Gazi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Gazi Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Gazi Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Gazi Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Gazi Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar

 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
 2. Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.
 5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Lisans, Yüklsek Lisans, Doktora Belgesi:  (Sadece,  ilan açıklamasında  lisans, yüksek  lisans veya  doktora  mezuniyeti  şartı  istenen pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Doçentlik Belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Hizmet Belgesi:  (Sadece,  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi
  yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e- Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine Uygunluk Beyan Formu:  ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Akademik Yükseltime ve Atanma Kriterleri Dosyası: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Fotoğraf:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Ders Deneyimi Belgesi
 • Doçentlik Belgesi: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi:: (Yayın listesinin de olduğu YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri: (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 • Fotoğraf:(Güncel  olmak  kaydıyla,  dijital  ortamda  bulunan  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  veya  fiziki  vesikalık  bir  adet  fotoğrafın  taranarak
  sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 •  Hizmet Belgesi:  (Sadece  Üniversitemiz  dışında,  herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  bu  belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • AKADEMİK  YÜKSELTİLME  VE  ATANMA  KRİTERLERİ  YÖNERGESİNE  UYGUNLUK  BEYAN  FORMU:  ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki  “Formlar”  sekmesinde  bulunan  form),  (İlgili  sekmeden  indirilecek  formun,  doldurulduktan  sonra  ıslak  olarak  imzalanması  ve  bu  şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Alacak

Gazi Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine,  10.07.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi:  (http://personel.gazi.edu.tr/  adresindeki  “Formlar” sekmesinde  bulunan  dilekçe),  (İlgili  sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 3. Özgeçmiş: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)
 4. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 5. Mezuniyet Belgeleri: (e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 6. Öğrenci Belgesi: (Araştırma görevlisi başvuruları için Yüksek lisans veya Doktora öğrenci belgesi) (e Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 7.  Transkript: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 8. Ales Belgesi: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 9. Foroğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 10.   Yabancı Dil Belgesi:  (Veya  Eşdeğerliliği  Yükseköğretim  Kurulu  Tarafından  Kabul  Edilen  Dil  Belgesi)  [(Sorgulama  kodu  okunabilir olmalı.) (e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)]
 11. Tecrübe Durumunu Gösteren Belge: (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
 12.  Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 13. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

Açıklama

 • Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  yükseköğretim  kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruya İlişkin Uyarılar

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
 3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 4. Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
 6. Ön değerlendirme ve nihai  değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet  notunun 100’lük sisteme göre puanı  gerekmektedir.  Mezuniyeti  notu
  4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
 7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
 8. 06.02.2018   tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan   Lisansüstü   Eğitim   Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak  2016-  2017  eğitim  öğretim  güz  yarıyılından  itibaren  azami  süreleri  tekrar  başlatılan  öğrencilerin  Araştırma  Görevlisi    kadrolarına    başvuruları Yükseköğretim  Kurulu   Başkanlığının  kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 10. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel Alıyor

Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar

 1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 2. Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
 5. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 6. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. Sadece Destek Personeli pozisyona başvuran adaylar mezuniyet belgesini veya diplomasını taratarak sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca ÖZGELİR bütçesine müracaat edecek Destek Personeli MEB onaylı Hijyen Belgesini taratarak sisteme yükleyeceklerdir.
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi durumunda başvuru red edilecektir. Başvurularım ekranından adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Reddedilen başvuru sahipleri eksik evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri 21.10.2021 – 04.11.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
Açık iş sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Soru ve Sorunlar İçin: [email protected]
Detaylı bilgi için tıklayın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*