Devlet Hava Meydanları Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Devlet Hava Meydanları Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alımı Yapacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

 1. Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
 3. Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (26.07.2016 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
 5. Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

Başvuru Süresi ve Yeri

Başvurular 09.07.2021 tarihinde başlayacak ve 26.07.2021 günü mesai bitiminde sona erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 09.07.2021-26.07.2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Devlet Hava İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl, Ağrı, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van gibi illerin yanı sıra Gökçeada havalimanlarına toplamda 24 adet Asistan Hava Trafik Kontrolü alanında istihdam yapılacaktır. Müdürlük tarafından oluşturulan sınav takvimi ve alım süreci, yapılan açıklamalar ile detaylandırılmıştır.

Asistan Hava Trafik Kontrolü Başvuruları

Belirtilen şehir ve bölgelerde bulunan havalimanlarına toplamda 24 adet Asistan Hava Trafik Kontrolü elemanı alımı yapılacaktır.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre alımların dağılımı şu şekildedir; 

 • Hakkari Havalimanı İçin: 4 (20)
 • Ağrı, Bingöl, Elazığ ve Şırnak Havalimanları İçin: 3 (15)
 • Iğdır, Gökçeada ve Siirt Havalimanları İçin: 2 (10)
 • Van ve Muş Havalimanları İçin: 1 (5)

Başvuru için her bir alım kotasının 5 katı kadar başvuru talep edilmektedir. 

Bununla birlikte Asistan Hava Trafik Kontrolü elemanı başvuru süreci 08.02.2021 tarihinde başlayarak 26.02.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar devam edecektir. Devlet Hava İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlara başvurmak isteyen adaylar gerekli evrakları;

 • Elden 
 • Müdürlüğün web sitesi üzerinden 
 • Posta yoluyla 

Gibi yöntemler aracılığıyla Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. 

Başvuru sürecinde talep edilen belgeler ise şu şekildedir; 

 • 4.5×6 Boyutunda Vesikalık Fotoğraf 
 • Yabancı Dil Belgesi 
 • Söz Konusu Alanda Elde Edilen Lisans Belgesi 
 • Yükseköğrenim Diploması 
 • Nüfus Cüzdanı 
 • KPSS Sonuç Belgesi 

Başvurular için adayların bu evrakları tamamlaması beklenmektedir. 

Sınav İçin Adaylardan Talep Edilen Genel Gereklilikler

Söz konusu istihdam alanı için adaylardan talep edilen genel şartlar bulunmaktadır. 24 farklı havalimanında Asistan Hava Trafik Kontrolü alanında istihdam edilmek isteyenlerden talep edilen genel şartlar şu şekildedir: 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
 • Yasalar nezdinde kamusal haklardan muaf tutulmuş olunmaması 
 • 18 yaşını doldurmuş olmak 
 • Erkek adaylar için askerlik ilişiğinin bulunmuyor olması
 • Devletin şahsiyetine yönelik suçlara karışılmamış olunması 
 • KPSS3 puan türünden 70 ve üzeri puan alınmış olması 

Gibi genel şartlara uygunluk taşınması durumunda başvuru yapılabilmesi mümkündür.

Bunun dışında müdürlük tarafından başvuru yapacak adaylardan talep edilen özel şartlar da bulunmaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*