İstanbul Galata Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

fatgpt

İstanbul Galata Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. İstanbul Galata Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İstanbul Galata Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İstanbul Galata Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

İstanbul Galata Üniversitesi  çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Genel Bilgiler ve İstenen Belgeler

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranların, onaylı doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını süresi içinde, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, teslim etmeleri gerekmektedir.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

fatgpt

Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alacak

İstanbul Galata Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. Ögretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  ALES’in Sözel Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.
 3. Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İstenen Belgeler

 1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında 6698 sayılı Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.)
 2. YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı Sureti,
 4. Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
 5. Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),
 6. ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),
 7.  Öğrenim  belgeleri  e-Devlet  kapısından  alınmış  kare  kodlu  onaylı  (Lisans  /  Yüksek Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi),
 8. Yabancı  ülkelerden  alınmış  diplomalar  için  YÖK  denklik  belgesinin  ibraz  edilmesi zorunludur.
 9. Yüksek Lisans öğrenci belgesi,
 10. Yüksek  lisans,  diploma  veya  öğrenci  belgesi  veya  not  dökümünde  tezli  olduğu belirtilmemişse;   tezli   yüksek   lisans   yaptıklarını   gösterir   resmi   bir   belge   ibraz   etmeleri gerekmektedir.
 11. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.
 12.  e-Devlet  Üzerinden  “Resmi  Kuruma”  Hitaben  Alınacak  Adli  Sicil  ve  Arşiv  Kaydı Sorgulaması  Sonuç  Belgesi  (Belgede  “Adli  Sicil  Kaydı  Yoktur”  ve  “Adli  Sicil  Arşiv  Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması
  Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

fatgpt

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*