Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
 6. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 7. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

Özel Şartlar

 1. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
 2. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olmak,
 3. Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve onaylı belge vs.),
 4. Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,
 5. Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,
 6. Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, şartları aranır.

Başvuru Şekli ve Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
 2. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 3. KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.
 4. İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
  yapılmayacaktır.
 5. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
  Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
  duyurusunda bulunulacaktır.
 6. İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ Sözlü/Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü/Uygulamalı sınav, İstanbul’ da yapılacak olup sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinden yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirme

 1. Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır.
 2. Mesleki alan (40 puan) ile ilgili değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir tecrübesine yönelik yapılacak uygulamalı sınav
  ile belirlenecektir.
 3. Sözlü sınav puanı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere her bir üyenin vereceği puanların aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir.
 4. Adaylar sözlü sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini [T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)] yanlarında bulunduracaklardır. Belirtilen kimlik belgeleri dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek olup kimlik belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 5. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav tarihinde değişiklik olması halinde Bakanlığımızın (www.uab.gov.tr) internet sitesinde duyuru yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başarı Sıralaması

 1. Adayların başarı puanı, KPSS P93 puanının %40’ının, sözlü sınav puanının %60’ının alınmasıyla belirlenecek olup, en yüksek başarı puanından başlanmak üzere yapılacak sıralama ile de başarı sıralaması belirlenecektir.
 2. Adayların başarı puanının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
 3. Başarı sıralamasına göre açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday belirlenecek olup Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara
  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Diğer Hususlar

 1. Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır.
 2. Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu’nun 15’inci maddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.
 3. İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.
 4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
 5. Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

7 Comments

 1. Slm Ben elazigdan tahsin çak ilk okul mezunuyum evli ve bir kız babasiyim işe ihtiyacim var lütfen

 2. Yaklaşık 1.5 yıl öncesi yol kenar denetleme istasyonu için ilce baskanligimizca ismim bakanlığa gönderilmişti bilgisayar operatörü olarak, fakat kasım 2014 de acilmasi gerekirken açılmadı acaba ne zaman açılacak secimi bulur mu. Yollarda bakım vr onarım var bu sebeptenmi açılmadı teşekkürler

 3. komiksiniz gençler:) burdan başvuru yapılıyo sanıyolar acınası bir durum allah ıslah etsin

 4. 1989 Ankara dogumluyum.Ankara Kecioren de ikamet ediyorum Anadolu Üniversitesi isletme bolumu lisans mezunuyum.B sinifi ehliyetim ve işletmen bilgisayar sertifikam var.orta seviyede ingilizce biliyorum.insan kaynaklari ile ilgili pozisyonlarda gorusmek isterim saygilar.

 5. Ulaştırma bakanlığına bağlı bulunduğumda sporcu olarak işe alınacaklar söz verdi o zamanlarda mehrum turğut özal dönemindeydi işitme engelliyim ekpss tüm formunu hazır halde gereğin şekilde sizde e-mail den haber bekliyorum ortaokul mezun 42 yaşındayım % 72 raporum var bütün belgeleri herşeyim beni tanıyam ulaştırma antrenör hocam halit karabulut biliyor kendisi biliyor benim adıma sizden kayıtlı vardır ama bilmiyorum sayğılar 05362557021

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*