Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Geçici İşçi alacak

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir’de istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında genel ve özel şartları 29 Kasım- 03 Aralık 2021 arasında Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yayınlanacak şekilde, 5620 sayılı kanununa tabi belirli süreli iş sözleşmesi (5 ay 29 gün) ile çalıştırılmak üzere 12 adet Geçici işçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Kamu Kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 5. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 6. Kurumumuz İhtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/meslek alımların İl düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 7. Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,
 8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 9. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan)gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin ünvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 11. Çalışmaya engel bir sağlık halinin olmadığına dair sağlık raporu (Tek doktor raporu geçerlidir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 29/11/2021/-03/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. (Şahsen,posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir meslek dalı için başvuru yapabilir.
 3. Tarım Hizmet İşçisi ve Aşçı için ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Güvenlik Görevlisi alımı noter kura çekiminden sonra mülakat ile yapılacaktır. Mülakat  22.12.2021 saat 14:00 de Enstitümüz Merkez Kampüsünde İdari Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
 4. Noter kura çekimi 10/12/2021 günü saat 10:00’ da Enstitümüz Merkez Kampüsünde İdari Bina Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona sınırlı sayıda aday alınacaktır.
 5. Kura sonuçları ve diğer duyurular https//[email protected] adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 6. Kura çekimi ve tarihinde bir değişiklik olması durumunda https//[email protected] adresinden duyuru yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

1 Comment

 1. Mühendis,veteriner alınırken laborant’a hic ihtiyaç duyulmuyormu ? 2012 yılından beri kaç tane alım oldu söylermisiniz.Haziranda olacak mı ? Yoksa 2 yılımız daha boşuna mı gidecek ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*