Yükseköğretim Kalite Kurulu Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Yükseköğretim Kalite Kurulu bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Büro Personeli Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 4. Başvurular dijital ortamda 15/12/2021-24/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylar, başvurularını 24/12/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

Adayların Değerlendirilmesi

 1.  2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.
 2. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 3. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil aday ile 5 katı yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için : Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı
Telefon : 0312 298 7883
İlan Tarihi : 15/12/2021
Son Başvuru Tarihi : 24/12/2021

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 Sözleşmeli Personel Alıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;
Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.
Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

Genel Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 4. Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır.
  Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  (Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

Adayların Değerlendirmesi

 1. Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacaktır.
 2. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
 3. 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yükseköğretim Kalite Kurulu 1 Sözleşmeli Personel Alıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar

Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngilizce MütercimTercümanlık Bölümünden mezun olmak, KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almak,
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından İngilizce (YDS) (A) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
Sınava katılma şartlarını taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Genel Şartlar

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4.Başvurular dijital ortamda 01/09/2021-10/09/2021 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylar, başvurularını 10/09/2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

İlan şartlarını taşıyan adaylardan, 2020 KPSS-P3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.
Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içinde www.yokak.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Yeri, Şekli ve Sınav Konuları

Sınav mesleki bilgiyi ölçer nitelikte yazılı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında, Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav tarihine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Adayların Sınav Değerlendirmesi

Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
2.Yazılı sınav başarı sırasına göre (yetmiş puanın üzerinde) puan alan birinci (1.) aday sınavı kazanmış kabul edecektir.
3.Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
4.Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.
5.Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirilmeye tabi tutulmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*