Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Uzman Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda, sınıfı, kadro derecesi,  puan  türü  ve  adedi  belirtilen  Din  İşleri  Yüksek  Kurulu  uzman  yardımcısı  kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  (A)  bendindeki  genel şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin
  (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 6. Daha   önce   yapılmış   Din   İşleri   Yüksek   Kurulu   Uzman   Yardımcılığı   yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.2021- 15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav” yapılacaktır.
 2. Başvuru  yapan  adaylar  arasından  KPSS  puan  sırasına  göre  atama  yapılacak  kadro sayısının 20 (yirmi) katına giren adaylar 18.11.2021 – 22.11.2021 (saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında   110   (yüz   on)   TL   sınav   başvuru   ücreti   ödemesi   yapacaklardır.   Ödeme   işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr”  adresi  üzerinden  sadece  kredi  kartı  veya  banka/bankomat  kartı  ile gerçekleştirilecektir.
 3. Sınav  başvuru  ücretini  belirlenen  süre  içerisinde  yatırmayan  adayların  başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 4. Adaylar,    başvuru    ekranındaki    ilgili    alana   1000   karakteri    aşmayacak   şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
 5.  Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 6.  Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 7. Başvuru  şartlarını  taşımayan,  duyuruda  belirtilen  şekilde  başvurusunu  yapmayan, başvurusu  geçersiz  sayılan,  sınava  girmeyen/giremeyen,  sınava  alınmayan,  sınavdan  çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava İlişkin Tebligat ve Duyurular

 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav  Giriş  Belgesi”  alma  ve  sınav  sonuç  öğrenme  işlemleri  adaylar  tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Sınava Çağırma, Sınavın Yeri, Tarihi, Şekli ve Konuları

 1. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 2. 2020  veya  2021  yılı  lisans düzeyi  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS) sonuçlarına göre  yapılan  başvurular  arasından  en  yüksek  puana  sahip  adaydan  başlamak  suretiyle  atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
 3. Yazılı  sınavda  70  (yetmiş)  ve  üzeri  puan  almak  şartıyla  en  yüksek  puana  sahip  olan adaydan  başlanarak,  atama  yapılacak  kadro  sayısının  3  (üç) katı  aday,  son  sıradaki  adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Yazılı    sınav    tarihi,    başvuruların    tamamlanmasından    sonra    yapılacak    gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 5. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 6.  Adaylar  yazılı  ve  sözlü  sınava  gelirken  “Sınav  Giriş  Belgesi”  ile  birlikte  kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 7. Yazılı Sınav Konuları;
  a) Kur’an-ı Kerim (20 puan),
  b) Arapça (20 puan),
  c) Fıkıh (10 puan),
  d) Tefsir (10 puan),
  e) Hadis (10 puan),
  f)  Akaid-Kelam (10 puan),
  g) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat (20 puan).
 8. Sözlü Sınav Konuları;
  a) Yazılı   yarışma  sınavında  belirtilen   sınav  konularıyla  birlikte  Başkanlığın   hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan),
  b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan),
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
  d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
  f)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 1. Adaylar  tarafından  yazılı  sınav  sorularına  ilişkin  itirazlar,  sınavın  yapıldığı  tarihten itibaren  7  (yedi)  gün;  yazılı  ve  sözlü  sınav  sonuçlarına  ilişkin  itirazlar  ise  her  bir  sınavın sonuçlarının   ilan   edilmesinden   itibaren   7   (yedi)   gün   içinde   duyuruda  belirtilen   “Yazışma Adresi”ne   yapılacaktır.   Belirtilen   süre   içerisinde   ulaştırılmayan   ve   “DİĞER   HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

Değerlendirme ve Başarı Sırası

 1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı  sıralamasında,  yazılı  ve  sözlü  sınav  puanlarının  aritmetik  ortalaması  esas alınacaktır.  Yazılı  ve  sözlü  sınav  puanlarının  aritmetik  ortalamasının  eşitliği  durumunda  yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
 3. Başarılı  olanlardan  ilan  edilen  kadro  sayısı  kadarı  asıl,  diğerleri  de  yedek  olarak sıralanacaktır.

Diğer Hususlar

 1. 7315  sayılı  Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Kanunu  gereğince  arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
 2. Başkanlık,  sınav  sürecinin  her  aşamasında  adaylar  tarafından  belirtilen  hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza  ve  adreslerinin  yer  aldığı  ıslak  imzalı  yazılı  dilekçe  ile  Başkanlığımız  İnsan  Kaynakları Genel  Müdürlüğü  Personel  Sistemleri  Eğitim  ve  Sınavlar  Daire  Başkanlığına  ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633  sayılı  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun,  Din  İşleri  Yüksek Kurulu  Uzman  ve Uzman  Yardımcılığı  Sınav ve  Atama Yönetmeliği  ile Kamu  Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna  göre  4-B  sözleşmeli  Kur’an  kursu  öğreticisi,  imam-hatip  ve  müezzin-kayyım  alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48 inci  maddesinin  (A) bendinde belirtilen
  genel şartları taşımak,
 2. Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Yönetmeliğinde  yer  alan  ortak nitelik şartını taşımak,
 3. Başvurunun  son  günü  itibariyle  unvan  gruplarına  göre  tabloda  belirtilen  öğrenim durumlarına sahip olmak,
 4.  2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
 5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 7.  Halen  Başkanlığımız  teşkilatında  personel  alımı  yapılacak  unvanlarda  kadrolu  veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
  •   Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
  •   Sözleşmeli  bir pozisyonda görev  yapmakta iken  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların  Ek  1  inci  maddesinde  istisna  edilenler  hariç  olmak  üzere,  sözleşmenin  feshi sebebiyle   görevinden   ayrılanlardan   sözleşmelerinin   fesih   tarihinden   itibaren   1   (bir)   yıl geçmeyenlerin  müracaatları  kabul  edilmeyecektir.  Bu  hususun  sonradan  anlaşılması  halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve  Zamanı

A.YÜKSEKÖĞRENİM   MEZUNU   ADAYLAR   İLE   ELEKTRONİK   ORTAMDA MEZUNİYET   BİLGİLERİ   BULUNAN   ORTA   ÖĞRENİM   MEZUNLARININ   BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1.  Müracaatlar,    başvuru    şartlarını    taşıyan    adayların    bizzat    kendileri    tarafından 08.11.2021-22.11.2021  (saat  23:59)  tarihleri  arasında  “sinav.diyanet.gov.tr”  adresi  üzerinden yapılacaktır.
 2. Yükseköğrenim  mezunu  adayların  lisans  ve  ön  lisans  öğrenim  durumları  elektronik ortamda  tespit  edilecektir.  Yükseköğrenim  bilgileri  elektronik  ortamda  bulunmayan  adaylar, başvuru  işlemlerinden  önce  mezuniyet  bilgilerini  ilgili  kurumlar  aracılığıyla  elektronik  ortama kaydettireceklerdir.

B. ELEKTRONİK    ORTAMLARDA    MEZUNİYET    BİLGİLERİ    BULUNMAYAN ORTA ÖĞRENİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Orta  öğretim  bilgileri,  ilgili  kurumların  elektronik  ortamlarında  bulunmayan  adaylar 08.11.2021-22.11.2021tarihleri  arasında  “sinav.diyanet.gov.tr”  adresi  üzerinden  sınav  için  ön başvuru yapacaklardır.
 2. Adaylar,  ön  başvurularını  onaylatmak  için  08.11.2021-22.11.2021  tarihleri  arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 3. Adaylar,   başvuru   onayı   için   Kimlik   Belgesi   (nüfus   cüzdanı,   kimlik   kartı   veya pasaport),  Kontenjan  grubuna  göre  öğrenim  durumlarını  gösteren  mezuniyet  belgesini  ibraz edeceklerdir.
 4.  Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
 5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini   gerçekleştireceklerdir.   Belgeleri   eksik   olan   adayların   başvuru   onaylama   işlemi yapılmayacaktır.
 6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe  müftülüklerinde  başvuru  onay  işlemini  yaptırmayan  adayların  başvuru  talepleri  dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İşlemleri ile İlgili Diğer Hususlar

 1. +Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik  gelmeyenler,  hafızlık  bilgilerini  müftülüklere  kayıt  yaptırdıktan  sonra  müracaatlarını yapabileceklerdir.
 2. Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 4. Adaylar,    başvuru    ekranındaki    ilgili    alana   1000   karakteri    aşmayacak   şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava İlişkin Tebligat ve Duyurular

 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav  Giriş  Belgesi”  alma  ve  sınav  sonuç  öğrenme  işlemleri  adaylar  tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 1.  Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.
 3. Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir,  Kayseri,  Konya,  Kastamonu,  Manisa,  Tekirdağ,  İstanbul  (Avrupa),  İstanbul  (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
 4.  Adaylar,  sözlü  sınava  girmek  istedikleri  sınav  merkezini  sınav  başvuru  ekranındaki ilgili  kısımda  belirteceklerdir.  Başvuruların  onaylanmasından  sonra  adayların  sınav  merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
 5. Sınav  tarihi,  başvuruların  tamamlanmasından  sonra  yapılacak  gerekli  hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
 6.  Sınav Konuları:
  A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;
  a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
  b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
  c) Hitabet (10 puan).
  B) Müezzin-Kayyım için;
  a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
  b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
  c) Ezan ve ikamet (10 puan).
 7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet   sitesinde   yayımlanan   “Diyanet   İşleri   Başkanlığı   Teşkilatında   Din   Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
 8. Adaylar,  sınav  tarihi  ve  yerini  belirten  “Sınav  Giriş  Belgesi”  ile  birlikte  kimlik belgelerinden  birini  (nüfus  cüzdanı,  kimlik  kartı  veya  pasaport)  sınava  gelirken  yanlarında bulunduracaklardır.   Kimlik   belgesi   ve   sınav   giriş   belgesi   bulunmayan   adaylar   sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
 9. Sınava  girmeye  hak  kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihlerinde  sınava  katılmayan adaylar  sınav  hakkını  kaybetmiş  sayılacaktır.  Bu  durumdaki  adaylara  ikinci  bir  sınav  hakkı verilmeyecektir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır.  Belirtilen  süre  içerisinde  ulaştırılmayan  ve  “DİĞER  HUSUSLAR”  başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

Değerlendirme ve Başarı Sırası

 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı  sıralaması  sözlü  sınav  puanı  esas  alınarak  yapılacaktır.  Sözlü  sınav  puanların eşit  olması  halinde  sırasıyla  KPSS  puanı  yüksek  olana,  KPSS’ye  katıldığı  öğrenim  belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 3.  Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır.

Diğer Hususlar

 1.  7315  sayılı  Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Kanunu  gereğince  arşiv araştırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır.
 2. Başkanlık  sınav  sürecinin  her  aşamasında  adaylar  tarafından  belirtilen  hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 3. Sınav  öncesi,  sonrası  ve  yerleştirme  sürecindeki  işlemlerde  gerçeğe  aykırı  bilgi  ve belge  verdiği  veya  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  adayların  başvuru  ve  sınavları  geçersiz sayılacaktır.
 4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza  ve  adreslerinin  yer  aldığı  ıslak  imzalı  yazılı  dilekçe  ile  Başkanlığımız  İnsan  Kaynakları Genel  Müdürlüğü  Personel  Sistemleri  Eğitim  ve  Sınavlar  Daire  Başkanlığına  ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 5. Sınav sonucu  yerleştirmesi  yapılanlar,  üç  yıl  süreyle başka bir  yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.
 6. Sözleşme    gereği    üç    yıllık    çalışma    süresini    tamamlayanlar,    talepleri    halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorundadır.
 7. İlahiyat   Fakültesi   grubunda   Kur’an   kursu   öğreticisi   unvanında   yerleşmeye   hak kazananlar, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında istihdam edilecektir.
 8. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
 9.  Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633  sayılı  Diyanet  İşleri  Başkanlığının  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun,  Sözleşmeli Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar,   Diyanet   İşleri   Başkanlığı   Vaizlik,   Kur’an   Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

4-B Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı Yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyım alımı yapılacaktır. Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
 3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
 4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
 5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
  • Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
  • Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

A. YÜKSEK ÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BELGELERİ BULUNAN ORTA ÖĞRENİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 08.11.2021-22.11.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
 2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

B. ELEKTRONİK ORTAMLARDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTA ÖĞRENİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Orta öğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar 08.11.2021- 22.11.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.
 2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 08.11.2021-22.11.2021 tarihleri arasında (saat 08:30- 16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport), Kontenjan grubuna göre öğrenim durumlarını gösteren mezuniyet belgesini ibraz edeceklerdir.
 4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
 5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
 6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İşlemleri ile İlgili Diğer Hususlar

 1. +Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülüklere kayıt yaptırdıktan sonra müracaatlarını yapabileceklerdir.
 2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 4. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava İlişkin Tebligat ve Duyurular

Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Sınava Çağırma, Sınavın Yeri, Tarihi, Şekli ve Konuları

 1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.
 3. Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
 4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
 5. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
 6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
 7. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
 8. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Sınav Konuları

A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;

 • Kur’an-ı Kerim (70 puan),
 • Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
 • Hitabet (10 puan).

B) Müezzin-Kayyım için;

 • Kur’an-ı Kerim (70 puan),
 • Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
 • Ezan ve ikamet (10 puan).

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 1.  Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

Değerlendirme ve Başarı Sırası

 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2.  Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır.

Diğer Hususlar

 1.  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır.
 2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 5. Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.
 6. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorundadır.
 7. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında yerleşmeye hak kazananlar, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında istihdam edilecektir.
 8. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
 9. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda, sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 6. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.2021-15.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.
 2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, sınavın yazılı aşaması için 110 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DĠBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 6. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
 7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
 8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 1. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
 2. 2020 veya 2021 yılı lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle
  atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
 3. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Yazılı sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 5. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir
  sınav hakkı verilmeyecektir.
 6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Yazılı Sınav Konuları;

 •  Kur’an-ı Kerim (20 puan),
 • Arapça (20 puan),
 • Fıkıh (10 puan),
 • Tefsir (10 puan),
 • Hadis (10 puan),
 • Akaid-Kelam (10 puan),
 • Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat (20 puan).

Sözlü Sınav Konuları;

 • Yazılı yarışma sınavında belirtilen sınav konularıyla birlikte Başkanlığın hizmet alanlarıyla ilgili bilgi düzeyi (50 puan),
 • Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan),
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 • Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 1. Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda
  yazılı sınav puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 1.  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.
 2. Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
  sayılacaktır.
 4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Din İşleri Yüksek
  Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri
Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*