Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 Sürekli Personel Alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30, maddesi gereğince, Kam Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 Personel Alımı

Vakıflar Genel müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplan 81 sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 23 Sürekli Personel Alımı

Vakıflar Genel müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 8 personel alacak.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda toplam (8) adet sözleşmeli Mühendis (İnşaat), Mimar alınacaktır.

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANIADEDİ
Müh en d is (İnşa at)5
Mimar3

II-AD AYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A)GENEL ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartlan haiz olmak,

3)Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4)Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

5)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya erteletmiş olmak,

6)Başvuru yapacak adayların 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

7)Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha somadan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

8)İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

9)Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B)İSTİHDAM

Sözleşmeli personel İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere Genel Müdürlük tarafından görevlendirilir.

C)UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR MÜHENDİS(İNŞAAT)

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yuıldışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans programı mezunu olmak.

MİMAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans programı mezunu olmak.

III-BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1)Başvurular, 22/12/2014 tarihinden başlayarak 26/12/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2)Adayların fotoğraflarını ve diplomalarım veya mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur.

3)Başvuran adaylardan KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak mühendis unvanı için 5 adet asıl ve 5 adet yedek; mimar unvanı için 3 adet asıl ve 3 adet yedek olarak sıralanır. Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda atanmaya hak kazanan asıl ve yedek isim listesi Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanacaktır. Yedek listede yer alan adayların haklan ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sıralamalar için müktesep hak teşkil etmez. İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

IV-İLETİŞİM ADRESİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Cad. No:20 Kızılay/ANKARA http://www.vgm. gov.tr

0312415 51 25

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*