeki kariyer siteleri inceleme ve başvuru işlemleri için kullanılabilir. Bu anlamda Kariyer.net, SecretCV.com ve Yenibiris.com gibi sayfalar düzenli takip edilmelidir.

Antalya içerisinde açık bazı pozisyonların şöyle olduğu görülür;

 1. Satış Danışmanı
 2. Bölge Müdürü
 3. Satın Yöneticisi
 4. Mağaza Satış Danışmanı
 5. Vardiya Şefi
 6. Mağaza Sorumlusu
 7. Satış Destek Uzmanı
 8. Müşteri Temsilcisi
 9. Güvenlik Görevlisi
 10. Satış & Kasa Personeli

Kariyer sitelerinde başvuru yapılabilecek çok sayıda pozisyon vardır. Adayların taşıması istenen nitelikler de buradan bulunabilir. İlgilenen kişilerin tek yapması gereken kariyer sitelerine girip, başvuru gerçekleştirmektir. Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de Antalya iş ilanlarına bakabilirsiniz.

8 Comments

 1. Lale çil temizlik kreşlerde temizlik çay işi aşçı yardımcısı servis elemanı olarak çalışmak istiyorum

 2. Belediye şoför alımı için başlamak istiyorum bana yardımcı olsanız sevinirim daha önce. Toplu ulaşıma da çalışmıştım

 3. çalışmıyorum..(temizlik işçisi beden işçisi park bahçeler işçisi) ne iş olursa yaparım lütfen yardımcı olur musunuz, bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Saygılar

 4. Yaşım 36 antalya kepez bölgesinde ikamet etmektediyim belediyenizin bünyesinde beden işçisi olarak çalışmak istiyorum bekarım anne ve babam yok yalnız yaşıyorum yardımcı olursanuz sevinirim

 5. ANTALYA beledyesinde calışmak istiyorum 30 yaşındayım evliyim E sınıfı ehliyetim var kamyon otobüs kullanıyorum harita kadastro TOPOĞRAFIYIM imar parselasyon 2B YOL ENH İŞLERİNDE BİLGİM VAR TOTAL STATİON GPS ALETLERİ OPERATÖRÜYÜM AYNI ZAMANDA YANGIN SERTİFİKAM VAR SAYGILARIMLA 0543 342 88 45

 6. ulaştırma ve trafik bölümü mezunuyum Antalya ulaştırma daire başkanlığında calişmak istiyorum 05416242717

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*