Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara ve İstanbul Çalışma Merkezlerinde görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler sınıfı 7 nci derece kadrolara atanmak üzere toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır.

Sınav Hakkında Genel Bilgiler

 1. Sınava Katılabilmek İçin;
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,
 3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),
 4. . 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 5.  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 120. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)
 6. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvuruda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 80. aday ile eşit olan
 7.  Başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birisinden en az (D) seviyesinde başarılı olmak veya Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip olmak (Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip adayların başvurularının
 8.  Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

Sınav Konuları

 1. Yazılı Sınav Konuları
 2.  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri Mezunları için;
 3.  Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Envanter ve Bilanço, Bilanço Analizi ve Teknikleri
 4. İktisat: Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, İşletme İktisadı, Planlama, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi
 5.  Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları Tatbikatı, Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi, Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler
 6.  Hukuk: Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü, Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar, Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler, Ceza Muhakemeleri Hukuku: Genel Esaslar, İcra-İflas Hukuku
 7. . Kompozisyon sınavı: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.
 8.  Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları için; Ortak derslerin yanında;
 9. . Mimarlar:
 10. Koruma Bilimine giriş
 11. Rölöve
 12. Eski Yapıların Sıhhileştirilmesi
 13. Tarihi Alanlarda Koruma Teknikleri
 14. Restorasyon Kritikleri
 15. Türk Devri Yapılarında Mimari Elemanlar
 16. Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeleri
 17. Tarihi Çevrede Değerlendirme
 18. Cumhuriyet Döneminde Türkiye Mimarlığı
 19. İnşaat Mühendisleri;
  -Yapı Maliyet Analizi
  -İnşaat Yönetimi
  -Proje Yönetimi
  -Yapı Hukuku
  -Ahşap Yapılar
 20. Kompozisyon: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.
  2.2. Sözlü Sınav Konuları: Yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.
  Sözlü sınav, yazılı sınav konularının yanı sıra, temsil ve ifade kabiliyeti, tavır ve davranışları gibi kişisel nitelikleri yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Diğer

 1. Sınav başvuru tarihi ve şekli: Başvurular dijital ortamda 28.12.2021 tarihinde başlayacak olup, 14.01.2022 tarihi saat 17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2.  Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 20.02.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
 3.  Değerlendirme yöntemi: Yazılı yarışma sınavında 100 tam puan üzerinden, grupların her birinden en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.
  Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adayların isimleri, www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
  Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 4. Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde İdareyi yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İşçi Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi statüsünde bakım onarım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sıhhi tesisatçı 1 adet eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
 6. En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.
 7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 9. İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

Özel Şartlar

 1. Başvuru yapılacak meslek kolu için Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokullarının Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden veya meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinin Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak ya da MEB onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
 2. Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Şekli, Yeri, Tarihi ve Sonuçların Duyurulması

 1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
 2. Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylar arasından açık iş sayısının 4 katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, açık iş sayısının 4 katı adayın yer aldığı liste, adaylardan istenilen belgeler, sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Sınav sonucu ve kazanan adaya ilişkin istenilen belgeler aynı şekilde Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır. Kişinin adresine ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
 4. Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır.

Noter Kura İşlemleri

 1. Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi (başvuru yapan aday sayısının açık iş sayısının 4 katından fazla olması halinde) 19 Ekim 2021 Salı günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz 1. kat toplantı salonunda noter huzurunda yapılacaktır.
 2. Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak olup adaylar istemeleri halinde Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.vgm.gov.tr) yayımlanacak olan linkten, kura çekimini izleyebilecektir.
 3. Kura tarihinde herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli bilgilendirmeler Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde (www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*