Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar

 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
 2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 5. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
 6. Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 2. Özgeçmiş ve Yayın Listesi: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)
 3. Fotoğraf:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)  Nüfus Cüzdanı Sureti: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 4. Doçentlik Belgesi: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 5. Hizmet Belgesi: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 6. Bilimsel Çalışma ve Yayın Dosyası: (İlan açıklamasında deneyim şartı olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi: (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi) adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Sureti: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 3. Özgeçmiş: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .)
 4. Askerlik Durum Belgesi: (Erkek Adaylar İçin) (E Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 5. Mezuniyet Belgeleri: (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 6. Transkript: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 7. ALES Belgesi: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 8. Fotoğraf: (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 9. Yabancı Dil Belgesi: (Veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi) ((Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 10. Tecrübe Durumunu Gösterir Belge: (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
 11. Hizmet Belgesi: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 12. Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*