Ceza ve Tevkifevleri Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, personel alımı yapıyor.  İlan kapsamında 4,918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) şeklinde toplam 5,358 personel alacak.

Ceza ve Tevkifevleri 5358 Sözleşmeli Personel Genel Şartlar Neler?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün bu ilanına başvurması gereken adayların, bazı genel şartlara sahip olması gerekir. İlan incelendiğinde şu maddeler görülür;

 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak. Kasti olarak yapılan suçtan 1 yıl ya da fazla süreyle hapis cezası almış veya affa uğramış olsa da devlet güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar işlememiş olmak. Hırsızlık, rüşvet, irtikâp, zimmet, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, kaçakçılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından mahkûm olmamak.
 3. Askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelinmişse muvazzaf askerlik hizmeti yapılmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olmak. 
 5. KPSS’den 70 almak.
 6. Sınavın son başvuru tarihi bulunan 12.03.2021 itibariyle 18 yaşını doldurmak. KPSS 2020 yapıldığı yılın, Ocak ayı içerisinde ilk gün itibariyle koruma ve infaz memurlarında 30 yaşını bitirmeme. Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), teknisyen, hemşire, destek personeli ve sağlık teknikerlerinde 35 yaşını bitirmeme.
 7. Ceza infaz kurumu kapsamında isdihdamı yapılacak her unvandaki personelde görevin sürekli gerçekleştirilmesinde engel olacak uzun noksanlığı, kekemelik, çehrede sabit eser, işitme kaybı, topallık, körlük, şaşılık, akıl hastalığı ve bedensel özrü bulunmadığını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı, tam teşekküllü devlet hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu yardımıyla belgelendirme.

Hizmet göreceği sınıfla alakalı özel kanun ya da diğer mevzuatta aranan şartları bulundurma da aranan genel şartlar arasında bulunur.

Ceza ve Tevkifevleri 5358 Sözleşmeli Personel Özel Şartlar Neler?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilanına başvurmak isteyen adaylar için bir takım özel şartlar da bulunuyor. İnfaz ve koruma memurluğu için,

 1. En az lise ya da dengi okuldan mezuniyet sahibi olma
 2. Kadınlarda 1.60, erkeklerde 1,70’den kısa olmama
 3. Boy uzunluğunda cm cinsi son iki rakamıyla kilosundaki fark 13 üzeri, 17 aşağısı olmama

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) başvurusu için fakülte veya yüksekokulların,

 1. Bilgisayar bölümü,
 2. Adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans ya da güvenlik hizmetleri programı,
 3. Lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve alakalı mevzuata göre denkliği kabul gören program ya da alanlarıyla diğer lise ve dengi okullarda, bilgisayar ya da bilişim teknolojileri alanlarında mezuniyet sahibi olma,

Şartları vardır. Ayrıca yukarıda yer alan maddelerin haricinde minimum lise ya da dengi okul mezunu bulunup, bilgisayar veya daktilo derslerini başarılı şekilde çalışığını belgelemek özel şartlarda yazılıdır. Son başvuru tarihi itibariyle MEB onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen kurslar neticesinde alınan bilgisayar ya da daktilo sertifikasına sahip olma da şartlar arasındadır. Diğer şartlar ise şöyledir;

 1. Bakanlık internet sitesinde uygulamalı sınavdan minimum 1 hafta önce ilan edilecek yazılı metinler, sınav içerisinde her gruba alakasına göre komisyon veya sınav kurulu tarafından kura yöntemiyle tespit edilerek verilen veya UYAP üzerinden otomatik seçilip,  elektronik ortam yardımıyla gönderilen metinden bilgisayarda üç dakikada tekrarsız ve yanlışsız minimum 90 kelime yazma.
 2. 90 kelime yazımı tespit edilirken; yanlış girilen kelime adedi, verilen metne sadık kalınıp, kalınmadığı, cümle ve kelime tekrarları, satır ve kelime atlama sebebiyle metnin anlam bütünlüğü kontrol edilir. Yanlış yazılan kelimelerin toplam kelimeden yüzde kırk’tan yüksek olması ya da iki ve üstü satır veya toplam 14 ve üstü kelime atlanırsa, anlam bütünlüğü şartına sahip olmadığı kabul edilir.

Adaylar F ve Q klavye seçebilir. Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarında minimum ön-lisans ve dengi okullarda mezuniyet aranır. Mezuniyet bakımından,

 1. Yaşlı bakım hizmetleri,
 2. Yaşlı bakımı,
 3. Yaşlı hizmetleri bakımı,

Programlarından birinde mezuniyet aranır. Sözleşmeli hemşirelikte ise 6283 sayılı hemşirelik kanunu’nun, 1. maddesiyle sözü geçen kanunun geçici 2. maddesinin son fıkrasında yazılı hemşirelik ve buna eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezuniyet gerekir.

Sözleşmeli teknisyenlikte ise minimum meslek liseleriyle teknik liselerin, alakalı bölümlerinden mezun olma aranır. Ayrıca pozisyonun istediği teknik bilgi de şarttır.

Destek personeli şoför kapsamında minmum lise ve dengi okullardan mezun, E sınıfı sürücü belgesini bulundurma şartı taşır. Destek personeli aşçı kapsamında ortaöğretim ya da yükseköğrenim kurumlarının, aşçılık ya da dengi bölümlerinden mezun olma aranır. Ayrıca minimum lise ve dengi okullardan mezuniyet sahibi olup; Halk Eğitim Müdürlükleri, diğer resmi kurum ya da kuruluşlar tarafından sağlanan, MEB’in açşılık için tespit ettiği kriterlere sahip ustalık belgesi, aşçılık sertifikası ya da dengi sertifikası olma da geçer.

Destek personeli kaloriferci kapsamında lise ve dengi okullardan mezun olma, Halk Eğitim Müdürlükleri, diğer resmi kurum ya da kuruluşlar tarafından verilen kurslardan mezun olma ya da alakalı branşta sertikası olma gerekir.

Başvuru Esnasında Hangi Belgeler Yüklenir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilanına başvurmak isteyen adaylar ortak olarak,

 1. Güvenlik soruşturması formu,
 2. Sağlık beyanı formu,
 3. Mezuniyeti gösteren öğrenim belgesi,

Yükler. Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) ise,

 1. Uygulamalı sınav için kullanılacak F-Q klavye tercihi,
 2. Bilgisayar ya da daktilo sertifikası yükler.

Şoför sürücü belgesi, destek personeli-aşçı ise Halk Eğitim Müdürlükleri, diğer resmi kurum ya da kuruluşlar tarafından sağlanan, MEB’in açşılık için tespit ettiği kriterlere sahip ustalık belgesi, aşçılık sertifikası ya da dengi sertifika yükler. Aşçılık için aynı zamanda transkript ya da ders içeriklerini gösteren belge yüklenir.

Kaloriferci ise Halk Eğitim Müdürlükleri’nin, diğer resmi kurum ya da kuruluşları tarafından yapılan kurslardan mezuniyeti gösteren belgeyi yükler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

İlan için başvuru tarihleri 23.02.2021’de başlar. Bitiş tarihi ise 12.03.2021, saat 23:59’dur. Başvurular E-devlet üzerinden girişle yapılır. Başvuru bittikten sonra başvurularım bölümüne gelerek, tamamlanma durumu kontrol edilir. 

Ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı sınavı ile infaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümüne çağrılacak adaylarda,

 1. Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için uygulamalı sınav merkezi sınavında elde edilen puanlar alınmak üzere, en yüksekten başlayarak, kadro sayısının 20 katı aday çağrılır. Ayrıca son adayla aynı puanı bulunduranların hepsi uygulamalı sınava alınır,
 2. İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarında boy-kilo ölçümü, merkezi sınavdaki puanlara bakılmak üzere en yüksekten, ilan edilen kadronun 3 katı kadar çağrılır.

Sözlü ve uygulamalı sınav tarihi, resmi internet sitesinden ilan edilir. Sınav ise sözlü ve uygulamalı şekildedir. Sözlü sınavda,

 1. Genel Kültür – 20 Puan,
 2. İlgili Kadronun Gerektirdiği Bilgi – 40 Puan,
 3. Atatürk İlke ve İnkılapları –  20 Puan,
 4. Bir konuyu Kavrama ve İfade Yeteneği – 20 puan,

Konuları vardır. Adayların başarılı sayılabilmesi adına minimum 70 alması gerekir. Şoförlerde mesleki bilgi tespiti araç başında, araç kullanma becerisi ölçülerek yapılır.

Aşçılık sözlü sınavında MEB’e bağlı meslek liseleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görev alan uzman, öğretmen ya da usta öğreticilerden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görev alan kişilerin görüşüne başvurulabilir. Nihai başarı listesi sözlü ve merkezi sınavda elde ettikleri puanlar, aritmetik ortalamaya göre yüksekten başlamak suretiyle düzenlenir.

Atama esnasında ise,

 1. Diploma,
 2. Sağlık Kurulu Raporu,
 3. 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
 4. Mal Bildirim Formu,
 5. İlgili sınav merkezince istenen diğer evraklar,

İstenir.

1 Comment

 1. Merhaba oğlum 26 yaşında işsiz askerlik yapmadi.kulagindan ameliyatlı olduğu için askerlikten muaftır şoförlüğü iyi derecede benim oğluma lütfen şoför olarak is verin saygilar

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*