Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Personel Alımı ve İş İlanları 2023

damyo

2014 yılında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna erkek alınacaktır.

Deniz Kuvvetlerimizin seçkin Deniz Astsubayları arasında yerini almak isteyen öğrencilerin 25 Mart 2014 – 15 Mayıs 2014 tarihleri arasında aşağıdaki linkden ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Ön kayıt başvurusu için tıklayınız

Taban puanlar ile ikinci seçim aşamaları sınavına (ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) girmeye hak kazanan adaylar Haziran (2014) ayı içerisinde internet sitemizden açıklanacaktır.

Bu sitede yer alan bilgi ve kurallar; Yasama, yürütme ve yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığının eylem ve işlemlerinde takdir hakkı saklıdır.

İlan edilen bilgiler 2014 yılı sivil kaynaktan öğrenci alımları için geçerlidir. Yetkili makamlar tarafından yapılabilecek değişiklik hükümleri ilan edilecek ve uygulanacaktır.

Öğrenci Alım Faaliyet Takvimi

S.NO FAALİYET TARİH
1. İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR 25 MART – 15 MAYIS 2014
2. 2.NCİ SEÇİM AŞAMALARI 27 HAZİRAN – 17 TEMMUZ 2014
3. SAĞLIK MUAYENELERİ 28 HAZİRAN 2014 –
4. KESİN KAYITLAR Daha sonra ilan edilecektir.
ÖNEMLİ UYARI
Ön Kayıtlar, İkinci Seçim Aşamalarına Çağrılar ve İkinci Seçim Aşama Sonuçlarının Açıklanması İnternet Üzerinden Yapılacaktır. Posta Yoluyla İşlem Yapılmayacaktır.

Genel Bilgiler

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltıları, suüstü gemileri, uçak/helikopterleri, SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sahil güvenlik botları, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak astsubayları yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir kurumdur.

Eğitim ve Öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (İki) yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Öğrenciler, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı sorumluluğunda;

Topçu, Torpidocu, Mayın, Porsun, Seyir, Denizaltı Savunma Aletleri (D.S.A.), Radar, Telsiz, Elektronik, Güdümlü Mermi, İkmal, İdari, Motorcu, Elektrikçi, Yara Savunma, Uçak Bakım, Deniz Piyade, Deniz İstihkam sınıflarında eğitime tabi tutulurlar.

Yukarıda belirtilen sınıflardan alınan öğrencilerin bir kısmı Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilecektir.

Başvuru Koşulları

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2014 yılında mezun olacak adaylar için, Kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılı mezunu olmak.

Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,

Başvuru Kılavuzunun TABLO-2’de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3’te belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak,

TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre belirlenecek taban puanı almış olmak,

Şehit, Malül Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)’i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2014 yılında yapılacak YGS’ye katılmış olmaları gerekmektedir.

TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları İkinci Seçim Aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan adaylardan % 5’lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.

SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

Türkçe’yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

21 yaşından büyük olmamak (1993 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır. Yaş hesaplamalarında 2014 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.),

Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.

Adayların boy ve kiloları TABLO-4’te belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak,

UYARI: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

Ön Kayıt İle İlgili Bilgiler

İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR NASIL YAPILACAKTIR?

Başvurular sadece www.damyo.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

Şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.

İNTERNETTEN ÖN KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden YGS sınavlarına ilişkin bilgilerin temin edilmesi adayın beyan ettiği T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile eşleşmeyen T.C. Kimlik Numaralarına işlem yapılamayacaktır.

İnternetten ön kayıt esnasında açıklamalar kısmının tamamını okumadan ön kayıt işlemlerini yapmayınız.

UYARI : Yapacağınız eksik bilgi girişi veya kodlama hatalarından doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size ait olacaktır.

Ön kayıt sayfası çeşitli bilgi alanlarından oluşmaktadır. Sayfadaki alanların başlığında, o alana yazılması ve işaretlenmesi istenilen bilgilerin neler olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırası ile ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir.

T.C. Kimlik Numarası : Nüfus Hüviyet Cüzdanınızın T.C. Kimlik No. bölümünde yazılı 11 rakamdan oluşan numara yazılacaktır.

Ad : Adınızı ve varsa İkinci Adınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.

Soyad : Soyadınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.

Baba Mesleği : Babanızın mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.

Anne Mesleği : Annenizin mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.

e-Posta : Sizinle irtibata geçebileceğimiz, kullandığınız geçerli bir e-posta adresi giriniz.

Telefon Numarası : Size ulaşabileceğimiz en az 2 adet telefon numarası giriniz.

Şehit Çocuğuyum : Öz Babası/Annesi, şehit olan adaylar “Evet” şıkkını işaretleyeceklerdir.

Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum : Öz Babası/Annesi, Malül Gazi veya Muharip Gazi olan adaylar “Evet” şıkkını işaretleyeceklerdir.

UYARI : Şehit Çocuğuyum ve Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum alanlarına özel durumunuza uygun şıkkı işaretleyiniz. İşaretlediğiniz seçenekle verdiğiniz bilginin doğruluğunun, İkinci Seçim Aşamalarına katılma hakkı elde etmeniz halinde “Şehit, Malül Gazi, Muharip Gazi Çocuğu Belgesi“nin yetkili makamlarca onaylanarak kanıtlanması gerektiğini unutmayınız.

Puan Türü, Tercih Sıralaması: Adaylar TABLO-3’de belirtilen okul alanlarının karşısında bulunan puan türlerinde tercih yapabileceklerdir.

Adayların ilgili tabloyu detaylı bir şekilde incelemeleri ve yapabilecekleri tüm tercihleri sıralamaları gerekmektedir. TABLO-3 ile uyum sağlamayan tercihler yok sayılacaktır.

Örnek; Tablo-3’de belirtilen okul alanlarından

Bilişim Teknolojileri alanından mezunu olan adaylar sadece YGS(1-2)

Büro Yönetimi alanından mezunu olan adaylar sadece YGS(3-4)

Yat Kaptanlığı alanından mezunu olan adaylar sadece YGS(5-6)

Liselerin mesleki eğitim vermeyen alanından mezun adaylar YGS(1-2), YGS(3-4), YGS(5-6) tercihleri yapabileceklerdir.

TABLO-3 ile uyumlu olmayan tercihler yok hükmünde sayılacaktır.

“KAYDET” Tuşu : KAYDET tuşuna bastığınızda işlemlerinizin tamamlandığına dair uyarı yazısı karşınıza çıkacaktır.

ANKET : Kayıtların tamamlanmasını müteakip arzu ettiğiniz takdirde tanıtım faaliyetleri anketini doldurabilirsiniz.

BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

İnternetten ön kayıtların tamamlanmasını müteakip yapılacak inceleme sonucunda, adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığı tespit edilirse,

Adayların yaptıkları başvurudaki bilgiler ile İkinci Seçim Aşamaları ve kesin kayıtlarda istenecek asıl belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık varsa,

başvurular geçersiz sayılacak ve belgeleri işleme konulmayacaktır.

İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR?

İnternetten ön kayıt yapan adaylardan yapılacak değerlendirme sonucunda; başvuruları kabul edilen ve İkinci Seçim Aşamalarına çağrı için tespit edilen taban puanın üstünde puan alan tüm adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.

Sınavlara İlişkin Bilgiler

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?

2014 Yılında yapılacak-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ya da YGS-3, YGS-4 ya da YGS-5, YGS-6 puan ikililerinden yüksek olanına göre) puan türlerinden ön kayıt esnasında tercih edenler içerisinden en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu İkinci Seçim Aşamaları, Deniz Harp Okulu/TUZLA’da yapılacaktır.

İkinci Seçim Aşamalarına davet edilen aday bilgileri ve sınav tarihleri internet sitesinde yayınlanacaktır.

Adaylar İkinci Seçim Aşamalarına Gelirlerken Getirilecek Belgeler; daha sonra ilan edilecektir.

UYARI – 1: İstenilen belgeleri tam olarak getirmeyen adaylar İkinci Seçim Aşamalarına alınmayacaktır.

UYARI – 2: Diğer Kuvvet Komutanlıklarına bağlı Askeri Okullara da başvuran adayların, İkinci Seçim Aşama tarihlerinin çakışması durumunda, sınav tarihlerinin değiştirilmesine yönelik talepleri Komutanlığımız tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde başka bir sınav tarihi verilebilecektir.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI İLE HASTANE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

İkinci Seçim Aşamaları; ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, BEDENİ YETERLİLİK ve GÖRÜŞME AŞAMALARI’ndan oluşmaktadır.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ :

Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

BEDENİ YETERLİLİK TESTİ :

Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır.

TABLO-1’de verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.

UYARI: Bedeni Yeterlilik testlerinde adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk okula ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve ayrıca başka bir hak verilmeyecektir.

GÖRÜŞME KURULU:

Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

HASTANE MUAYENELERİ: İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanelerinden herhangi birine sevk edilirler. Ancak aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir.

UYARI:Herhangi bir Askeri Okul için 2014 yılı içerisinde alınmış “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu Komutanlığımız tarafından geçerli sayılacaktır.

ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:

Aday öğrenciler İkinci Seçim Aşamalarında “Performans Değerlendirme Sistemine” tabi tutulacaktır. Bu sistemde; adayların YGS, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme Aşamalarından aldıkları puanlar dikkate alınarak her aday için “Aday Performans Puanı” tespit edilecektir. Performans Değerlendirme Sisteminde aday öğrencilerin belirlenen aşamaların tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre “Aday Performans Puanı” sıralamasına tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.

İkinci Aşama Sınav Sonuçları ile ilgili açıklamalar www.damyo.edu.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Asil listede yer alan adaylar için kesin kayıt tarihleri sonuçlarla beraber ilan edilecektir. Yedek adayların sırası geldiğinde çağrılmaları ise başvuruda beyan ettikleri telefona yapılacaktır.

ÖZEL KOŞULLAR:

Yaptırılacak adli sicil (arşiv) araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci olabilecek niteliklere uygun bulunmak. Eğitim periyodunun hangi safhasında olursa olsun adli sicil (arşiv) ve güvenlik soruşturması menfi çıkan öğrencilerin kaydı silinir, okulla ilişiği kesilir.

Temel askerlik (intibak) eğitiminde başarılı olmak; başarılı olmayanların okulla ilişiği kesilir.

UYARI:Giriş koşullarını taşımadıkları halde; yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek/ düzenleterek kaydını yaptırmış olanlar ile askeri öğrenci olmaya engel olacak şartları taşıdığı anlaşılanların, bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu

SEÇİM AŞAMALARI

İkinci Seçim Aşamaları istasyon sistemine göre; Ön Sağlık, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme aşamalarından oluşmaktadır.

Ön Sağlık Muayenesi

Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Bedeni yeterlilik

DİZ ÜSTÜNDE BASKETBOL TOPU FIRLATMA TESTİ

Spor kıyafetlerini giyen aday öğrenciler istasyonun yanına gelerek istasyonda bulunan görevli personel tarafından gösterilen yere oturtulduktan sonra test hakkında açıklama yapılarak ve testi uygulamalı olarak göstermek üzere yerini alır. Basketbol topu fırlatma alanında testin nasıl yapılacağı öğrencilere detaylı olarak gösterilerek test hakkında öğrenciler bilgilendirir.

KOL ÇEKME/BARFİKS TESTİ

Görevli personel önce test hakkında bilgi verip anlattıktan sonra, testi uygulamalı olarak doğrusunu aday öğrencilere gösterilerek aynı şekilde yapmaları istenir.

DURARAK UZUN ATLAMA TESTİ

Görevli personel test hakkında ayrıntılı bilgi vererek, adaylara yanlış ve doğru atlama şekillerini göstererek testti anlatırlar. Daha sonra aday öğrencilerden testi yapacakları istasyonun başına gelerek testi uygulamaları istenir. Adaylar, ayaklar omuz genişliğinde açık, ayaklarını yerden hiç kaldırmadan ileri doğru çift ayak sıçrayarak atlarlar ve yine çift ayak düşerler. Bu atlama sonucunda start aldıkları çizgiye düşüş anında yere değen en yakın uzvu (el, kol, bacak, kalça v.b) mesafe olarak ölçülerek atladıkları mesafe hesaplanır.

MEKİK TESTİ

Bu istasyonda aday öğrencilere mekik testi hakkında görevli personel tarafından bilgi verilir. Adaylara mekik çekerken dikkat etmeleri gereken hususlar; Düzgün oturup, doğru yatıp doğru kalkma ve doğru dinlenme şekilleri gösterilerek göğüslerini dizlerine tam değdirmeleri ve tam yatmalar özellikle belirtilip anlatılarak gösterilir. Adayların bir dakika içerisinde çektikleri mekik sayısı tespit edilir.

400M KOŞU TESTİ

Bedeni yeterlilik testlerinin sonuncusu olan 400m koşu testine başlamadan önce adaylara koşacaklara parkurun başlangıç ve bitiş yeri gösterilerek bitiş çizgisi geçilene kadar koşuyu bırakmamaları, durmamaları özelikle birbirlerinin önüne geçerek engelleme yapmamaları, çelme takma, çekip denge bozarak düşmelerine yol açacak girişimlerde bulunmamaları belirterek bu girişimlerde bulunan adayların diskalifiye olabileceklerini belirttikten sonra adaylara yerleri almaları söylenerek adaylar sesli uyarıcıyla start alarak bir tam tur koşup bitiş çizgisine ulaşarak koşuyu tamamlarlar.

Görüşme Kurulları

Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.

Hastane Sevk Kurulu

İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanesine sevk edilirler.

UYARI : Aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir.

Bilgi ve dökümanlar için tıklayınız..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*