Dokuz Eylül Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elamanı Alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul  edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 • Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Özel Şartlar

 • Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 • Araştırma  Görevlisi  kadrosuna  başvurabilmek  için  sınavın  yapıldığı  yılın  ocak  ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 • Öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarına   atanacak   olanlarda,   yükseköğretim   kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek   yüksekokullarının,   bu   Yönetmeliğin   6   ncı   maddesinin   dördüncü   fıkrası kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak
  başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Dilekçe Özgeçmiş Öğrenim belgesi Transkript
 • YDS  belgesi  veya  Yükseköğretim  Kurulunca  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  yabancı  dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge ALES belgesi
  Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate  alınmayacaktır.  Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  denkliğinin  onaylanmış  olması şarttır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na göre yapılacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör Adaylarından İstenen Belgeler

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek;

Doçent  Adaylarından İstenen Belgeler

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 21.05.2021 tarihine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından İstenen Belgeler

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 21.05.2021 tarihine kadar ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*