Fırat Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Fırat Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Fırat Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Fırat Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Fırat Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Fırat Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, atanma.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna  başvurabilmek  için  Gerekli  Asgari  Koşullar  tablosunun  bizzat  aday  tarafından  online olarak  doldurularak  1  adet  çıktı  halinde  dilekçesi  ile  birlikte  Bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, atanma.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna  başvurabilmek  için  Gerekli  Asgari  Koşullar  tablosunun  bizzat  aday  tarafından  online olarak  doldurularak  1  adet  çıktı  halinde  dilekçesi  ile  birlikte  Bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD/DVD veya taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  daimi  statüde  olup,  bu  kadroya  başvuran  adayların, atanma.firat.edu.tr  adresinde  bulunan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Bilgi  Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli  Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve  yayınlarını  kapsayan  1  (bir)  adet  dosya  ve  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  PDF  formatında hazırlanmış   olan   4   (dört)   adet   CD/DVD   veya   taşınabilir   bellek   ekleyerek   Personel   Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alıyor

Fırat Üniversitesi  Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’e yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2.  ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 4.  Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir
 5.  Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
 6.  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İstenilen Belgeler

 1.  Özgeçmiş
 2. Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)
 3. 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
 4.  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 5.  Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)
 6. Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)
 7.  Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)
 8.  Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
 9. ALES Belgesi
 10. Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)
 11. Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
 12. İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
 13. Adli Sicil Belgesi

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2.  Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Önemli Notlar

 1. Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
 2.  Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
 3.  Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 4.  İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 5. e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
 6. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 7.  İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*