Bafra Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Bafra Belediyesi Personel Alımı

Ülkemizin ilk belediyelerinden biri olarak 1868 yılında kurulan Bafra Belediyesi, Trabzon’a bağlı Canik Sancağı’na ait bir kaza iken Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Samsun iline bağlanmıştır.

Sosyal ve kültürel anlamda Hatay’ı geliştirmek amacıyla yatırımlar yapan Bafra Belediyesi, bu yatırım alanları başta olmak üzere personel açığı oluşan mevcut birimleri için de ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmek üzere çeşitli niteliklerde personel alımı yapacak.

Bafra Belediyesi Personel Alımı

Bafra Belediyesi İşçi Alımı

Bafra Belediyesi, son dönemlerde bünyesinde çalıştırmak üzere aldığı bütün işçileri sözleşmeli olarak kadrosuna almaktadır. Bu kez yapacağı alımda zabıta, strateji geliştirme ve dış ilişkiler gibi birimlerine memur statüsünde, temizlik işleri, destek hizmetleri ve park bahçeler gibi birimlerin ise sözleşmeli işçi statüsünde olacağı tahmin edilmektedir.

Belediye bünyesinde gerek memur gerekse işçi olarak çalışan bütün personellerine aynı mesai saatini uygulayan kurum, çalışanlarının maaş düzenlemesini de niteliklerine göre adaletli bir şekilde yapmaktadır. Mesai saati dışında çalışan personellerin ücretleri eşit ve hızlı bir şekilde ödenmektedir. Ayrıca kurum çalışanlarına ve onların ailelerine sağlık, eğitim hizmetleri gibi birçok sosyal haklar da sağlamaktadır.

Bafra Belediyesi Memur Alımı

Bafra Belediyesi iş ilanları yılın belirli periyotlarında yayınlanabildiği gibi kurumun ilçede düzenlediği sosyal aktiviteler esnasında da dönemlik işçi alınabilmektedir. Aynı zamanda ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilmek üzere hazırlanan projeler kapsamında da, dönemlik işçilere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu nedenle kurumun web sitesini sürekli olarak takip ederek, duyuları ve gerçekleşecek olan projeleri mercek altına alabilirsiniz.

Memur personeller için de kılık kıyafet yönetmeliği söz konusudur. Hem kadın hem de erkek personeller için ayrı ayrı düzenlenen kriterler doğrultusunda memur personellerinin ilgili çalışma ortamında hangi kıyafetleri giyineceği yasalara göre belirlenmiştir. Bu nedenle Bafra Belediyesi memur alımı için adayların da ilgili yönetmelikleri dikkate almaları ve bu doğrultuda kıyafetlerini düzenlemeleri gerekecektir.

Samsun İli Bafra Belediye Başkanlığı 27 Memur Alacak

Bafra  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru için Özel Şartlar

 1. İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 3. Zabıta   memuru   kadrolarına   başvuracaklar   için;   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun  48’inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra  Belediye  Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi  için;  tartılma  ve  ölçülme  aç  karnına,  soyunuk  ve  çıplak  ayakla  olmak  kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenen Belgeler

Başvuru sırasında;

Adaylar    Başvuru    formunu    01/11/2021    tarihinden    itibaren   Belediyemizden    veya www.bafra.bel.tr internet adresinden temin edebileceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Hangi  kadroya  başvuracağına  dair  dilekçe,  (  Adaylar  şartlarını  sağladığı  yalnızca  bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 2. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi,   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. Yabancı  okul  mezunları  için  denklik  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 5. KPSS  Sonuç  Belgesinin  ÖSYM’nin  sitesinden  alınan  doğrulama  barkodlu  bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 9. Zabıta  memuru  kadroları  hariç  olmak  üzere  belirtilen  başvuru  tarihlerinde  elektronik ortamda  veya  posta  yoluyla  yapılan  başvurularda  fotokopisi  gönderilen  belgelerin  aslının  sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bafra Belediyesi İş İlanları

Bafra Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlarına bekledikleri haberi zaman zaman internet sitesinden yayınladığı iş ilanı ile duyurmaktadır. Kadrosuna yeni personeller almaya hazırlanan belediyenin, bu personeller ile ilgili çalışmaların tamamlanması ile yine iş ilanı yayınlayacağı öngörülmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

 • Zabıta
 • Temizlik İşleri Görevlisi
 • Şoför
 • Güvenlik
 • Park ve Bahçe İşçisi
 • İşçi
 • Memur
 • Arşivci
 • İtfaiye eri

Bafra Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alım aşamasının sözleşmeli işçi kısmında İşkur ile ortak hareket eden Bafra Belediyesi’nin bünyesinde işçi olarak çalışmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesinden yapacağı duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Memur olarak açılacak kadrolarda ise KPSS sınavı dikkate alınacaktır.

Personel alım koşullarını genellikle internet sitesi üzerinden detaylı bir şekilde açıklayan Bafra Belediyesi insan kaynakları birimi, belediyenin aradığı şartlara uygun olan adayların internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmaları ya da kendilerine en yakın İşkur bürolarına giderek ön başvurularını yapmaları ve mülakata girmeyi hak kazanmaları gerekmektedir.

Bilgi için tıklayın.

Bafra İş İlanları

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan adaylar, belediye başvurularında yeteri kadar şansları olmadığını düşünüyorlarsa Bafra iş ilanları sayfasında bulabilecekleri işlere de başvuru yapabilirler.

Gelişmekte olan bir yer olan ilçede, pek çok işletme faaliyete başlamaktadır ve bu anlamda daima personellere ihtiyaç duyulmaktadır. İlanlar arasında kariyer planınıza ve eğitim düzeyinize göre iş bulabilmeniz mümkündür.

Güncel Bafra iş ilanları

 • Servis Danışmanı
 • YAPI MARKET Satış Danışmanı SAMSUN
 • Almanca Müşteri Temsilcisi

Ek olarak ElemanJet ile Bafra iş ilanlarına bakabilirsiniz.

3 Comments

 1. Bundan 11 yıl once hasta kabul sertıfıkası almıstım onunlada kalmadım bılgıssayar kursuna gıdıp bılgısayar sertıfıkası da aldım ve bır hastaneye gıremedım cnku neden bu ısler partıyle donuyor ve adamı olan bır sekılde gırıyor kursları acıyorsunuz ınsanlar ne umutlarla gıdıyor ama ış olanagına gelınce bosta kalıyor ztn partıden adamı olmayan hıc bır sekılde gıremıyor haktan hukuktan bahsedıp ınsanları kandırmaktan baska bırsey yapılmıyor bunu ozellıkle yazıyorum bnm olan hakkım bana sunulmuyor nerde bu adalet sımdı..

 2. Slm şoför olarak iş başvurusu yapmak istiyorum c sınıfı ehliyetim pisikoteknigimvar src2 src4var saygilarimla

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*