Mercantaş Hukuk Bürosu: Tüm Hukuki İhtiyaçlarınız İçin Güvenceniz

Mercantaş Hukuk Bürosu, uzman avukat kadrosu ve yılların deneyimiyle, iş hukuku, vergi hukuku, gayrimenkul hukuku, vakıf ve dernekler hukuku, sigorta hukuku ve aile hukuku gibi geniş bir yelpazede müvekkillerine kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır. İş hukuku alanında işveren ve çalışan haklarını koruyacak çözümler sağlarken, vergi hukuku ve gayrimenkul yatırımlarında karmaşık süreçleri profesyonelce yönetiriz. Sosyal sorumluluk projelerinde vakıf ve derneklerin yasal süreçlerde etkin bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olur, sigorta hukuku davalarında haklarınızı en iyi şekilde savunuruz. Aile hukuku davalarında ise duygusal ve hassas süreçleri empati ve profesyonellikle ele alarak, müvekkillerimizin en zor zamanlarında yanlarında oluruz. Mercantaş Hukuk Bürosu, tüm hukuki ihtiyaçlarınızda güvenilir ve profesyonel hizmet anlayışıyla yanınızda.

İş Hukukunda Profesyonel Yaklaşım

Mercantaş Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzman avukat kadrosuyla işveren ve çalışanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemekte, işçi ve işveren haklarını koruyacak çözümler sunmaktadır. İş sözleşmelerinin hazırlanmasından, iş akdi fesih süreçlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Mercantaş Hukuk Bürosu, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini en üst düzeyde savunmayı hedefler. İş kazaları, işçi alacakları davaları ve mobbing gibi konularda profesyonel danışmanlık sağlanır. İş hukuku alanında karşılaşılan hukuki sorunlar, uzman ekibimiz tarafından titizlikle incelenip, etkin bir şekilde çözülmektedir.

Mercantaş Hukuk

Dava süreçlerinde her aşamada müvekkillerine destek olan büromuz, iş hukuku davalarında en adil ve hızla sonuç alınması için tüm hukuki süreçleri yönetir. İşverenler için çalışan haklarının korunması ve iş yeri düzeninde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesine yönelik stratejiler geliştirirken, çalışanlar için ise iş güvenceleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunar. Mercantaş Hukuk Bürosu’nda, iş hukuku ile ilgili her türlü sorunda yanınızdayız.

 • İş sözleşmelerinin hazırlığı
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları davaları
 • İşçi alacaklarının takibi
 • Mobbing ve taciz davaları
 • İş akdi fesih süreçlerinin yönetimi

Vergi Hukuku: Karmaşık Süreçlerde Güvenceniz

Vergi Hukuku: Karmaşık Süreçlerde Güvenceniz
Vergi hukuku, ticari faaliyetlerin en karmaşık ve detaylı hukuki alanlarından biridir ve Mercantaş Hukuk Bürosu, bu alanda derinlemesine bilgi birikimine sahiptir. Firmaların mali yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlarda, vergi uyuşmazlıklarında ve vergisel denetimlerde hukuki danışmanlık sunarız. Vergi cezalarından kaçınma stratejileri geliştirilirken, mali tabloların analiz edilmesi ve vergi planlaması yapılır. Amacımız, müvekkillerimizin mali yüklerini hafifletmek ve yasalara uygun bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaktır.

Vergi incelemeleri, cezalandırma süreçleri ve vergi yapılandırmaları gibi hususlarda müvekkillerimizi temsil eder, onlara en uygun çözümleri sunarız. Vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi ve yasal mevzuata uyum konusunda profesyonel destek sağlarız. Vergi hukuku ile ilgili tüm konularda Mercantaş Hukuk Bürosu her zaman yanınızdadır.

 • Vergi planlaması ve danışmanlık hizmetleri
 • Vergi inceleme süreçlerinin yönetimi
 • Vergi cezalarına itiraz ve dava süreçleri
 • Vergisel yapılandırma işlemleri
 • Mali tabloların analizi ve raporlama

Gayrimenkul Hukuku: Yatırımlarınızı Güvence Altına Alın

Gayrimenkul Hukuku: Yatırımlarınızı Güvence Altına Alın
Gayrimenkul hukuku, yatırım yaparken karşılaşılan risklerin minimize edilmesi ve mülkiyet haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Mercantaş Hukuk Bürosu olarak, gayrimenkul alım-satım işlemlerinizde, kira sözleşmelerinde, tapu işlemlerinde ve kentsel dönüşüm projelerinde kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi karmaşık hukuki işlemlerinizde, müvekkillerimizin menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak çözümler üretiriz.

Mütekabiliyet ve yabancıların taşınmaz edinimi konularında da hukuki destek sağlayarak yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımlarını güvence altına alırız. Gayrimenkul hukuku kapsamında yaşanabilecek tüm hukuki sorunların çözümünde, uzman ekibimizle yanınızdayız. Amacımız, gayrimenkul yatırımlarınızın güvenli ve yasal prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

 • Gayrimenkul alım-satım işlemleri
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve takibi
 • Tapu işlemleri ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Kentsel dönüşüm projelerinde hukuki danışmanlık
 • Yabancıların gayrimenkul edinimi

Vakıf ve Dernekler Hukuku: Sosyal Sorumluluk Projelerinizde Güvenceniz

Vakıf ve Dernekler Hukuku: Sosyal Sorumluluk Projelerinizde Güvenceniz
Mercantaş Hukuk Bürosu, vakıf ve derneklerin kuruluşundan, işleyişine kadar her aşamada kapsamlı hukuki destek sağlar. Vakıflar ve derneklerin tüzüklerinin hazırlanması, yasal prosedürlerin uygulanması ve kuruluş işlemleri konularında üstün hizmet sunmaktayız. Vakıflar ve derneklerin amacına uygun olarak faaliyet göstermesi için gerekli hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri, uzman avukatlarımız tarafından sağlanır. Her türlü hukuki anlaşmazlıkların çözümü ve ceza davalarının takibi konularında da müvekkillerimizin yanındayız.

Vakıf ve derneklerin yönetiminde karşılaşılan sorunlar, hukuki denetim ve tüzüklerin güncellenmesi konularında da destek sunarız. Ayrıca, dernek ve vakıfların tüzük değişiklikleri, genel kurul toplantılarının yönetimi ve denetim süreçlerinde hukuki danışmanlık veririz. Amacımız, vakıf ve derneklerin yasal mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamaktır.

 • Vakıf ve dernek kuruluş işlemleri
 • Tüzük hazırlığı ve güncellenmesi
 • Genel kurul toplantılarının yönetimi
 • Hukuki denetim ve danışmanlık
 • Ceza davalarının takibi

Sigorta Hukuku: Tazminat Haklarınız İçin Yanınızdayız

Sigorta Hukuku: Tazminat Haklarınız İçin Yanınızdayız
Sigorta hukuku, bireylerin ve kuruluşların beklenmedik riskler karşısında maddi zararlarının tazmin edilmesinde önemli bir rol oynar. Mercantaş Hukuk Bürosu, sigorta şirketleri ile yaşanan anlaşmazlıklarda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunar. Sigorta poliçelerinin yorumlanması, poliçeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin tespiti ve sigorta tazminatlarının talep edilmesi konularında profesyonel hukuki destek sağlarız. Sigorta hukuku davaları, poliçe kapsamlarının belirlenmesi ve sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yanınızdayız.

Trafik kazaları, iş kazaları ve sağlık sigortası gibi çeşitli sigorta poliçelerinde yaşanan anlaşmazlıklarda, müvekkillerimizin haklarını savunur ve en yüksek tazminatların alınmasını sağlarız. Sigorta hukukunun karmaşık yapısı içinde, uzman ekibimizle müvekkillerimize hukuki güvence sunarız. Sigorta hukuku ile ilgili tüm konularda Mercantaş Hukuk Bürosu olarak yanınızdayız.

 • Sigorta poliçelerinin yorumlanması
 • Trafik kazaları sigorta tazminatları
 • İş kazaları ve sağlık sigortası davaları
 • Poliçe kapsamlarının belirlenmesi
 • Sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü

Aile Hukuku: Aile İçi Uyuşmazlıklarınıza Hassas Çözümler

Aile Hukuku: Aile İçi Uyuşmazlıklarınıza Hassas Çözümler
Mercantaş Hukuk Bürosu olarak, aile içi uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlıkla hizmet sunmaktayız. Boşanma davaları, velayet davaları, nafaka talepleri ve mal paylaşımı gibi konularda müvekkillerimize en iyi hukuki danışmanlığı sağlarız. Aile hukuku davalarının duygusal ve hassas yapısını göz önünde bulundurarak, müvekkillerimizin haklarını koruyacak çözümler üretiriz. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında, tarafların menfaatlerini gözeterek hızlı ve etkin çözümler sunarız.

Velayet ve nafaka davalarında, çocukların menfaatleri doğrultusunda en doğru hukuki stratejileri belirleriz. Boşanma sonrasında mal paylaşımı süreçlerinde, tarafların haklarının adil bir şekilde korunması için hukuki destek sağlarız. Aile içi şiddet ve koruma taleplerinde de her zaman müvekkillerimizin yanında olur, haklarını en iyi şekilde savunuruz. Aile hukuku alanında her türlü hukuki sorunun çözümünde Mercantaş Hukuk Bürosu olarak yanınızdayız.

 • Boşanma davaları
 • Velayet ve nafaka davaları
 • Mal paylaşımı süreçleri
 • Aile içi şiddet ve koruma talepleri
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları

Mercantaş Hukuk Bürosu, her türlü hukuki ihtiyacınızda yanınızda. Uzman avukat kadromuzla, en karmaşık hukuki sorunlarda dahi sizlere en doğru çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Profesyonel ve güvenilir hizmetlerimizle, hukuki süreçlerinizi güvence altına alarak yanınızdayız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*