Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 4. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
  – Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  – Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
  – Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  – Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse
  Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 6. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların ataması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
 7. Öncelikli alanda ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler

 1. Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 3. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
 4. İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
 5. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 6. Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
 2. Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
 5. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,
 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
 7. Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
 8. Lisans/yüksekokul transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 9. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,
 11. Alanında İş Tecrübe Belgesi,
 12. Onaylı hizmet belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
 13. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 • İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
 • Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere www.ksbu.edu.tr adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
 • Adaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*