Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 73 (yetmiş üç) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KADRO UNVANI

ADET

PUAN TÜRÜ/ PUANI

CİNSİYET

ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

AVUKAT

1

KPSSP3
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Hukuk lisans programından mezun olmak. Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak. Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
olmak.

Hukuk Müşavirliğinde çalıştırılmak üzere.

BÜRO PERSONELİ (B1)

8

KPSSP3
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat, Ekonometri ve Maliye lisans programlarının birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30
yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde büro hizmetlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilecek olup, ilgili birim amirinin tanımlayacağı
görevleri yapmak üzere çalıştırılacaktır.

BÜRO PERSONELİ (B2)

2

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde büro hizmetlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilecek olup, ilgili birim amirinin tanımlayacağı
görevleri yapmak üzere çalıştırılacaktır.

BÜRO PERSONELİ (B3)

2

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası veya Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip
olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde büro hizmetlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilecek olup, ilgili birim amirinin tanımlayacağı görevleri yapmak üzere çalıştırılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KG1)

16

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Önlisans mezunu olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. Askerliğini yapmış olmak ve görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu
durumu sağlık kurulu raporuyla belgelendireceklerdir.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde kapalı ve açık alanda vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KG2)

2

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Önlisans mezunu olmak, işitme engellilerle iletişimi sağlamaya yönelik İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. Askerliğini yapmış olmak ve görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağlık kurulu raporuyla
belgelendireceklerdir.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde kapalı ve açık alanda vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

DİYETİSYEN

1

KPSSP3
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde çalıştırılmak üzere.

PSİKOLOG

1

KPSSP3
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Psikoloji lisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde çalıştırılmak üzere.

SAĞLIK TEKNİKERİ (S1)

3

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30
yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

SAĞLIK TEKNİKERİ
(S2)

1

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden
mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

MÜHENDİS

1

KPSSP3
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde çalıştırılmak üzere.

KÜTÜPHANECİ

2

KPSSP3
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

TEKNİKER (TK1)

1

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

KADIN/ERKEK

Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

TEKNİKER (TK2)

2

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

TEKNİKER
(TK3)

1

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

İnşaat Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. Son başvuru
tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

TEKNİKER
(TK4)

1

KPSSP93
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Makina önlisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi
itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

TEKNİSYEN (TKS1)

1

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Mesleki ve Teknik Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

TEKNİSYEN (TKS2)

1

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve
Dallarından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (D1)

1

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Lise ve Dengi okul mezunu olmak. C ve D sınıfı sürücü belgesine ve SRC2 ve/veya SRC4 belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Rektörlüğümüz İç Hizmetler Müdürlüğü emrinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN)
(D2)

5

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Mesleki ve Teknik Liselerin Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)
(D3)

5

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

KADIN

Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde kapalı ve açık alanda vardiyalı olarak temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) (D4)

10

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde kapalı ve açık alanda vardiyalı olarak temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere.

DESTEK PERSONELİ (BAKIM ONARIM)
(D5)

3

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Mesleki ve Teknik Liselerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

DESTEK PERSONELİ (BAKIM ONARIM)
(D6)

1

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Mesleki ve Teknik Liselerin Grafik ve Fotoğraf Alanı ve Dalları veya Matbaa Teknolojisi Alanı – Reprodüksiyon ve Klişe Dalından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

DESTEK PERSONELİ (BAKIM ONARIM) (D7)

1

KPSSP94
(60 puan ve üzeri)

ERKEK

Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından (Kagir Yapı Sıva Badana ve Boyacılık Bölümü) mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1)         Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
2)         2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
3)         Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
4)         Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için yapmış olmak.)
5)         Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
6)         657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
7)         Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.
8)         Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
9)         Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
10)       Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
11)       Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
12)       Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
13)       Tüm kadro unvanları için KPSS sınav puanının asgari 60 (altmış) olması gerekmektedir. 60 puanın altındaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI
1)         Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
2)         Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
3)         Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlanın bitiminden sonra alınan sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir.
4)         Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
a)         Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b)         Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.
5)         Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1)         Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)         Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.
3)         Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.
4)         Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
5)         İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
İlan Başvuru Başlama Tarihi : 01 Temmuz 2022 Cuma
İlan Başvuru Bitiş Tarihi       : 22 Temmuz 2022 Cuma

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*