Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Genel Açıklamalar

 1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.
 2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 3. Müracaat eden adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması gerekir.
 6. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
 7. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen (08:30 – 17:00 saatleri arasında) veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 8. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na; 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu
 2. Özgeçmiş,
 3. İki adet vesikalık fotoğraf.
 4. Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript Fotokopisi,
 5. Yüksek Lisans / Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,
 6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 7. ALES Sonuç Belgesi,
 8. Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge,
 9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir)
 10. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 11. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (E-Devlet üzerinden alınacak).

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*