Mersin Meski Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak açılan Meski, resmi bir kurum olup iş ilanlarını da bu şekilde verir. Yılın farklı dönemlerinde alım yapmakta olup, adaylar resmi ilanları takip etmelidir.

Mersin Meski İş İlanları

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi iş ilanları için günaşırı kontrol yapmalıdır. Zira ilanlar belirli tarihlerde açılır. Kaçırılması durumunda müracaat da bir sonraki tarihe kadar aksar. Bu sebeple Meski ve Mersin Belediyesi’nin ilanları resmi internet sitesinde her gün takip edilmelidir. 

Ayrıca Resmi Gazete de bu şekilde takip edilmelidir. Ek olarak kamu memur ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanları da güncel olarak incelenmelidir. Bunun için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ sitesi kontrol edilmelidir.

Nasıl Başvurulur?

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi iş başvurusu için kurum ilan yayınlandığında, nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilir. Bu kapsamda,

 1. Açık iş sayısı,
 2. Açılan pozisyon,
 3. Başvuru tarihleri,
 4. Başvuru adresi,
 5. Görüşme ve mülakat bilgileri,
 6. Çalışma şartları,
 7. Müracaat koşulları,
 8. İstenen evraklar gibi bilgiler verilir.

Kurum kapsamında birçok pozisyon olup, herhangi birisinde ilan verilebilir. Bu da yılın farklı dönemlerinde gerçekleşebilir. Eğer yapılmazsa, başvuru fırsatı da elde edilemez. Bu sebeple adaylar, başvuru tarihine önce bakarak hangi gün sonlandığını kontrol etmelidir.

Ardından da hangi pozisyon açıldığı incelenerek, müracaat koşullarına bakılmalıdır. Adaylar kendi bilgilerini, tecrübelerini bunlarla karşılaştırıp, uyum gösterip göstermediğini ölçmelidir. Ek olarak adayların 657 sayılı devlet memurları kanuna da mutlaka bakması tavsiye edilir.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, adaylardan bazı evrakları temin etmesini de isteyebilir. Başvuru için gerekli belgelerden bazıları şöyle olabilir;

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma
 3. Adli sicil kaydı
 4. Yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi
 5. Özgeçmiş (CV) fotoğraflı

Ancak kurum farklı belgeler de isteyebilir. Ek olarak değişik evrakları da talep edebilir. Dolayısıyla adaylar bunları kontrolde bulunarak, hepsini hazırlamalıdır. Eğer eksik veya yanlış belge verilirse, müracaat tamamlanamayabilir. Bu nedenle ilgilenen kişiler, duruma büyük bir önem göstermelidir.

Mersin Meski Memur Alımı Yapacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan ka ynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 7. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Başvuru Özel Şartları

 1. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
 4. Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

3 Comments

 1. eskavator ve jcb kullanıyorum ehliyet var ıhtıyacım var duzenli bir ise yardim acill

 2. Aclihtiycauimvar zor durumdayim inşaatla da kalıp duvardemir çalıştım lütfen ulaşın bana

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*