Expo 2023 Antalya Personel Alımı ve İş İlanları 2023

expo-2016

Başlıklar

Yarışma Sınavı İlanı

EXPO 2016 Antalya Ajansı, Genel Sekreterliğinde 18 Mayıs 2013 tarih, 2861 sayılı EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Belirli Süreli iş sözleşmesi kapsamında Antalya İlinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen özelliklerde personel alınacaktır;

Kapı Yönetimi Direktörü 1 (bir) kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış,3 yıl deneyim,

f) Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde görev yapmış olmak,

g) Kapı Yönetimi deneyimi,

h) On-line Etkinlik Yönetimi yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi

i) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

j) Etkin iletişim becerileri,

k) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

l) Uluslararası-Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

m) Takım çalışmasına uyumlu

n) İyi derecede İngilizce tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,

o) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

p) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Akreditasyon Direktörü 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış,5 yıl deneyim

f) Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Akreditasyon hizmetleri koordinasyonunu yapmış olmak

g) Akreditasyon süreç yönetimi deneyimi,

h) On-line Etkinlik Yönetimi, Akreditasyon yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi

i) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

j) Etkin iletişim becerileri,

k) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

l) Uluslararası-Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

m) Takım çalışmasına uyumlu

n) İyi derecede İngilizce, tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,

o) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

p) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

İşletmeler Direktörü 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği, İşletme veya ilgili bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) EXPO Alanında inşa edilecek bütün kapalı alanların işletimi ile işletim planları oluşturmak ve bu planların uygulanmasına dair uygulama planları geliştirmek ve uygulatmak,

f) 5 yıl deneyim,

g) Uluslararası – çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

h) İdari İşler konusunda tecrübeli,

i) Tesis personelinin sevk ve idaresini yapabilecek,

j) Orta donatı alanlarında işlev gösteren Klima, elektrik, su depoları, hidroforlar, asansörler gibi her türlü sistemin teknik anlamda devamlılığını sağlamak,

k) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

l) Etkin iletişim becerileri,

m) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

n) Takım çalışmasına uyumlu,

o) İyi derecede İngilizce bilen,

p) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

q) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Ziyaretçi, Katılımcı Hizmetleri Direktörü 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Konaklama, Ulaşım vb. hizmetleri Koordinasyonunu yapmış olmak,

f) Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 5 yıl deneyim,

g) Konaklama, Ulaşım süreç yönetimi deneyimi,

h) On-line Etkinlik Yönetimi yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

i) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

j) Etkin iletişim becerileri,

k) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

l) Uluslararası – Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

m) Takım çalışmasına uyumlu,

n) İyi derecede İngilizce, tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,

o) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

p) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Kalabalık Yönetimi Direktörü 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Turizm İşletmeciliği veya İşletme bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Ulusal ve Uluslararası etkinliklerinde çeşitli görevler yapmış olmak,

f) Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 5 yıl deneyim,

g) On-line Etkinlik yazılımları ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

h) Kolektif davranış, büyük ölçekli alan yönetimi ve kalabalık yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

i) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

j) Etkin iletişim becerileri,

k) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

l) Uluslararası – Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

m) Takım çalışmasına uyumlu,

n) İyi derecede İngilizce, tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,

o) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

p) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Kültürel Programlar Direktörü 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen Güzel Sanatlar, Turizm İşletmeciliği, İşletme veya Konservatuar bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin Sosyal/Kültürel programları departman koordinasyonunu yapmış olmak,

f) Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 5 yıl deneyim,

g) Tüm organizasyon operasyon sorumluluğu (Kültürel ve Sosyal Programlar),

h) Sahne, Dekorasyon, Ses, Işık, Efekt konularında bilgi sahibi,

i) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

j) Etkin iletişim becerileri,

k) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

l) Uluslararası – Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

m) Takım çalışmasına uyumlu,

n) İyi derecede İngilizce, tercihen 2. Dil olarak Fransızca bilen,

o) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

p) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Ticari Faaliyetler Direktörü 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Ekonomi veya Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Ticari faaliyetlerin koordinasyonunu yapmış olmak,

f) Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 5 yıl deneyim,

g) Tüm organizasyon operasyon sorumluluğu (Lisanslı/Lisanssız Ürünler, Satış noktaları dekorasyon),

h) Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artırılması; beklentiyi geliştirme,

i) Satış ve pazarlama, hizmet kalitesini geliştirme,

j) Üretim lojistiği, sevkiyat, depolama ve raporlama konularında deneyimli,

k) Tercihen barkot sistemleri konusunda tecrübeli,

l) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

m) Etkin iletişim becerileri,

n) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

o) Uluslararası – Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

p) Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

q) Takım çalışmasına uyumlu,

r) İyi derecede İngilizce bilen,

s) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

t) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Biletleme Direktörü 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin tercihen İşletme, Ekonomi veya Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Bilet satışı konusunda çalışmış olmak,

f) Etkinlik sektöründe büyük ölçekli etkinliklerde görev almış, 3 yıl deneyim,

g) Tüm organizasyon operasyon sorumluluğu (Grup ve Bireysel Biletleme)

h) Satış ve Pazarlama, hizmet kalitesini geliştirme,

i) On-line Biletleme Programları (Satış ve Biletleme Rapor) deneyimi,

j) İleri düzeyde analiz ve yorumlama bilgisi,

k) Etkin İletişim becerileri,

l) Problem çözümü ve hızlı karar verme yetisine sahip,

m) Uluslararası – Çokuluslu projeler ve ekipler ile çalışma deneyimi,

n) Etkinlik Operasyon teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

o) Takım çalışmasına uyumlu

p) İyi derecede İngilizce bilen,

q) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

r) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Tanıtım ve Etkinlik Direktörlüğünde istihdam edilmek üzere;

Operasyon görevlisi 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite ilgili bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) 1 yıl deneyim,

f) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

g) İnsan ilişkilerinde başarılı rahat iletişim kurabilen, gelişime açık

h) Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli olmayan.

i) İyi derecede İngilizce bilen,

j) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

k) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Proje ve Yapım İşleri Direktörlüğünde istihdam edilmek üzere;

İnşaat Mühendisi 2 (iki) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) En az 3 yıl deneyimli,

f) Teknik, finansal, yönetsel ve satın alma yönetimi, stratejisi ve planlamalarına hakim,

g) Zaman ve iş yönetiminde disiplinli iş anlayışına sahip,

h) Analitik ve stratejik düşünce yetkinliğine sahip,

i) Konusu ile ilgili ihale şartnamelerini hazırlayarak süreçleri koordine edebilecek,

j) Hakediş raporları hazırlama, hazırlatma ve kontrol yeterliliği olan,

k) Sorumluluk alabilecek,

l) İngilizce bilen,

m) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan.

n) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

o) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

Elektrik Mühendisi 1 (bir) Kişi

a) Türkiye’de bulunan 4 yıllık üniversite veya bunların denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversite fakültelerinin elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden mezun olan,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, (erkek adaylar için)

e) Branşı ile ilgili konularda metraj, keşif ve malzeme bilgisine sahip,

f) Planlama, iş organizasyonu ve hakediş yapabilen,

g) Takım çalışmasına yatkın,

h) En az 5 yıl deneyimli,

i) Analitik ve stratejik düşünce yetkinliğine sahip,

j) İngilizce bilen,

k) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan,

l) AutoCAD kullanabilen.

m) İyi derecede bilgisayar ve Microsoft Ofis Programları kullanma,

n) Aktif sürücülük (B sınıfı ehliyet).

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı ve kurumca tasdikli sureti

2. Dört adet vesikalık fotoğraf

3. Kimlik fotokopisi (TC Kimlik numarasının yer aldığı)

4. Sabıka Kaydı bulunmadığına dair beyanı,

5. Özgeçmiş

6. Erkek adaylar askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair beyanı,

*Eksik bilgi ve belgesi bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

** Yukarıda sayılan belgelerin Ajansa en geç ilanda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

SON BAŞVURU TARİHİ : 18.07.2014 saat 18:00

BAŞVURU YERİ :

EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği

Aspendos Bulvarı No:153 Muratpaşa /ANTALYA

Tel : +90 242 242 39 76

Fax: +90 242 311 88 32

EXPO 2016 Antalya Ajansı Ofisi

Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35 Çankaya /Ankara

Tel :+90 312 284 05 58-59

Fax: +90 312 284 05 60

SINAV YERİ VE ŞEKLİ :

a) Ajansa yapılan başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavın tarihi ve saati ajansın(http://www.expo2016antalya.org.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

c) Sözlü sınav yeri EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğidir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*