İnönü Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

İnönü Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel Alımları yapılacak.
İnönü Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1 (bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir.

Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

SIRA NO UNVANI SAYISI CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
1 HEMŞİRE 79 E-K – Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSSP3
2 HEMŞİRE 2 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 70 puan almış olmak.) 2020 yılı KPSSP3
3 HEMŞİRE 1 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Arapça) en az 70 puan almış olmak.) 2020 yılı KPSSP3
4 HEMŞİRE 1 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Rusça) en az 70 puan almış olmak.) 2020 yılı KPSSP3
5 HEMŞİRE 1 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, b-(YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Almanca) en az 70 puan almış olmak.) 2020 yılı KPSSP3
6 HEMŞİRE 1 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak, b- (YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından (Fransızca) en az 70 puan almış olmak.) 2020 yılı KPSSP3
7 SAĞLIK TEKNİKERİ 52 E-K – Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. 2020 yılı KPSSP93
8 SAĞLIK TEKNİKERİ 5 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak, b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak. 2020 yılı KPSSP93
9 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 E-K a- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. 2020 yılı KPSSP93
10 SAĞLIK TEKNİKERİ 3 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak, b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak. 2020 yılı KPSSP93
11 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 E-K Yükseköğretim kurumlarını Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSSP93
12 SAĞLIK TEKNİKERİ 3 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi GörüntülemeTeknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, b-Belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak. 2020 yılı KPSSP93
13 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 E-K Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. 2020 yılı KPSSP93
14 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 E-K Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. 2020 yılı KPSSP93
15 SAĞLIK TEKNİKERİ 1 E-K a-Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Önlisans bölümü mezunu olmak, b-Uyku Uzmanı Sertifikasına sahip olmak, c-Belgelendirmek kaydıyla en az 10 (on) yıl uyku laboratuvarında çalışma tecrübesine sahip olmak. 2020 yılı KPSSP93
16 BÜRO PERSONELİ 3 E-K -Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSSP93
17 DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) 6 E-K a-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, b-MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak, c-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak, d-Üniversitenin tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak. 2020 yılı KPSSP94

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI
İlan Tarihi : 30.06.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 20.07.2022

(İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI
30.06.2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında alınacak sözleşmeli personel alım ilanının son başvuru bitiş tarihi, 9 (dokuz) günlük bayram tatili nedeniyle 27.07.2022 olarak değiştirilmiştir. İlan olunur.2.7.2022)

BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Deneyim ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.
6. YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınav Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır), (Dil şartı istenen pozisyona başvuracak adaylar için)
7. Uyku Uzmanı Sertifikası (Uyku Uzmanı Sertifikası istenilen pozisyona başvuracak adaylar için)
8. MEB Onaylı Hijyen Belgesi (Destek (Temizlik) Personeli pozisyonuna başvuracak adaylar için)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*