Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alımı yapacak!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iş başvurusu yaparak sizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ın gücünden güç alabilirsiniz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Özellikle ülkemizde tüm gençlerin hedefi olan memuriyet, düzenli bir isteyenlerin ilk tercihi olmakta. Bu şekilde ilgili üniversitelerin belirli bölümlerini bitiren öğrenciler, farklı bakanlıklarda farklı bölümler için başvuru yapabilirler. Son dönemde yayınlanan memur alımı işlemlerinde birçok bakanlığın, farklı sayılarda, farklı bölüm mezunlarından alım yapacağı gündeme gelmişti.

Bu bakanlıklar içinde yer alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, özellikle mühendis kadrosu için 2000 memur alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca 1000 kişi kadar da sözleşmeli işçi alımı söz konusu. Bu şekilde üniversite mezunu olan birçok kişi için yeni bir iş olanağı da bu açıdan doğmuş oldu.

Gençlerin  bu farklı ve özel işlerde çalışabilmesi için KPSS sınavından, ilgili bölümlerden istenilen notları almış olması gerekiyor. Bu standartları karşılan her genç Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel alımı kapsamında memur olmak için başvuru yapabilir. Uygun görülen adaylar arasında sözlü mülakat ile alım yapılacağı da belirtilmiştir. Bu işlemler ile ilgili tüm detayları bakanlığın sitesinden alabilirsiniz.

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

MERSİN VE İSTANBUL ZİRAİ KARANTİNA

MÜDÜRLÜĞÜ

4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON ATAMA YAPILACAK BAĞLT KURULUŞ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Ziraat

Mühendisi

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ( 1 adedi Döner Sermaye Bütçesinden olmak üzere) 2 -Bakteriyoloji konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak -2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış olmak.

1 -Viroloji konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak -2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış olmak.

İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü 1
1 -Nematoloji konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak -2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından en az 50 puan almış olmak.

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının

1. Türk Vatandaşı olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Askerlik durumu itibarıyla;

1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,,

2. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. bentlerinde belirtilen şartlan taşımak.

2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak

3. Adaylar müracaatlarını, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü (Gazi Mah. 1302 Sk.No:1 Yenişehir / MERSİN) ve İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü (Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL) adreslerine istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 16.05.2016 tarihinden 27.05.2016 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Yerleştirmeye hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş ) gün içerisinde ilgili karantina müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yerlerine yedek adaylardan öncelik sırasına göre atama yapılır.

5. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca,

herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlendiği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

6. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının ” Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin

3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” Hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

7. Başvuru sırasında istenecek belgeler;

a) Diploma fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanı örneği

c) 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

d) Erkek Adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

e) Sabıka Kaydı

f) Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)

g) Niteliklerini gösterir belgeler ( 2014 yılı KPSS sınav sonuç belgesi, Yüksek Lisans ve

KPDS, YDS veya ÜDS sonuç belgeleri)

8. Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli

ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, geçerliliği olan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına göre puanı en yüksek olandan başlamak üzere Mersin ve İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. (Mersin Zirai Karantina Müdürlüğünde KPSS puan sıralamasında en yüksek olan 1. ve 2. kişi Genel Bütçeden, 3. kişi ise Döner Sermaye Bütçesinden alınacaktır.) Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar, belgelerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

NOT: İlanın Devlet Personel Başkanlığında 25.0 42016-06.05.2016 tarihleri arasında

Yayımlanmasının sağlanması

1 yorum

  1. Mühendis,veteriner alınırken laborant’a hic ihtiyaç duyulmuyormu ? 2012 yılından beri kaç tane alım oldu söylermisiniz.Haziranda olacak mı ? Yoksa 2 yılımız daha boşuna mı gidecek ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*