Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı 2024

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23 üncü ve 26 ncı maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
6. Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Doçentlik Belgesi: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi:(https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Fotoğraf:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus kayıt örneği de geçerlidir.)
 • Doçentlik Belgesi: (Fiziki olarak mevcut olan belgenin taranarak veya e-Devlet üzerinden indirilen belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan
  yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik Belgeleri: (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi: YDS (en az 55 puan) veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi) (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 • Fotoğraf:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti: (e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre   Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuruya İlişkin Uyarılar

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
 3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5.  İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
 6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
 7. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde Üniversitemiz internet sitesinde (https://www.mgu.edu.tr/tr) yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 8. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Sureti: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 3. Özgeçmiş: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)
 4. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (E Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 5. Mezuniyet Belgeleri: (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 6. Transkript: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 7. ALES Belgesi: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 8. Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 9. Yabancı Dil Belgesi: (Veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi) ((Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 10. Tecrübe Durumunu Gösterir Belge: (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
 11. Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 12. Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*