Başkent Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Başkent Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Başkent Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Başkent Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Başkent Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Başkent Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Başkent Üniversitesi kadrolarına öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

Öğretim Üyeliği için Aranan Şartlar

Son Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Üniversitemizin  yukarıda belirtilen  birimlerine, “2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent  Üniversitesi  Öğretim  Üyesi  Atama  ve  Yükseltme  Yönergesi”nde  (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda Aranacak Koşullar

 • PROFESÖRLER
 • Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde hazırlanan 6 (altı) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar),  ilgili  Fakülte  Dekanlığı/MYO/YO  Müdürlüğüne  şahsen  başvurmaları  gerekmektedir.  Elektronik  dosyada  aday  tarafından  doldurularak  detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için  kanıt  oluşturacak  belgeler  yer  almalıdır.  %100  İngilizce  ve  %30  İngilizce  programlara  başvurularda  Yükseköğretim Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak
  gerekmektedir.
 • DOÇENTLER:
  Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora ve doçentlik belgesi,  YÖK  formatında hazırlanmış  veya YÖKSİS’den  alınan özgeçmiş  (fotoğraflı),  başlıca  araştırma  eserinin  açıkça belirtildiği  yayın  listesi,  bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce ve %30 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.
 • DR. ÖĞR. ÜYELERİ:
  Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora YÖK  formatında  hazırlanmış  veya  YÖKSİS’den  alınan  özgeçmiş  (fotoğraflı),  onaylı  doktora  ve  doçentlik  belgesi,  başlıca  araştırma  eserinin  açıkça belirtildiği  yayın  listesi,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlar),  ilgili  Fakülte  Dekanlığı/  MYO/YO  Müdürlüğüne  şahsen  başvurmaları  gerekmektedir.  Elektronik dosyada  aday  tarafından  doldurularak  detaylı  puanlandırılmış  Başkent  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Atama  ve  Yükseltme  Ölçütleri  İçin  Puanlama Çizelgesi  ve  bu  puanlamada  kullanılan  her  türlü  ölçüt  için  kanıt  oluşturacak  belgeler  yer  almalıdır.  %100  İngilizce  ve  %30  İngilizce  programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğü’ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)

 1. Fotoğraflı Özgeçmiş
 2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti
 3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 4.  Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
 5. Not Döküm Belgesi (Transkript)
 6.  ALES belgesi
 7.  YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge
 8.  Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge
 9.  Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların dosyası (Portfolyo)
 10. Alanında çalışmış olmaları şartını yerine getirenler için, görev yaptığını kanıtlayan belge(ler)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*