Eyüboğlu Personel Alımı ve İş İlanları 2023

eyuboglu_egitim_kurumlari

Eyüboğlu personel alımı yapacak!

Eyüboğlu iş başvurusu yaparak sizde Eyüboğlu’ın gücünden güç alabilirsiniz. Eyüboğlu personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Eyüboğlu eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Eyüboğlu insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Vizyon

Eyüboğlu Eğitim Kurumları İnsan Kaynakları yönetiminin vizyonu, yeniliklere ve değişimlere açık, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insan gücüne sahip olmaktır.

Misyon

Eyüboğlu Eğitim Kurumları İnsan Kaynakları yönetiminin misyonu, kurumun felsefesi, ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak, bu doğrultuda iç ve dış kaynaklardan yararlanarak kuruma katma değer sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri

İnsan kaynakları yönetimi, kurumun yönetiminde stratejik bir role sahiptir. İnsan kaynakları yönetiminin ana hedefi, kurumun amaçları doğrultusunda kurum çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için insan kaynakları yönetimi aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • Organizasyon yapısına yönelik insan kaynağını planlamak ve çalışmaları yürütmek
  • Kurum kültürüne uygun ve kuruma rekabet avantajı sağlayacak doğru adayların seçim ve işe alma sürecini etkin şekilde yürütmek
  • Çalışanların mesleki performansını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak
  • Kurum çalışanlarının performans değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurum hedefleri doğrultusunda çalışanların performansını yükseltecek faaliyetleri yönetmek
  • Performans değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarını hazırlamak, buna bağlı olarak uygun ücret ve ödül sistemini kurmak
  • Hedeflenen kurum kültürünü ve buna uygun fiziksel ve sosyal çalışma ortamını sağlayarak iş tatminini yükseltmek
  • İhtiyaçlar doğrultusunda insan kaynakları yönetimi sistemlerine uygun bilgi sistemlerini araştırmak, belirlemek, değerlendirmek ve kullanmak

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının temel amacı, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak insan kaynağını, ihtiyaçlar doğrultusunda sistematik olarak belirlemek ve organize etmektir. Kurumun işgücüne ait bilgilerinin güncellenmesi, iş analizleri ve iş tanımlarının yapılması, eğitim programları ve performans değerlendirme çalışmaları planlama kapsamında yer almaktadır.

Personel Seçimi, İşe Alma ve Yerleştirme

Personel seçimi, işe alma ve yerleştirme uygulamasının amacı, Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesinde mevcut pozisyon açıklarını belirleyerek kurumun vizyon, misyon, hedef ve kültürüne en uygun adaylarla bu pozisyonları doldurmaktır.

Posta, e-posta, internet sitesi, gazete ilanları ve kurum çalışanlarının önerileri gibi farklı kaynaklar yoluyla gelen tüm başvurular, İnsan Kaynakları departmanı tarafından bir havuzda toplanır ve açık pozisyona uyan adaylar araştırılır. İlk görüşme, iş tanımına ve gerekli özelliklere sahip adaylarla yapılır. Bu aşamada öğretimi yabancı dilde yapılan dersler için seçilen adayların yabancı dil seviyeleri İngilizce Bölümünün kurduğu bir komisyon tarafından yazılı ve sözlü olarak ölçülür.

Dil yeterliği tespit edilmiş adaylar ve Türkçe yapılacak derslere ait adaylar, kurulan bilimsel komisyonlara bir deneme dersi yaparlar. Alınan sonuçlar doğrultusunda, pozisyona en uygun bilgi, beceri ve davranışlara sahip olduğu tespit edilen aday/lar ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme pozisyonun ilgili yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Bu görüşme sırasında da uygun görülen adaya İnsan Kaynakları Departmanı iş teklifinde bulunur.

İş görüşmeleri sırasında uygun bulunmayan adaylara değerlendirildikleri pozisyona yerleştirilemedikleri belirtilen bilgi yollanır ve başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır.

İşe başlayan her çalışan oryantasyon eğitimine katılır. Bu eğitim ile kurum tanıtımı yapılır, ilkeler ve uygulamalar hakkında bilgi verilir.

Açık Pozisyonlar

Tarih            Pozisyon                  Şehir/Ülke                Firma Adı

13.06.2014 Teknik Uzman İstanbul(Asya) Eyüboğlu Eğitim Kurumlar..
13.06.2014 Marangoz İstanbul(Asya) Eyüboğlu Eğitim Kurumlar..
13.06.2014 Bahçıvan İstanbul(Asya) Eyüboğlu Eğitim Kurumlar..
13.06.2014 Kurumsal İletişim Uzmanı İstanbul(Asya) Eyüboğlu Eğitim Kurumlar..
06.06.2014 Okul Müdürü İstanbul Eyüboğlu Eğitim Kurumlar..
26.05.2014 Hemşire İstanbul(Asya) Eyüboğlu Eğitim Kurumlar..
06.05.2014 Yönetici Asistanı İstanbul(Asya) Eyüboğlu Eğitim Kurumlar..

Başvuruda bulunmak için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*