Çankaya Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Çankaya Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Çankaya Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Çankaya Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Çankaya Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Çankaya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Çankaya Üniversitesi aşağıda  gösterilen  bölümlerine  657  sayılı  Kanun’un  48.  maddesinde belirtilen  genel şartları  taşıyan, 2547  sayılı  Kanun’un  31.  maddesi  ile  Üniversitemiz  Akademik Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Bilgilendirmeler

  • Üniversitemizin  öğretim  dili (işaretli  bölümler  hariç)  İngilizcedir. Adayların  eğitim- öğretim,  araştırma yapacak  ve yaptıracak  düzeyde  ingilizce  bilmeleri  gerekmektedir.  İngilizce bilgi düzeyi için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.
  • (1) Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  eğitimlerini  Elektrik-Elektronik  Mühendisliği Bölümlerinde  tamamlamış  olmak,  Sinyal  işleme,  hesaplama  ve  hesaplamanın  örüntü  tanımaya uygulanması,  olasılık  ve  rassal  değişkenler,  istatistiki  sinyal  işleme,  makine  öğrenmesi,  sayısal mantık tasarım, örüntü tanıma konularında doktora sonrasında Üniversitelerde 8 yıl ders vermiş olmak,   Introduction   to   Electronics,   Probability   and   Random   Variables,   Statistical   Signal Processing, Digital Signal Processing, Mathematics for Machine Learning, 3D Computer Vision, Innovative    Engineering    Analysis    and    Design    ve    Innovative    Engineering    Design    and Implemantation gibi lisans ve yüksek lisans derslerini verebilecek yetkinliğe sahip olmak. ALES sayısal  puan  kategorisinde  en  az  70  puan  almış  olmak,  yabancı  dil  düzeyi  için  YDS  veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 eşdeğeri puan almış olmak.

Adaylardan İstenen Belgeler

Adaylar  özgeçmişlerini,  yayın  listelerini,  idarece  onaylı  diploma  fotokopilerini  (yurt dışından   alınan   diplomaların   denklik   belgelerini),   ALES   ve   yabancı   dil   belgelerini,   ders dökümünü  (transkript)  (aslı  veya  onaylı),  nüfus  cüzdanı  örneğini,  erkek  adaylar  için  askerlikle ilişiği  olmadığına  dair  belgeyi,  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını,  yayınlarının  bulunduğu derginin  ilgili  alan  indekslerinde  tarandığına  dair  belgelerini,  atıflarını,  varsa  hakemliklerini kanıtlayan     belgeleri     kapsayan     dosyadan     bir     adet     düzenleyerek     başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte  olup  posta  ile  yapılan  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Kamuda  çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özetini eklemelidir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

1 Comment

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*