Kırıkkale Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Personeli İstihdam Edecek

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 132 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.
 2. Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 3. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 5. Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
 6. Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.
 7. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)
 2. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.)
 3. Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
 6. Fotoğraf
 7. “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.
 8. İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kırıkkale Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

Kırıkkale Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Kırıkkale Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Genel Açıklamalar

 • Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.
 • İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*